Uddannelsesretninger

Overblik og beskrivelse af retningerne på den pædagogiske diplomuddannelse

Den pædagogiske diplomuddannelse kan gennemføres inden for en uddannelsesretning eller sammensættes individuelt og fleksibelt ved at kombinere moduler fra forskellige uddannelsesretninger eller med moduler fra andre diplomuddannelser.

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring