Pædagogisk psykologisk rådgivning og intervention

Uanset hvem du arbejder med: elever, borgere, brugere eller kollegaer, så vil du på dette modul blive beriget med forskellige perspektiver, forskningsresultater og fortællinger om at vejlede andre, om at ”skubbe” andre nænsomt på vej til egen udvikling

Dine valg i forhold til at hjælpe andre vil blive udsat for kritiske øjne. Du har mulighed for at begrunde det, du gør i praksis. Du har med baggrund i etiske overvejelser samt forskellige forskningstraditioners bevisførelse for, hvad der virker.

Hvad får du ud af modulet

Du får et overblik over forskellige perspektiver på rådgivning og intervention. Den hjælp og støtte, du yder, er mere velkvalificeret. Du har mulighed for at evaluere egne tiltag og tanker og andres tiltag - både imens, før og efter du vejleder og/eller intervenerer.

Du bidrager til at dine elever, dine brugere, dine borgere, dine klienter oplever, at du kan tage udgangspunkt i dem, og det, der skaber trivsel for dem. Du får kompetence til at have flere forskellige blomster i den buket, du kan tilbyde i en given situation. Ikke alle situationer kræver roser. Ikke alle situationer kan trøstes med violer, så derfor har en kompetent vejleder mange, forskellige blomster på sit repertoire. Det er det, dette modul giver dig med på din vej.

Læs mere om studieordningens mål i gældende ordning.

Hvad arbejder du med på modulet?

Vi arbejder med forskellige teorier og metoder og bestræber os på at teori og læsning bliver krydret med levende fortællinger fra aktuelle praksiserfaringer fra forskellige domæner i det psykologisk pædagogiske felt.

Af teorier og tilgange, du vil stifte bekendtskab med, vil vi nævne: psykodynamiske, sociokulturelle, kognitive, forskellige former for systemisk tænkning samt aktuelle tendenser.

Hvordan arbejder vi på modulet?

I undervisningen vil du opleve kortere forelæsninger, dialog på hele holdet, og i mindre grupper. Forskellige undervisere vil på forskellig vis støtte op om læsningen af teksterne ved hjælp af arbejdspapirer og andre informationer, som lægges på Canvas.

Samtidig lægger vi i starten af forløbet op til, at I, de studerende, kan danne studiegrupper, der efter eget valg mødes ved siden af, eller før undervisningen eller på anden vis skaber dialog og samspil.

Undervisningen krydses med forskellige øvelser som eksempler på metoder og teorier således, at øvelserne kan kvalificere vores dialog, og sættes i samspil med andre, mere forskningsbaserede erfaringer om det at vejlede og at intervenere.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
21.01.2019

Slut
13.05.2019

Tilmeldingsfrist
01.11.2018

Tidspunkt
Mandage i uge 4-20, kl. 08.30-14.30.

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING