Specialpædagogik i samtiden

Ønsker du viden om og indsigt i specialpædagogik og vilkårene for denne i vores samfund, som det ser ud i dag?

Ønsker du at få en bredere forståelse af, hvordan normalitet og afvigelse forstås og betydningssættes i samfundet og i de pædagogiske kontekster i dag? Og har du interesse i, hvordan specialpædagogisk viden kan indgå i løsning af udviklings- og læringsprocesser i forskellige organisatoriske sammenhænge i det moderne samfund?

Så er Specialpædagogik i samtiden et modul for dig.

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet arbejder vi med specialpædagogikkens historik og udvikling på et forskningsmæssigt og teoretisk grundlag. Begreber om normalitet, afvigelse, funktionsnedsættelse og diagnose belyses og sættes i relation til både almen- og specialpædagogikken. I denne sammenhæng tematiserer vi også professionsforståelsen og professionsetikken i relation til de specialpædagogiske paradigmer.

Vi arbejder desuden med, hvordan specialpædagogiske opgaveløsninger kan tage sig ud i sociale og organisatoriske sammenhænge, og hvordan kompensationsmuligheder også kan indtænkes i individets lærings- og mestringsprocesser.

Hvordan arbejder vi på modulet?

På modulet sigter vi mod at bringe din viden og dine erfaringer fra praksis i dynamisk samspil med teorierne. Vi lægger derfor vægt på, at du gennem forskellige undervisningsformer bliver udfordret i at perspektivere din praksis gennem en teoretisk optik, således at du kan reflektere over din praksis fra forskellige perspektiver.

Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner/øvelser og individuelle studier og refleksioner.

Hvad får du ud af modulet?

På baggrund af din deltagelse på dette modul vil du få en grundlæggende viden om specialpædagogik samt indsigt i det formelle grundlag, hvorpå specialpædagogik udøves i samfundets institutioner og organisationer.

Du vil blive i stand til på kritisk og konstruktiv vis at reflektere, analysere og vurdere inkluderende og ekskluderende processer på individ såvel som samfundsplan. Efter endt modul vil du være kvalificeret til at indgå i samarbejde om læringsdifferentierede indsatser, der fremmer inklusion, både i forhold til individet og til netværket omkring den enkelte.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
29.08.2018

Slut
09.01.2019

Tilmeldingsfrist
01.05.2018

Tidspunkt
Onsdage i uge 35-2, kl. 08.30-14.30.

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING