FVU start - sektorsamarbejde

Modulet udbydes som et onlineforløb i samarbejde med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Vil du uddanne dig til FVU startlærer og undervise voksne med dansk som andetsprog, som har brug for at styrke deres færdigheder i dansk?

FVU start er et undervisningstilbud, der henvender sig til voksne med dansk som andetsprog, som har brug for at øge og forbedre deres ordkendskab og ordforråd på dansk, styrke deres mundtlige kommunikative færdigheder samt styrke deres forudsætninger for læseaktiviteter gennem læse- og skriveforberedelse. For at deltage i undervisningen skal deltageren kunne forstå talt og skrevet dansk, samt tale og skrive dansk på at grundlæggende niveau.

Modulet 'FVU start' er det ene af to obligatoriske moduler i uddannelsen til FVU startlærer. Uddannelsen består af følgende moduler, og vi anbefaler, at du tager modulerne i denne rækkefølge:

 • Modul 12: FVU start
 • Modul 13: Andetsprogspædagogik

OBS! Uddannelsen til FVU-start-lærer er struktureret som en overbygning til FVU-læselærer-uddannelsen. Det betyder, at dette moduls indhold tilrettelægges ud fra en forventning om, at du enten er uddannet FVU-læselærer og/eller har et grundigt kendskab til FVU, herunder lovgivning, vejledninger, målgruppe m.v.

Hvad får du ud af modulet?

Det er målet, at du som studerende opnår kompetencer til at

 • planlægge, gennemføre og evaluere FVU-start for den enkelte deltager og kursistgruppe
 • bidrage til at udvikle praksis i FVU-start ud fra sproglige, pædagogiske og didaktiske refleksioner
 • indgå i samarbejde med kolleger og øvrige interne og eksterne samarbejdspartnere om FVU-start.

For at opnå disse kompetencer skal du

 • have viden om lov- og vejledningsgrundlaget for FVU- start, herunder optagelsesprocedurer og forskellige tilrettelæggelsesformer
 • have forskningsbaseret og teoretisk viden om flersprogethed og andetsprogstilegnelse
 • kunne reflektere over sammenhængen mellem didaktik, pædagogik og sprogteori
 • kunne afdække sproglige forudsætninger, færdigheder og undervisningsbehov med henblik på kvalificeret visitering
 • kunne træffe, begrunde og vurdere pædagogiske og didaktiske valg i relation til FVU-start.

Hvordan arbejder vi på modulet?

 • Som onlinestuderende får du mulighed for at tilrettelægge dit studie, som det bedst passer ind i din hverdag.
 • Der vil være en løbende og fleksibel kommunikation på vores læringsplatform, Canvas.
 • Alle underviser-oplæg vil være tilgængelige i video-format, så du kan se dem, når du vil – og lige så mange gange, du vil.
 • Der vil være onlinemøder efter hvert videooplæg, hvor oplæggets indhold diskuteres og kobles til din praksis.
 • Du vil arbejde med skriftlige opgaver undervejs i forløbet, som du vil få feedback på, ligesom vi forventer du vil give peerfeedback på dine medstuderendes opgaver.
 • Du vil blive tilknyttet en studiegruppe, som du kan samarbejde og kommunikere med undervejs.
 • Du får vejledning på din eksamensopgave. Vejledningen kan foregå som skriftlig kommunikation, via online- eller fysiske møder.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

 

Opsummering

Pris
kr. 9.000,00 momsfri

Sted
Undervisningen
foregår
Online

Omfang
Online undervisning

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
21.09.2020

Slut
15.01.2021

Tilmeldingsfrist
01.09.2020

Tidspunkt
Onlineforløb i uge 39-2

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring