Læsevejledning i ungdomsuddannelserne (deltid)

Bliv banebrydende på læseområdet, vær inspirator for dine kolleger og sæt dine spor med en intensiverende læseindsats

NB! Vi anbefaler, at du læser modulet Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning som det første, da det er grundmodulet for uddannelsen til Læsevejleder i ungdomsuddannelserne.

Uddannelsen til Læsevejleder for ungdomsuddannelserne består af følgende moduler:

  • Modul 3: Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning
  • Modul 6: Læsevejledning i ungdomsuddannelserne

Herefter er du kvalificeret til en funktion som Læsevejleder for ungdomsuddannelserne. Det anbefales at tage modul 3 først.

Din funktion som læsevejleder indebærer, at du gennem en aktiv læseindsats leder skolens udvikling mod et inkluderende læringsmiljø, der også kan rumme elever med læringsproblemer. Et væsentligt sigte med en sådan læseindsats er at styrke de læsesvage elevers færdigheder og holdninger på en sådan måde, at de får redskaber til at begå sig i uddannelserne og ikke falder fra. Læsevejlederen er dermed skolens ressourceperson i spørgsmål om læsning og skrivning.

Hvad får du ud af uddannelsen?

Du får kompetencer til at:

  • Udvikle, koordinere og evaluere skolens læseindsats
  • Inddrage og støtte faglærerne i arbejdet med at styrke elevernes læse- og skrivekompetencer
  • Vejlede skolens ledelse om tiltag og ressourceanvendelse i forhold til virkningsfulde læseindsatser

Hvad arbejder du med på uddannelsen?

Gennem modulet arbejder du med læsevejlederens rolle og funktion perspektiveret ud fra daglig praksis i ungdomsuddannelserne. Hvordan skal du planlægge, koordinere og styre skolens læseindsats i samarbejde med dine ledere og kolleger? Hvilken strategi kan du vælge?

Vi følger op på procedurer ift. screening og afdækning, og derudfra tilrettelægger og evaluerer vi såvel konkrete undervisnigsforløb for eleverne som konkrete vejlednings- og inspiratonsforløb for kollegerne.

Endelig undersøger vi de hjælpemidler, der er til rådighed for eleverne. Det kan være specialpædagogisk støtte eller den nyeste teknologi inden for læsning og skrivning.

Du afslutter modulet med eksamensformen Skriftlig case, hvor du analyserer en situation fra egen praksis ved hjælp af relevante teorier.

Hvordan arbejder vi på uddannelsen?

UCN act2learn lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte teori, forskningsviden og praksis i et dynamisk samspil. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner/øvelser og individuelle studier og refleksioner.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
26.08.2019

Slut
06.01.2020

Tilmeldingsfrist
01.05.2019

Tidspunkt
Mandage i uge 35-2, kl. 09.30-15.30

Start
20.01.2020

Slut
11.05.2020

Tilmeldingsfrist
01.11.2019

Tidspunkt
Mandage i uge 4-20

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING