Læsevejledning i ungdomsuddannelserne (blended learning)

Bliv banebrydende på læseområdet, vær inspirator for dine kolleger og sæt dine spor med en intensiverende læseindsats

NB! Vi anbefaler, at du læser modulet Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning som det første, da det er grundmodulet for uddannelsen til Læsevejleder i ungdomsuddannelserne.

Uddannelsen til Læsevejleder for ungdomsuddannelserne består af følgende moduler:

  • Modul 3: Teorier om læsning og skrivning samt afdækning af skriftsprogsvanskeligheder
  • Modul 6: Læsevejledning i ungdomsuddannelserne

Herefter er du kvalificeret til en funktion som Læsevejleder for ungdomsuddannelserne. Det anbefales at tage modul 3 først.

Din funktion som læsevejleder indebærer, at du gennem en aktiv læseindsats leder skolens udvikling mod et inkluderende læringsmiljø, der også kan rumme elever med læringsproblemer. Et væsentligt sigte med en sådan læseindsats er at styrke de læsesvage elevers færdigheder og holdninger på en sådan måde, at de får redskaber til at begå sig i uddannelserne og ikke falder fra. Læsevejlederen er dermed skolens ressourceperson i spørgsmål om læsning og skrivning.

Hvad får du ud af uddannelsen?

Du får kompetencer til at:

  • Screene, afdække, vejlede og undervise elever med læse- og skrivevanskeligheder
  • Udvikle, koordinere og evaluere skolens læseindsats
  • Inddrage og støtte faglærerne i arbejdet med at styrke elevernes læse- og skrivekompetencer
  • Vejlede skolens ledelse om tiltag og ressourceanvendelse i forhold til virkningsfulde læseindsatser

Hvad arbejder du med på uddannelsen?

Gennem modulet arbejder du med læsevejlederens rolle og funktion perspektiveret ud fra daglig praksis i ungdomsuddannelserne. Hvordan skal du planlægge, koordinere og styre skolens læseindsats i samarbejde med dine ledere og kolleger? Hvilken strategi kan du vælge?

Vi arbejder med tilrettelæggelse af screening og afdækning samt opfølgning af dette, ligesom vi tilrettelægger og evaluerer såvel konkrete undervisningsforløb for eleverne som konkrete vejlednings- og inspirationsforløb for kollegerne.

Endelig undersøger vi de hjælpemidler, der er rådighed for eleverne. Det kan være specialpædagogisk støtte eller den nyeste teknologi indenfor læsning og skrivning.

Du afslutter modulet med eksamensformen Skriftlig case, hvor du analyserer en situation fra egen praksis ved hjælp af relevante teorier.

Hvordan arbejder vi på uddannelsen?

Modulet udbydes som blended learning, hvilket betyder, at der veksles mellem traditionel undervisning, studiegruppearbejde, workshop og gruppevejledning. Undervisningen vil skifte mellem oplæg, øvelser og dit eget arbejde med analyse af praksis gennem studieopgaver/e-tivities. Den samlende læringsplatform for studieforløbet er Canvas, og første undervisningsgang introduceres læringsform og struktur.

Opsummering

Pris
kr. 9.000,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
Blended learning med 3 fremmøde gange.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
26.08.2019

Slut
10.01.2020

Tilmeldingsfrist
01.05.2019

Tidspunkt
Uge 35-2

Start
20.01.2020

Slut
15.05.2020

Tilmeldingsfrist
01.11.2019

Tidspunkt
Blended learning i uge 4-20

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING