Undervisning i læsning og matematik for voksne

Denne diplomretning kvalificerer dig til at undervise voksne med manglende færdigheder i dansk og matematik

Du får kompetencer til at afdække og vurdere unge og voksnes vanskeligheder med læsning og matematik samt kompetencer til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning i læsning og matematik for voksne.

Du lærer også at vejlede voksne og virksomheder om undervisningstilbud.

Med denne retning kan du blive FVU-underviser, ordblindelærer eller læsevejleder for ungdomsuddannelserne.

Hvad får du ud af uddannelsen?

 • Ÿ Solid faglig viden om undervisning i læsning og matematik.
 • Ÿ Kendskab til teorier om voksnes læring.
 • Ÿ Specialiseret viden om bestemte målgrupper, fx ordblinde og læsesvage voksne og unge.

Retningen kvalificerer dig til at undervise på Forberedende Voksenundervisning (FVU):

FVU matematiklærer

 • Ÿ Modul 1: Funktionelle matematikfærdigheder og forståelser
 • Ÿ Modul 2: Matematikvanskeligheder hos voksne

FVU læseunderviser

 • Ÿ Modul 3: Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning
 • Ÿ Modul 4: Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU

Ordblindelærer

 • Ÿ Modul 3: Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning
 • Ÿ Modul 5: Ordblindeundervisning for voksne

Læsevejleder for ungdomsuddannelserne

 • Ÿ Modul 3: Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning
 • Ÿ Modul 6: Læsevejledning i ungdomsuddannelserne

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

MODULER

Obligatoriske/Valgfrie

  Mange flere unge eller voksne, end du måske forestiller dig, har behov for at styrke deres færdigheder i at læse og skrive...
  22.01.2018
  Læsning og matematik for voksne
  Valgfrit
  Mange flere unge eller voksne, end du måske forestiller dig, har behov for at styrke deres færdigheder i at læse og skrive...
  27.08.2018
  Læsning og matematik for voksne
  Valgfrit
  Mange flere unge eller voksne, end du måske forestiller dig, har behov for at styrke deres færdigheder i at læse og skrive...
  23.01.2018
  Læsning og matematik for voksne
  Valgfrit
  Mange flere unge eller voksne, end du måske forestiller dig, har behov for at styrke deres færdigheder i at læse og skrive...
  28.08.2018
  Læsning og matematik for voksne
  Valgfrit
  Hverdagen og arbejdspladsen er fyldt med matematiske begreber og formler; der er opgaver og udfordringer, hvor medarbejderen...
  27.08.2018
  Læsning og matematik for voksne
  Valgfrit
  Hverdagen og arbejdspladsen er fyldt med matematiske begreber og formler; der er opgaver og udfordringer, hvor medarbejderen...
  30.08.2018
  Læsning og matematik for voksne
  Valgfrit
  Hvordan kan vi som undervisere og læsevejledere understøtte og forbedre unge og voksnes læsning og skrivning med brug af...
  31.08.2018
  Læsning og matematik for voksne
  Valgfrit
  Bliv banebrydende på læseområdet, vær inspirator for dine kolleger og sæt dine spor med en intensiverende læseindsats.
  27.08.2018
  Læsning og matematik for voksne
  Valgfrit
  Bliv banebrydende på læseområdet, vær inspirator for dine kolleger og sæt dine spor med en intensiverende læseindsats.
  22.01.2018
  Læsning og matematik for voksne
  Valgfrit
  Bliv banebrydende på læseområdet, vær inspirator for dine kolleger og sæt dine spor med en intensiverende læseindsats.
  27.08.2018
  Læsning og matematik for voksne
  Valgfrit
  Mange voksne har utilstrækkelige regne- og matematikfærdigheder i forhold til at kunne leve op til de krav, der stilles i...
  22.01.2018
  Læsning og matematik for voksne
  Valgfrit
  Mange voksne har utilstrækkelige regne- og matematikfærdigheder i forhold til at kunne leve op til de krav, der stilles i...
  25.01.2018
  Læsning og matematik for voksne
  Valgfrit
  Med den rigtige undervisning og med inddragelse af moderne tekniske hjælpemidler kan voksne med dysleksi opnå store fremskridt...
  22.01.2018
  Læsning og matematik for voksne
  Valgfrit
  Med den rigtige undervisning og med inddragelse af moderne tekniske hjælpemidler kan voksne med dysleksi opnå store fremskridt...
  27.08.2018
  Læsning og matematik for voksne
  Valgfrit
  Med den rigtige undervisning og med inddragelse af moderne tekniske hjælpemidler kan voksne med dysleksi opnå store fremskridt...
  25.01.2018
  Læsning og matematik for voksne
  Valgfrit
  Med den rigtige undervisning og med inddragelse af moderne tekniske hjælpemidler kan voksne med dysleksi opnå store fremskridt...
  30.08.2018
  Læsning og matematik for voksne
  Valgfrit
  Skriftsprogsundervisning for voksne er praksisnær undervisning af unge og voksne med utilstrækkelige funktionelle færdigheder...
  22.01.2018
  Læsning og matematik for voksne
  Valgfrit
  Skriftsprogsundervisning for voksne er praksisnær undervisning af unge og voksne med utilstrækkelige funktionelle færdigheder...
  27.08.2018
  Læsning og matematik for voksne
  Valgfrit
  Skriftsprogsundervisning for voksne er praksisnær undervisning af unge og voksne med utilstrækkelige funktionelle færdigheder...
  24.01.2018
  Læsning og matematik for voksne
  Valgfrit
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Tina Bülow Pedersen
  Studiesekretær

  72 69 92 12
  tbp@ucnact2learn.dk

  PÆDAGOGIK OG LÆRING

  Mette Frænde Andersen
  Studiesekretær

  72 69 92 13
  mta@ucnact2learn.dk

  PÆDAGOGIK OG LÆRING

  LEDERLIV

  Studievejledning

  Nyhedsbrev

  Publikationer