Afdækning af engelsksproglige færdigheder (deltid)

Vil du uddanne dig til FVU-engelsklærer og undervise voksne, som har brug for at udvikle deres engelsksproglige færdigheder?

Dette modul er det ene af to obligatoriske moduler i uddannelsen til FVU-engelsklærer. FVU-engelsk udbydes som virksomhedsrettede forløb og er målrettet deltagere, som har behov for at styrke deres basale engelsksproglige færdigheder indenfor deres jobfunktion.

Uddannelsen til FVU-engelsklærer består af følgende moduler, og vi anbefaler, at du tager modulerne i denne rækkefølge:

  • Modul 8: Afdækning af engelsksproglige færdigheder
  • Modul 9:  FVU-engelsk

Hvad får du ud af modulet?

Det er målet, at du som studerende opnår kompetencer til at:

  • afdække, analysere og vurdere engelsksproglige forudsætninger og færdigheder hos kursister i forhold til job- og hverdagsbehov
  • visitere til FVU-engelsk i samarbejde med relevante samarbejdspartnere

For at opnå disse kompetencer skal du:

  • have indsigt i engelsk tale- og skriftsprog
  • have viden om tilegnelse af sproglige færdigheder på engelsk som fremmedsprog
  • have viden om lovgrundlaget for eksisterende FVU-tilbud om afdækning, undervisning og vejledning af unge og voksne
  • kunne vurdere og anvende materialer til afdækning af engelsksproglige færdigheder.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

 

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
25.01.2021

Slut
21.05.2021

Tilmeldingsfrist
01.11.2020

Tidspunkt
Uge 4-20

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring