Intellektuelle funktionsnedsættelser

Ønsker du et dybere kendskab til og forståelse af forskellige læringsvanskeligheder og deres betydning for individets muligheder for udvikling, læring og social deltagelse?

Ønsker du at få en større indsigt i pædagogisk teori om intellektuelle funktionsnedsættelser samt indsigt i konkrete metoder og redskaber til, hvordan disse processer kan tilrettelægges og gennemføres? Så er dette modul noget for dig.

På modulet får du redskaber til at kunne reflektere og tilrettelægge lære- og udviklingsprocesser for individer med læringsvanskeligheder, og du kvalificerer dig således til at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring en læringsdifferentieret indsats for den enkelte.

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet tager vi udgangspunkt i den teoretiske viden og forskning, der findes omkring forskellige årsager til intellektuelle funktionsnedsættelser , således at du opnår en forståelse af de forskellige vanskeligheders karakteristika.

Ligeledes arbejder vi med teorier, der kan danne grundlag for det pædagogiske arbejde, når forudsætningerne for deltagelse, udvikling og læring er komplicerede. Dette sættes i relation til individets private livsperspektiver samt dets muligheder for deltagelse i samfundslivet mere generelt.

Herunder også hvordan der gennem anvendelse af forskellige metodiske tilgange til arbejdet kan arbejdes konkret med tiltag, der kan understøtte udvikling og trivsel for individer med intellektuelle funktionsnedsættelser.

Hvordan arbejder vi på modulet?

På UCN act2learn lægger vi vægt på, at du som studerende bliver udfordret i at perspektivere din praksis gennem en teoretisk optik. Gennem forskellige undervisningsformer vil der derfor sigtes mod at bringe teorierne og den studerendes viden og erfaringer fra egen praksis i et dynamisk samspil.

Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner/ øvelser og individuelle studier og refleksioner.

Hvad får du ud af modulet?

Som studerende på dette modul opnår du viden om intellektuelle funktionsnedsættelser og læringsvanskeligheders betydning for individers forudsætninger og muligheder for udvikling og læring.

Du bliver rustet til at kunne beskrive, analysere og vurdere, hvordan udviklings- og læreprocesser kan anskues samt tilrettelægges og gennemføres i egen praksis og som led i tværfaglige samarbejder omkring en læringsdifferentieret indsats.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
28.08.2019

Slut
08.01.2020

Tilmeldingsfrist
01.05.2019

Tidspunkt
Onsdage i uge 35-2, kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING