Undervisning og vejledning for unge og voksne

Med denne retning kan du blive FVU-underviser, ordblindelærer (OBU) eller læsevejleder for ungdomsuddannelserne

Du får kompetencer til at afdække og vurdere unge og voksnes vanskeligheder inden for et eller flere af fagområderne: Læsning, matematik, engelsk og digitale færdigheder. Du får også viden om og færdigheder i at tilrettelægge, gennemføre og evaluere FVU, OBU og læsevejledning. Desuden lærer du at vejlede voksne og virksomheder om relevante undervisningstilbud.

Hvad får du ud af uddannelsen?

 • Solid faglig viden om afdækning af og undervisning i læsning, matematik, engelsk og/eller digitale færdigheder
 • Kendskab til teorier om voksnes læring
 • Specialiseret viden om bestemte målgrupper, fx ordblinde, tosprogede og voksne med manglende centrale, virksomhedsrettede færdigheder

Retningen kvalificerer dig til at varetage undervisnings- og/eller vejledningsopgaver inden for følgende områder:

FVU matematiklærer

 • Modul 1: Funktionelle matematikfærdigheder og forståelser
 • Modul 2: Matematikvanskeligheder hos voksne

FVU læseunderviser

 • Modul 3: Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning
 • Modul 4: Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU

FVU engelsklærer

 • Modul 8: Afdækning af engelsksproglige færdigheder
 • Modul 9: FVU engelsk

FVU digitallærer

 • Modul 10: Grundlæggende digitale færdigheder
 • Modul 11: FVU undervisning i digitale færdigheder for voksne

FVU startlærer

 • Modul 12: FVU-start
 • Modul 13: Andetsprogspædagogik

Ordblindelærer

 • Modul 3: Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning
 • Modul 5: Ordblindeundervisning for voksne

Læsevejleder for ungdomsuddannelserne

 • Modul 3: Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning
 • Modul 6: Læsevejledning i ungdomsuddannelserne

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Moduler11 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  23.08.2021
  Valgfrit
  Online
  UCN act2learn
  23.08.2021
  Valgfrit
  Online
  UCN act2learn
  27.08.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  26.01.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Tina Bülow Pedersen
  Studiesekretær

  72 69 92 12
  tbp@UCNact2learn.dk

  Pædagogik og Læring