Unge og voksnes læreprocesser

Denne diplomretnings omdrejningspunkt er unge og voksnes udvikling og læring i såvel uddannelsesmæssige som i praksis- og erhvervsorienterede situationer, i relation til livslang læring

Retningen kvalificerer dig til at rammesætte, planlægge, gennemføre og evaluere unge og voksnes udviklings- og læreprocesser, på baggrund af viden om målgruppens deltagerforudsætninger.

Du lærer at analysere og evaluere forskellige målgruppers læreprocesser og kompetenceudvikling, under hensyntagen til samfundets, arbejdsmarkedets og den enkeltes behov.

Hvad får du ud af uddannelsen?

 • Kompetencer til selvstændigt at analysere og medvirke til en kvalitativ udvikling af almene og erhvervsrettede uddannelser og indsatsformer, for unge og  voksne i tæt samspil med praksis
 • Viden om unge og voksnes udvikling og læring
 • Indsigt i ungdoms- og voksenuddannelser samt det ungdoms- og voksenpædagogiske arbejdsfelts centrale teoridannelser
 • Gør dig i stand til at reflektere over uddannelsesmæssige og pædagogiske tiltags samfundsmæssige funktion
 • Du lærer at planlægge, gennemføre og evaluere praksisnær undervisning.Du lærer at analysere forskellige målgruppers læreprocesser og kompetenceudvikling
 • Du lærer at forstå udvikling af uddannelser og andre pædagogiske indsatsområder, med henblik på at skabe udviklings- og læringsmiljøer

 

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Moduler0 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Tina Bülow Pedersen
  Studiesekretær

  72 69 92 12
  tbp@UCNact2learn.dk

  Pædagogik og Læring