Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU

Skriftsprogsundervisning for voksne er praksisnær undervisning af unge og voksne med utilstrækkelige funktionelle færdigheder i at læse, stave og skrive

NB! Vi anbefaler, at du læser modulet Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning som det første, da det er grundmodulet for uddannelsen til FVU - læseunderviser.

Dette er et obligatorisk modul i uddannelsen til FVU læseunderviser.

Det anbefales, at du først tager modulet 'Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder p åbaggrund af viden om læsning og skrivning'.

I undervisningstilbuddet FVU-læsning er der 4 niveauer, og du lærer på dette modul at afdække de voksnes niveau inden for læsning, stavning og skrivning, så du kan rådgive om det mest hensigtsmæssige niveau/trin.

Det kan være en udfordring at undervise voksne med manglende basale kulturteknikker, og det kræver en særlig pædagogisk og didaktisk tilgang.

Du skal bl.a. lære at finde tekster og andre læremidler, der giver mening for den voksne. Det kan være tekster fra arbejdspladsen, sportsklubben, meddelelser fra det offentlige eller fra børnenes skole. Desuden får du ofte selv brug for at fremstille teksterne/læremidlerne.

Endelig er det vigtigt, at du efterfølgende kan vejlede om, hvordan den voksne kan arbejde videre med at forbedre sine læsekompetencer.

Hvad får du ud af modulet?

Du får viden om krav til læsefærdigheder generelt og på arbejdsmarkedet. Du bliver i stand til at undervise voksne med manglende færdigheder i at læse, stave og skrive. Du vil kunne indplacere dem på et af de 4 trin i FVU-læsning, eller kunne vejlede dem til et andet tilbud, fx ordblindeundervisning, AVU eller danskuddannelse. Generelt får du redskaber til at planlægge, gennemføre og evaluere FVU-læseundervisning.

Når du har bestået modul 3 og modul 4, kan du kalde dig underviser i FVU-læsning og søge underviserjobs hos VUC, AMU, oplysningsforbundene eller andre steder, hvor de udbyder voksenundervisning.

Hvad arbejder du med på modulet?

Vi arbejder grundigt med FVU-lovgivningen og undervisningens rammer og opbygning. Vi perspektiverer din viden om voksnes læreprocesser med konkret undervisningsplanlægning. Hvilke tekster er interessante, og hvilken metodik er den foretrukne?

Trinindplaceringen er meget væsentlig og fylder en del i teori og praksis. Vi kigger fremadrettet med læsestrategier og den tilgængelige læse- og skriveteknologi for at styrke læselysten og -forståelsen af det læste.

Op mod 50 % af deltagerne på FVU er tosprogede, og derfor vil der på dette modul være stort fokus også på denne målgruppe: Du vil få viden om specifikke pædagogiske redskaber ift. tosprogede, og vi vil arbejde med at analysere, vurdere, udvælge og producere relevant undervisningsmateriale også til denne gruppe kursister.

I løbet af modulet skal du udvikle en undervisningsplan for et givent hold eller deltager, og du skal udarbejde undervisningsmateriale til brug i FVU-undervisningen.

Modulet afsluttes med en skriftlig prøve.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Modulet udbydes som blended learning, hvilket betyder, at der veksles mellem traditionel undervisning og studiegruppearbejde med udvidet vejledning.

Undervisningen vil skifte mellem oplæg, øvelser og dit eget arbejde med analyse af praksis gennem studieopgaver/e-tivities. Den samlende læringsplatform for studieforløbet er Canvas, og første undervisningsgang introduceres læringsform og struktur.

Opsummering

Pris
kr. 9.000,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
Blended learning med 3 fremmøde gange

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
21.01.2019

Slut
17.05.2019

Tilmeldingsfrist
01.11.2018

Tidspunkt
Uge 4-20.

Start
26.08.2019

Slut
10.01.2020

Tilmeldingsfrist
01.05.2019

Tidspunkt
Uge 35-2

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING