Specialpædagogik

Denne diplomretning kvalificerer dig til at identificere, afdække, analysere og vurdere den enkeltes livssituation i relation til de omgivelser vedkommende indgår i. Herunder at håndtere specialpædagogiske problemstillinger vedrørende inkluderende og ekskluderende processer i dagtilbud, skole og socialpædagogiske tilbud

Den pædagogiske diplomuddannelse i specialpædagogik giver dig teoretisk og professionsrettet viden og kompetencer til at håndtere specialpædagogiske problemstillinger, indenfor det almen- og specialpædagogiske område.

Hvad får du ud af uddannelsen?

 • Ÿ   Kompetencer til at håndtere specialpædagogiske problemstillinger i forhold til forebyggelse og intervention
 • Ÿ   Kompetencer til at indgå i tværprofessionelt samarbejde om koordinering af forskellige former for specialpædagogiske indsatser
 • Ÿ   Kompetencer til at håndtere formidlende og vejledende funktioner, som knytter sig til det specialpædagogiske område
 • Ÿ   Gør dig i stand til at samarbejde om opgaver relateret til fornyelse og udvikling på det almen- og specialpædagogiske område
 • Ÿ   Gør dig i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere specialpædagogisk intervention, med henblik på at fremme læring og udvikling

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

MODULER

Obligatoriske/Valgfrie

  Ønsker du et dybere kendskab til og forståelse af forskellige læringsvanskeligheder og deres betydning for individets muligheder...
  28.08.2019
  Specialpædagogik
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Har du et ønske om at arbejde med børn, unge og voksne med funktionsnedsættelser i relation til læring, kontakt og trivsel?...
  23.01.2019
  Specialpædagogik
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Vil du have et bedre kendskab til forskelige former for udviklingsforstyrrelser, herunder ADHD og autisme spektrum forstyrrelser?...
  21.08.2019
  Specialpædagogik
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Tina Bülow Pedersen
  Studiesekretær
  UCN act2learn
  72 69 92 12
  tbp@ucnact2learn.dk

  PÆDAGOGIK OG LÆRING