Didaktik og læreprocesser

Vil du blive klogere på sammenhængen mellem deltagerforudsætninger og læreprocesser hos unge og voksne?  Ønsker du at medvirke til at udvikle undervisningsformene og undervisningsmiljøet inden for dit fagområde?

Med dette modul få du kvalificeret din viden om unge og voksnes læreprocesser, og du udvikler kompetencer til at omsætte denne viden i forbindelse med planlægning, gennemførsel og evaluering af systematiske læreprocesser for målgruppen.

Hvad får du ud af modulet?

Læringsmålene for dig som studerende er, at du: 

 • har viden om pædagogisk og didaktisk teori som ramme for udvikling af undervisning og læring i praksis
 • har indsigt i sammenhæng mellem deltagerforudsætninger og læreprocesser
 • kan forestå planlægning, gennemførelse og evaluering af systematiske læreprocesser
 • kan anvende og vurdere forskning og udviklingsarbejder om lære-, forandrings- og udviklingsprocesser i pædagogisk praksis
 • kan indgå i samarbejde om at etablere og evaluere pædagogiske udviklingsmiljøer

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet arbejder vi med disse indholdsområder:

 • Unges og voksnes læreprocesser samt facilitering heraf.
 • Didaktisk teori og metodeudvikling, herunder almen didaktik, fagdidaktik og organisationsdidaktik.
 • Kontekst for læring, herunder forholdet mellem teori og praksis samt vekseluddannelsesprincippet.
 • Teorier og metoder omkring evaluering og evidens i undervisning.
 • It og medier i undervisning og læreprocesser.
 • Læringsmål og dannelse.
 • Udvikling af undervisningsformer og metoder, herunder kreativ problemløsning og metoder til idéskabelse.
 • Relationer og kommunikation i undervisning.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
21.08.2018

Slut
08.08.2018

Tilmeldingsfrist
01.05.2018

Tidspunkt
Tirsdage i uge 34-2, kl. 08.30-14.30.

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING