Undervisning og vejledning for unge og voksne

Med denne retning kan du blive FVU-underviser, ordblindelærer (OBU) eller læsevejleder for ungdomsuddannelserne

Du får kompetencer til at afdække og vurdere unge og voksnes vanskeligheder inden for et eller flere af fagområderne: Læsning, matematik, engelsk og digitale færdigheder. Du får også viden om og færdigheder i at tilrettelægge, gennemføre og evaluere FVU, OBU og læsevejledning. Desuden lærer du at vejlede voksne og virksomheder om relevante undervisningstilbud.

Hvad får du ud af uddannelsen?

 • Solid faglig viden om afdækning af og undervisning i læsning, matematik, engelsk og/eller digitale færdigheder
 • Kendskab til teorier om voksnes læring
 • Specialiseret viden om bestemte målgrupper, fx ordblinde, tosprogede og voksne med manglende centrale, virksomhedsrettede færdigheder

Retningen kvalificerer dig til at varetage undervisnings- og/eller vejledningsopgaver inden for følgende områder:

FVU matematiklærer

 • Modul 1: Funktionelle matematikfærdigheder og forståelser
 • Modul 2: Matematikvanskeligheder hos voksne

FVU læseunderviser

 • Modul 3: Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning
 • Modul 4: Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU

FVU engelsklærer

 • Modul 8: Afdækning af engelsksproglige færdigheder
 • Modul 9: FVU engelsk

FVU digitallærer

 • Modul 10: Grundlæggende digitale færdigheder
 • Modul 11: FVU undervisning i digitale færdigheder for voksne

FVU startlærer

 • Modul 12: FVU-start
 • Modul 13: Andetsprogspædagogik

Ordblindelærer

 • Modul 3: Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning
 • Modul 5: Ordblindeundervisning for voksne

Læsevejleder for ungdomsuddannelserne

 • Modul 3: Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning
 • Modul 6: Læsevejledning i ungdomsuddannelserne

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Moduler13 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  25.01.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  29.01.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  29.01.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  28.01.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  27.01.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  21.09.2020
  Valgfrit
  Online
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Tina Bülow Pedersen
  Studiesekretær

  72 69 92 12
  tbp@UCNact2learn.dk

  Pædagogik og Læring