Voksne og livslang læring

Er du optaget af voksnes muligheder for livslang læring? Ønsker du at vide mere om samspillet mellem voksnes livs- og udviklingsbetingelser, samfundsmæssige vilkår og voksenpædagogiske indsatser?

Så er modulet Voksne og livslang læring noget for dig.

På modulet arbejder vi med livslang læring ud fra både et psykologisk, et sociologisk, antropologisk og pædagogisk perspektiv. Du får indsigt i udfordringer og dilemmaer forbundet med livslang læring og udvikler ideer til voksenpædagogiske indsatser.  

Modulet henvender sig til dig, der arbejder som lærer eller pædagog på skoler og institutioner med voksenundervisning, men også til dig der f.eks. i en administrativ stilling arbejder med pædagogisk udvikling for voksne.

Hvad får du ud af modulet?

Læringsmålene for dig som studerende er, at du: 

  • har indsigt i og forståelse af forholdet mellem voksnes livs- og udviklingsbetingelser og læreprocesser
  • kan reflektere over samfundsmæssige vilkår og udvikling i relation til livslang læring
  • kan anvende forsknings- og udviklingsarbejder til at perspektivere voksenpædagogiske indsatser
  • kan håndtere udfordringer og dilemmaer i forbindelse med voksnes livslange læring

Hvad arbejder vi med på modulet?

På modulet arbejder vi med disse indholdsområder:

  • Teorier om voksenpsykologi, voksnes udvikling og livsfaser individuelt og i samspil med såvel kulturelle som sociale forhold.
  • Livslang læring i historisk og samfundsmæssigt perspektiv.
  • Sociologiske, psykologiske og antropologiske teorier om voksnes læring og læringens kontekst.
  • Voksenpædagogiske teorier.
  • Livshistorie og læring.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Opsummering

Pris
kr. 9.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis få et adgangsbevis på baggrund af dine realkompetencer. Dette forudsætter, at dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og mål der er for den uddannelse, som du ønsker at blive optaget på. Det er UCN der skal vurdere dine realkompetencer.

Start
23.01.2018

Slut
15.05.2018

Tilmeldingsfrist
30.10.2017

Tidspunkt
Tirsdage i uge 4-20, kl. 08.30-14.30.

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING