Ordblindeundervisning for voksne (blended learning)

Med den rigtige undervisning og med inddragelse af moderne tekniske hjælpemidler kan voksne med dysleksi opnå store fremskridt på læseområdet

NB! Vi anbefaler, at du læser modulet Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning som det første, da det er grundmodulet for uddannelsen til Ordblindelærer.

Ordblindhed eller dysleksi er vanskeligheder med at lære at læse og skrive. 7 % af voksne danskere opfatter sig selv som ordblinde (Elbro m.fl., 1991). Andre undersøgelser vurderer, at 2-5 % af befolkningen er ordblinde, alt efter hvor man sætter grænsen for ordblindhed.

Dette er et obligatorisk modul i uddannelsen til Underviser for voksne med dysleksi – ordblindelærer.

Det anbefales, at du først tager modulet 'Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning'.

Hvad får du ud af modulet?

Du vil blive i stand til at undervise voksne med dysleksi, og du vil kunne vejlede til andre uddannelsestilbud og til specialpædagogisk støtte. Du kan udvælge de bedste undervisningsmaterialer, og du vil kunne inddrage læse- og skrivestøttende teknologi i din undervisning.

Når du har bestået modul 3 og modul 5, er du Underviser for voksne med dysleksi – eller slet og ret ordblindelærer. Du kan søge underviserjobs i ordblindeundervisning, i ungdomsuddannelserne, hos VUC, AMU, oplysningsforbundene eller andre steder, hvor de udbyder Ordblindeundervisning for voksne (OBU).

Hvad arbejder du med på modulet?

Du får kendskab til forskellige teorier om dysleksi, herunder definitioner og årsagsforhold. Du får indsigt i, hvad det betyder for en voksen at have dysleksi? Du kommer til at arbejde med lovgrundlaget for ordblindeundervisningen (OBU), og hvad det betyder for undervisningens rammer og opbygning.

Vi perspektiverer din viden om voksnes læreprocesser med konkret undervisningsplanlægning for dyslektikere. Du lærer at omsætte forskningsbaseret viden om dysleksi til praksis, og du lærer at tilrettelægge, gennemføre og evaluere ordblindeundervisning for både etnisk danske og tosprogede dyslektikere.

Desuden vil du arbejde med analyse og vurdering af voksne dyslektikeres skriftsproglige strategier, og du vil i praksis afprøve og undersøge de digitale hjælpemidler, der er til rådighed for at styrke læselysten og – forståelsen af det læste.

Endelig vil du få viden om de forskellige former for specialpædagogisk støtte og vejledningsmuligheder, der findes. Du arbejder i løbet af modulet med udvikling af en skriftlig undervisningsplan og læremidler til ordblindeundervisning for voksne.

Modulet afsluttes med en skriftlig prøve.

Hvordan arbejder vi på modulet?

UCN act2learn lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte teori, forskningsviden og praksis i et dynamisk samspil. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner/øvelser og individuelle studier og refleksioner.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 9.000,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
Blended learning med 3 fremmøde gange.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
20.01.2020

Slut
15.05.2020

Tilmeldingsfrist
01.11.2019

Tidspunkt
Blended learning i uge 4-20

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring