Skræddersyet Socialpsykiatrien - Aalborg Kommune

Ønsker du at specialisere dig i vejledningsprocesser og opnå praktiske færdigheder i at vejlede?

Så er dette modul lige noget for dig.

Her ser vi på det, der sker, når vi er midt i en vejledning eller supervision. Det vil sige; hvad rører sig, hvordan kan jeg fornemme, om jeg må spørge lidt mere, eller allerede har spurgt for meget? Hvad sker der før, under og efter et møde, og hvordan kan jeg tage vare på at den, der vejledes, rykker sig, uden at han føler sig presset til mere, end sund er?

På dette modul lærer du om metoder og processer, der foregår midt i selve processen, der sættes i gang, ved at du vejleder og/eller superviserer.

Hvad får du ud af uddannelsen?

Du får kvalificeret din viden om og kompetencer i at kunne vejlede de mennesker, som du arbejder med i din daglige praksis. Du har indsigt i, hvilke betingelser der skal være opfyldte for at kunne gennemføre en vellykket vejledning/supervision – både i forhold til dig som den professionelle, selve processen/rammerne samt den person, du skal ”lede” på vej.

Læs mere om studieordningens mål i den gældende ordning.

Målgruppe

Dette modul henvender sig til de professioner, der arbejder med vejledning og/eller supervision i praksis. Dette er eksempelvis vejledning af kollegaer, personale, forældre, elever, familier eller brugere.

Hvad arbejder vi med på uddannelsen?

På modulet bliver du introduceret for specifikke vejledningsmetoder, og vi arbejder med, hvordan disse meningsfuldt kan implementeres i praksis. Modulets særlige fokus er processer, det vil sige, at vi ser på det, der ”rører sig” i selve vejlednings- og/eller supervisions-situationen, og hvordan du kan tage vare på, at processerne gavner, frem for at ”løbe løbsk”.

Gennem øvelser i undervisningsforløbet får du muligheden for at blive sikker i, hvorledes du tilrettelægger vejledning, og ligeledes hvordan du selv agerer, og hvilken betydning dette har.  

Hvordan arbejder vi på uddannelsen?

UCN act2learn vægter i undervisningen, at du bliver udfordret i at perspektivere din praksis samt dine refleksioner gennem en teoretisk optik. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner/øvelser samt individuelle studier og refleksioner.

I dette modul lægges især stor vægt på øvelser med fokus på processer og dynamikker. Samtidig skabes en dialog på UCNs intra-side (Canvas), så der også er dialog og kontakt i mellem de forskellige undervisningsgange, mellem studerende og de undervisende.

Du afslutter modulet med en prøve.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.000,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, gruppevejledning + indv. vejledning 11.11 + 12.11 + aflevering af opgave 26.11.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Start
14.05.2019

Slut
03.12.2019

Tilmeldingsfrist
22.03.2019

Tidspunkt
14.5 + 13.6 + 28.8 + 19.9 + 20.9 + 9.10 + 28.10 + 29.10 + 2.12 + 3.12

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring