Socialkognitive udviklingsforstyrrelser

Vil du have et bedre kendskab til forskelige former for udviklingsforstyrrelser, herunder ADHD og autisme spektrum forstyrrelser?

Ønsker du at vide mere om, hvilke forudsætninger disse forstyrrelser giver for individets muligheder for udvikling og trivsel, og hvordan disse muligheder kan optimeres gennem en kvalificeret pædagogisk indsats?

Så henvender dette modul sig til dig.

Hvad får du ud af modulet?

På modulet får du en grundlæggende viden om forskellige former for og årsager til socialkognitive udviklingsforstyrrelser, og hvilke forudsætninger det giver individet for udvikling og trivsel. På denne baggrund vil du kunne indhente information, beskrive, analysere og vurdere læringsdifferentierede indsatser, der retter sig mod at øge trivsel og læring i en positiv retning for individer med udviklingsforstyrrelser af forskellig art.

Du vil efter endt modul både have redskaber til at kvalificere din egen praksis, men også til at kunne indgå i tværfaglige samarbejder omkring individer med socialkognitiv udviklingsforstyrrelser. 

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet arbejder vi med relevant teori samt forskningsbaseret viden om social - kognitive udviklingsforstyrrelser. Områdets teori og viden sætter vi i relation til familie, uddannelse, fritid og arbejde i et livsperspektiv for individer med udviklingsforstyrrelser. I denne sammenhæng arbejder vi med, hvordan specialpædagogiske metoder, materialer og hjælpemidler kan understøtte individets muligheder for udvikling, læring og trivsel.

Hvordan arbejder vi på modulet?

På UCN act2learn vægtes det højt, at du får sat din egen praksis i spil og perspektiveret i forhold til teorierne. Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, aktiviteter hvor du som studerende mere aktivt skal indgå i dialog og/eller gruppearbejde og selvstændigt studiearbejde og refleksion.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
21.08.2019

Slut
08.01.2020

Tilmeldingsfrist
01.05.2019

Tidspunkt
Onsdage i uge 34-2, kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring