Udviklingspsykologi

Udviklingspsykologien giver dig de grundlæggende teorier til at forstå menneskets udvikling, samt hvordan der kan arbejdes med livslang udvikling, socialisering og personlighedsdannelse

Du får indblik i de seneste forskningsresultater på området og bliver klogere på hvilke teorier, du selv arbejder ud fra og hvilken betydning dette får i din tilgang til mennesker.

Hvad får du ud af modulet?

Du opnår at:

  • Have indsigt i grundlæggende teorier om den livslange udvikling (med hensyn til alle funktionsområder), socialisering og personlighedsdannelse
  • Have viden om væsentlige forskningsresultater i hele det udviklingspsykologiske fagområde og forståelse af deres implikationer for daglig praksis
  • Have viden om forskellige former for og årsager til udvikling af vanskeligheder i relation til udvikling, socialisering og personlighedsdannelse
  • Kunne begrunde og anvende metoder til informationsindhentning og vurdering af udviklingspsykologiske problemstillinger
  • Kunne indgå i samarbejde om at håndtere udviklingspsykologiske problemstillinger i pædagogisk praksis, set i et livslangt perspektiv. 

Læs mere om studieordningens mål i gældende ordning.

Hvad arbejder du med på modulet?

Du får indblik i væsentlige træk i udviklingspsykologiens historie for at perspektivere de teoretiske retninger, som er fremherskende i dag. Modulet lægger især vægt på, at du får en grundlæggende forståelse af børns og unges udvikling – herunder både kognitivt, personligt og socialt.

Modulet vil opdatere dig på den aktuelle forskning og hvordan forskningen udfolder sig i den pædagogiske praksis.

Når vi i praksis står med børn i vanskeligheder, hvordan kan dette så forstås og hvilken betydning har denne udsatte position for børns udvikling – og dermed læring og trivsel? Hvordan hjælper du bedst barnet eller den unge gennem en pædagogisk indsats? Og hvilke metoder vil du anvende for at sikre dig, at du har set/ hørt rigtigt?

Hvordan arbejder vi modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver trænet i at perspektivere teorien til din praksis og dine erfaringer. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem almindelig undervisning, diskussioner i grupper og plenum, casearbejde, refleksioner og individuelle studier.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
26.08.2019

Slut
06.01.2020

Tilmeldingsfrist
01.05.2019

Tidspunkt
Mandage i uge 35-2, kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING