Læse- og skriveteknologi (deltid)

Dette er et valgfrit modul i uddannelsen til FVU- og OBU-underviser og læsevejleder for ungdomsuddannelserne. Modulet er samtidig obligatorisk for dem, som vil varetage funktionen som ordblindelærer i grundskolen.

Har du elever eller kursister med skriftsprogsvanskeligheder?

Så er der hjælp at hente på dette modul. Nyere forskning viser, at læse- og skriveteknologi kan hjælpe elever med skriftsprogsvanskeligheder til at forstå og skrive tekster. På modulet kobler vi teoretisk viden med din praktiske viden og erfaringer og gør dig som lærer og læsevejleder i stand til at understøtte og forbedre børns, unges og voksnes læsning og skrivning med brug af teknologi.

Modulet er måske noget for dig – hvis du ønsker

 • at anvende teoretisk såvel som praksisrettet viden om læse- og skriveteknologi i din undervisning/vejledning?
 • indblik i bredden af muligheder inden for læse- og skriveteknologi på forskellige platforme og deres anvendelse i undervisningen?
 • at arbejde med læse- og skriveteknologi både som undervisningsmiddel og hjælpemiddel?
 • at kunne udrede elevers behov for læse- og skriveteknologi i et livsperspektiv?
 • indblik i hjælpemiddellovgivning, bevillings- og dispensationsmuligheder for børn, unge og voksne med skriftsprogsvanskeligheder?

Hvad arbejder vi med på modulet?

 • Målgruppen for læse- og skriveteknologi
 • Skriftsprogsvanskeligheder i et livsperspektiv, herunder hjælpemiddellovgivning, bevillings- og dispensationsmuligheder
 • Udredning af behov for læse- og skriveteknologi
 • Analyse, vurdering og udvælgelse af læse- og skriveteknologi
 • Planlægning og gennemførelse af individuel læse- og skriveundervisning med anvendelse af læse-, stave- og skriveteknologi
 • Planlægning og gennemførelse af individuel undervisning i læse-, stave- og skrivestrategier, der understøttes af anvendelsen af læse- og skriveteknologi
 • Løbende evaluering af deltagerens udbytte af anvendelsen af læse- og skriveteknologi
 • Vejledning og samarbejde i relation til valg og anvendelse af læse- og skriveteknologi

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi arbejder med koblingen mellem velfunderet teoretisk viden og dine egne erfaringer fra praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Hvad er resultatet af modulet?

Når du afslutter modulet' Læse- og skriveteknologi' vil du være kvalificeret ift. udredning, lovgivning og iværksættelse af læse- og skrivestøttende teknologiske tiltag. Du vil kunne reflektere over it-didaktik og på baggrund heraf kunne analysere, vurdere og videreudvikle din undervisning og vejledning i praksis.

Ordblindelærer i grundskolen

NB! Med dette modul kan du også kvalificere dig til varetage funktionen Ordblindelærer i grundskolen, hvis du gennemfører modulerne:

Modul Rs 19.12.4. Skriftlige vanskeligheder i relation til dysleksi (fra 19.12 PD Logopædi)

Modul Rs 19.3.1. Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse (fra 19.3 PD Læsevejleder)

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
6-7 undervisningsgange typisk fra kl. 8.30-14.30 og i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag. Dertil er der egen studietid, gruppearbejde, afprøvning af teori og metode i praksis med mere samt vejledning og eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
27.08.2021

Slut
14.01.2022

Tilmeldingsfrist
01.06.2021

Tidspunkt
Fredage kl. 8.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring