Vejledningsmetoder og vejledningsprocesser - FGU Nordjylland

PD Vejledningsmetoder og -processer er et modul designet til vejledere på De forberedende grunduddannelser (FGU) i Nordjylland

Gennem modulet får du kompetencer til at vejlede elever og kolleger i relation til udfordringer i forbindelse med uddannelsen.

Vi arbejder med forskellige vejledningsmetoder, -teknikker og processer i modulet. Du lærer at tilrettelægge, lede og evaluere vejledningsforløb og vi har fokus på den position, du indtager som vejleder for elever og også hvordan vejledning har organisatorisk betydning. Vi arbejder både med vejledning af enkeltpersoner og grupper med et særligt fokus på anerkendende og udviklende tilgang.

Formen er aktionslæring med både undervisningsdage for hele holdet og sparring i grupper. Vi afprøver teorien gennem øvelser gennem hele modulet og der er afsat tid til refleksion over teori i relation til praksis i den enkelte deltagers hverdag.

Realkompetencevurdering

Såfremt du ikke opfylder optagelseskravene kan du blive realkompetencevurderet her.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 momsfri

Prisen er under udarbejdelse.

Tidspunkt oplyses ved henvendelse.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU -Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Hvis du ikke opfylder ovenstående krav, har du mulighed for at blive realkompetencevurderet.

Start
26.01.2021

Slut
18.05.2021

Tilmeldingsfrist
01.11.2020

Tidspunkt
Tirsdage kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring