Vejledningsteori og forandringsprocesser

Ønsker du at specialisere dig i vejledningsteori og -metode og opnå kommunikative færdigheder til at lede lære- og forandringsprocesser?

Vil du kvalificere dig til at kunne analysere vejledningsforløb med henblik på kontekstafklaring, mål og positionering?

Så er dette modul lige noget for dig.

Hvad får du ud af uddannelsen?

Du får viden om og indsigt i vejlednings-, kommunikations- og læreprocesteori. Du opnår kompetencer til at kunne analysere kontekster, mål samt egne og andres positioneringer i forbindelse med vejledningsforløb.

Gennem modulet kvalificerer du dine kommunikative færdigheder til at lede lære- og forandringsprocesser. Du udvikler desuden din evne til at forholde dig refleksivt til etiske dilemmaer i vejledningssituationen, der udspringer af forholdet mellem individ, gruppe og samfund.

Hvad arbejder vi med på uddannelsen?

På modulet bliver du introduceret for vejlednings, kommunikations- og læreprocesteori, og vi arbejder med at identificere disse teorier i vejledning, kommunikation samt lære- og forandringsprocesser fra praksis. Modulets særlige fokus er analysering af vejlednings- og interventionsforløb samt facilitering af kompetenceudvikling.

Gennem øvelser i undervisningsforløbet får du muligheden for at blive sikker i at kommunikere, lede og analysere vejlednings- og interventionsforløb - og reflektere over hvordan du selv agerer, og hvilken betydning dette har.

Hvordan arbejder vi på uddannelsen?

UCN act2learn vægter i undervisningen, at du bliver udfordret i at perspektivere din praksis samt dine refleksioner gennem en teoretisk optik. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppebaserede diskussioner/øvelser samt individuelle studier og refleksioner.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.200,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange fra kl. 08.30-14.30, studiedage mellem undervisningsgangene, vejledning og modulprøve. Aktiviteterne lægges i videst muligt omfang på den udmeldte faste ugedag.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget på en pædagogisk diplomuddannelse skal du opfylde de formelle adgangskrav: En BA-uddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring

Start
20.08.2019

Slut
07.01.2019

Tilmeldingsfrist
01.05.2019

Tidspunkt
Tirsdage i uge 34-2, kl. 08.30-14.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring