Specialpædagogik

Denne diplomretning kvalificerer dig til at identificere, afdække, analysere og vurdere den enkeltes livssituation i relation til de omgivelser vedkommende indgår i. Herunder at håndtere specialpædagogiske problemstillinger vedrørende inkluderende og ekskluderende processer i dagtilbud, skole og socialpædagogiske tilbud

Den pædagogiske diplomuddannelse i specialpædagogik giver dig teoretisk og professionsrettet viden og kompetencer til at håndtere specialpædagogiske problemstillinger, indenfor det almen- og specialpædagogiske område.

Hvad får du ud af uddannelsen?

 • Kompetencer til at håndtere specialpædagogiske problemstillinger i forhold til forebyggelse og intervention
 • Kompetencer til at indgå i tværprofessionelt samarbejde om koordinering af forskellige former for specialpædagogiske indsatser
 • Kompetencer til at håndtere formidlende og vejledende funktioner, som knytter sig til det specialpædagogiske område
 • Gør dig i stand til at samarbejde om opgaver relateret til fornyelse og udvikling på det almen- og specialpædagogiske område
 • Gør dig i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere specialpædagogisk intervention, med henblik på at fremme læring og udvikling

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Moduler3 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  26.01.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  25.08.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  26.01.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  26.01.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Tina Bülow Pedersen
  Studiesekretær

  72 69 92 12
  tbp@UCNact2learn.dk

  Pædagogik og Læring