Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU (blended learning)

Skriftsprogsundervisning for voksne er praksisnær undervisning af unge og voksne med utilstrækkelige funktionelle færdigheder i at læse, stave og skrive

NB! Vi anbefaler, at du læser modulet 'Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder' på baggrund af viden om læsning og skrivning som det første, da det er grundmodulet for uddannelsen til FVU - læseunderviser.

Dette er et obligatorisk modul i uddannelsen til FVU læseunderviser.

I undervisningstilbuddet FVU-læsning er der 4 niveauer, og du lærer på dette modul at afdække de voksnes niveau inden for læsning, stavning og skrivning, så du kan rådgive om det mest hensigtsmæssige niveau/trin og tilrettelægge undervisningen i nærmeste udviklingszone.

Det kan være en udfordring at undervise voksne med manglende basale skriftsproglige færdigheder, og det kræver en særlig pædagogisk og didaktisk tilgang.

Du skal bl.a. lære at finde tekster og andre læremidler, der giver mening for den voksne. Det kan være tekster fra arbejdspladsen, sportsklubben, meddelelser fra det offentlige eller fra børnenes skole. Desuden får du ofte selv brug for at fremstille teksterne/læremidlerne.

Endelig er det vigtigt, at du efterfølgende kan vejlede om, hvordan den voksne kan arbejde videre med at forbedre sine læsekompetencer.

Hvad får du ud af modulet?

Du får viden om krav til læsefærdigheder generelt og på arbejdsmarkedet. Du bliver i stand til at undervise voksne med manglende færdigheder i at læse, stave og skrive. Du vil kunne indplacere dem på et af de 4 trin i FVU-læsning, eller kunne vejlede dem til et andet tilbud, fx ordblindeundervisning, AVU eller danskuddannelse. Generelt får du redskaber til at planlægge, gennemføre og evaluere FVU-læseundervisning.

Når du har bestået modul 3 og modul 4, kan du kalde dig underviser i FVU-læsning og søge underviserjobs hos VUC, AMU, oplysningsforbundene eller andre steder, hvor de udbyder voksenundervisning.

Hvad arbejder du med på modulet?

Vi arbejder grundigt med FVU-lovgivningen og undervisningens rammer og opbygning. Vi perspektiverer din viden om voksnes læreprocesser med konkret undervisningsplanlægning. Hvilke tekster er interessante, og hvilken metodik er den foretrukne?

Trinindplaceringen er meget væsentlig og fylder en del i teori og praksis. Vi kigger fremadrettet med læsestrategier og den tilgængelige læse- og skriveteknologi for at styrke læselysten og -forståelsen af det læste.

Op mod 50 % af deltagerne på FVU er tosprogede, og derfor vil der på dette modul være stort fokus også på denne målgruppe: Du vil få viden om specifikke pædagogiske redskaber ift. tosprogede, og vi vil arbejde med at analysere, vurdere, udvælge og producere relevant undervisningsmateriale også til denne gruppe kursister.

I løbet af modulet skal du arbejde med trinplacering, og du skal udvikle en undervisningsplan for et givent hold eller deltager. Desuden vil du udarbejde undervisningsmateriale til brug i FVU-undervisningen; begge dele indgår som en del af din endelige eksamensopgave (portfolio).

Hvordan arbejder vi på modulet?

Modulet udbydes som blended learning. Det betyder, at der er få undervisningsgange samt en række delopgaver med feedback og vejledning.

Du skal derfor være indstillet på at:

  • arbejde med dit studie i studiegruppe gennem læsning af litteraturen og via besvarelse af successive temaopgaver. Der gives feedback på opgaverne.
  • omsætte din forståelse til praktisk handling ved at foretage en trinplacering og med afsæt heri udarbejde en undervisningsplan samt relevant undervisningsmateriale.

Den samlende læringsplatform for studieforløbet er Canvas, og første undervisningsgang introduceres læringsform og struktur.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 9.000,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
3 undervisningsgange + en skypeundervisning

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
23.08.2021

Slut
14.01.2022

Tilmeldingsfrist
01.06.2021

Tidspunkt
Uge 34-2

Start
26.01.2022

Slut
18.05.2022

Tilmeldingsfrist
15.11.2021

Tidspunkt
Uge 4-20

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring