Digital basis

Vil du uddanne dig til underviser i FVU-digital og undervise voksne, som har brug for at udvikle deres digitale færdigheder? 

Faget FVU-digital udbydes som virksomhedsrettede forløb og er målrettet deltagere, som har behov for at styrke deres basale færdigheder i digital opgaveløsning indenfor deres jobfunktion.

Modulet Digital basis er det ene af to obligatoriske moduler i uddannelsen til underviser i FVU-digital.

Hvad får du ud af modulet?

Det er målet, at du som studerende opnår kompetencer til at

  • håndtere, organisere og strukturere data og datakommunikation
  • forholde dig til og formidle digitale teknologiers potentialer og problemstillinger i en praksisbaseret kontekst
  • forholde dig kritisk og konstruktivt til digitale teknologier, herunder digital teknologiudvikling og andre for virksomheden aktuelle emner

For at opnå disse kompetencer skal du

  • have viden om datasikkerhed og General Data Protection Regulation (GDPR) 
  • have indsigt i digital dannelse og webetik
  • kunne forstå samt anvende digitale og teknologiske terminologier i en undervisningspraksis og koble fagsproget med et hverdagssprog
  • kunne afdække herunder analysere og vurdere relevante digitale forudsætninger og færdigheder hos unge og voksne med inddragelse af relevante afdækningsmetoder og evalueringsformer
  • kunne betjene, anvende, vurdere, tilpasse, udvikle og eksperimentere med digitale teknologier og har viden om deres anvendelsesmuligheder i virksomheden og på arbejdsmarkedet
  • kunne håndtere forskellige digitale programmer, styresystemer og former for hardware og har viden om de digitale løsningers indflydelse på arbejds- og fritidslivet

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
26.08.2019

Slut
06.01.2020

Tilmeldingsfrist
01.05.2019

Tidspunkt
Mandage i uge 35-2

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING