Ungdomsliv, socialisering og identitet

Er du interesseret i at planlægge, udvikle og evaluere unges udviklings- og læreprocesser?

Og du ønsker du at fordybe dig i ungdomsperiodens særlige udfordringer og dilemmaer?

Så er dette et modul for dig.

Hvad får du ud af modulet?

Læringsmålene for dig som studerende på dette modul er, at du:

  • Har indsigt i og forståelse af forholdet mellem unges livs- og udviklingsbetingelser
  • Kan reflektere over ungdomsperiodens særlige udfordringer og dilemmaer
  • Kan anvende forsknings- og udviklingsarbejder til at perspektivere ungdomspædagogiske indsatser
  • Kan skabe udviklingsmiljøer med fokus på såvel faglige, sociale som personlige kompetencer

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet arbejder vi med disse indholdsområder:

  • Ungdomsbegrebet belyst i biologisk, kulturelt, sociologisk og psykologisk perspektiv
  • Unges selvforståelse
  • Ungdomspædagogiske teorier
  • Teorier om unges socialisering, identitetsudvikling og selvdannelse
  • Ungdomsforskning – heri metodologiske refleksioner

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
22.01.2019

Slut
14.05.2019

Tilmeldingsfrist
01.11.2018

Tidspunkt
Tirsdage i uge 4-20, kl. 08.30-14.30.

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING