Undervisning i læsning og matematik for voksne

Denne diplomretning kvalificerer dig til at undervise voksne med manglende færdigheder i dansk og matematik

Du får kompetencer til at afdække og vurdere unge og voksnes vanskeligheder med læsning og matematik samt kompetencer til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning i læsning og matematik for voksne.

Du lærer også at vejlede voksne og virksomheder om undervisningstilbud.

Med denne retning kan du blive FVU-underviser, ordblindelærer eller læsevejleder for ungdomsuddannelserne.

Hvad får du ud af uddannelsen?

 • Solid faglig viden om undervisning i læsning og matematik.
 • Kendskab til teorier om voksnes læring.
 • Specialiseret viden om bestemte målgrupper, fx ordblinde og læsesvage voksne og unge.

Retningen kvalificerer dig til at undervise på Forberedende Voksenundervisning (FVU):

FVU matematiklærer

 • Modul 1: Funktionelle matematikfærdigheder og forståelser
 • Modul 2: Matematikvanskeligheder hos voksne

FVU læseunderviser

 • Modul 3: Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning
 • Modul 4: Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU

Ordblindelærer

 • Modul 3: Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning
 • Modul 5: Ordblindeundervisning for voksne

Læsevejleder for ungdomsuddannelserne

 • Modul 3: Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning
 • Modul 6: Læsevejledning i ungdomsuddannelserne

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Moduler15 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  30.08.2019

  Valgfrit

  Aalborg SØ

  UCN act2learn

  24.01.2020

  Valgfrit

  Aalborg SØ

  UCN act2learn

  26.08.2019

  Valgfrit

  Aalborg SØ

  UCN act2learn

  20.01.2020

  Valgfrit

  Aalborg SØ

  UCN act2learn

  23.01.2020

  Valgfrit

  Aalborg SØ

  UCN act2learn

  29.08.2019

  Valgfrit

  Aalborg SØ

  UCN act2learn

  23.01.2020

  Valgfrit

  Aalborg SØ

  UCN act2learn

  28.08.2019

  Valgfrit

  Aalborg SØ

  UCN act2learn

  22.01.2020

  Valgfrit

  Aalborg SØ

  UCN act2learn

  26.08.2019

  Valgfrit

  Aalborg SØ

  UCN act2learn

  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Tina Bülow Pedersen
  Studiesekretær
  UCN act2learn
  72 69 92 12
  tbp@UCNact2learn.dk

  PÆDAGOGIK OG LÆRING