Den sociale diplomuddannelse

Arbejder du med udsatte borgere? Og vil du gerne have ny og specialiseret viden og inspiration til dit daglige arbejde? På den sociale diplomuddannelse kan du gå i dybden med nyeste viden og metoder inden for dit arbejdsområde.

Uddannelsen henvender sig til dig, fx som arbejder som socialrådgiver, lærer eller pædagog inden for det socialfaglige felt. I løbet af uddannelsen får du opdateret din socialfaglige viden, og du får nye redskaber til dit daglige arbejde. Du lærer at forbinde teori, videnskabelig analyse og refleksion og koble det til konkrete problemstillinger i din daglige socialfaglige praksis.

Uddannelsen udbydes med ni forskellige uddannelsesretninger. Det giver dig mulighed for at specialisere dig inden for netop det fagområde, som er relevant for dig.

Uddannelsesretninger
 

 • Børn og unge, hvor du får nye teorier og metoder til dit sociale arbejde med udsatte børn og unge. På denne retning har du mulighed for at få et særligt økonomisk tilskud fra Socialstyrelsen.
 • Børnehandicap, som giver dig nye metoder og tilgange til børnehandicapområdet.
 • Demens, som giver dig viden om jura, etik, demens, omsorg og aktivitet i relation til demensramte.
 • Inddragelse og samtaler med børn, unge og familier, som har særligt fokus på børnerådgivning.
 • Integration og interkulturelt socialt arbejde, hvor du får kompetencer til at arbejde med integration af migranter og interkulturelt socialt arbejde.
 • Psykosocialt arbejde, som klæder dig på til at arbejde med psykosocial rehabilitering og pårørende- og netværkssamarbejde.
 • Rusmiddel, som giver redskaber til at arbejde med rusmiddelbrug og dobbeltproblematikker.
 • Seksualvejledning, som giver dig metoder, teoretiske begreber og perspektiver, som du kan bruge i forbindelse med seksualvejledning.
 • Unge i sårbare positioner, som har fokus på metoder, perspektiver og tilgange i arbejdet med unge i sårbare og udsatte positioner.

Mere information om uddannelsen

Uddannelsens opbygning

Den sociale diplomuddannelse består af to obligatoriske moduler på henholdsvis 10 og 5 ECTS, to retningsbestemte moduler svarende til 20 ECTS, valgfrie moduler svarende til 10 ECTS samt et afgangsprojekt svarende til 15 ECTS, der afslutter uddannelsen.

Vælger du mindre end 20 ECTS inden for én uddannelsesretning, gennemfører du uddannelsen uden retning.

Uddannelsen med uddannelsesretning:

Uddannelsen uden uddannelsesretning:

 

Sammensæt din egen uddannelse

Uddannelsesretningerne og de valgfrie moduler giver dig mulighed for at tone uddannelsen i den retning, som passer til din faglige profil.

Det er også muligt blot at tage en del af uddannelsen, da hvert modul kan tages som selvstændig kompetencegivende efteruddannelse. Det betyder, at du kan vælge at tage enkelte moduler, hvis det passer bedst til dine behov.

Alle moduler afsluttes med en prøve med individuel bedømmelse og karakter.

Målgruppe

Den sociale diplomuddannelse henvender sig til dig, der arbejder inden for det socialfaglige område. Du kan fx være socialrådgiver, lærer, pædagog eller have en lignende uddannelsesmæssig baggrund.

Du kan få tilskud fra Socialstyrelsen til udvalgte enkeltmoduler eller til en fuld diplomuddannelse, hvis du tilhører målgruppen. Vi kan hjælpe dig med at afklare hvilke muligheder, du har for at få tilskud.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du leve op til følgende krav:

 • En kort eller mellemlang videregående uddannelse
 • Mindst to års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.

Undervisningsform

Du har mulighed for at tage modulerne som fuldtid eller deltid. På deltidsmodulerne er der typisk undervisning en dag om ugen og uddannelsen strækker sig derfor over en længere periode.

Nogle moduler er tilrettelagt som blended learning, hvilket betyder, at der veksles mellem online læringsaktiviteter, studiegruppearbejde og vejledning, som foregår via mail, Skype/FaceTime eller fysisk møde. På disse moduler vil du møde underviseren ved studiestart, ved introduktion til den afsluttende opgave og vejledning til opgaven.

Sådan tilmelder du dig

Du tilmelder dig et eller flere moduler og ikke diplomuddannelsen som helhed. På den måde kan du sammensætte modulerne efter dine ønsker og behov, og gennemføre uddannelsen i det tempo, som passer dig.

Studieordning og regelgrundlag

Moduler9 moduler

Retninger

  Obligatoriske/Valgfrie

   07.09.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   07.03.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   09.12.2021
   Valgfrit
   Thisted
   UCN act2learn
   01.06.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   07.03.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   11.01.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   01.09.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   01.06.2022
   Obligatorisk
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   01.06.2022
   Valgfrit
   Aalborg SØ
   UCN act2learn
   Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

   Kontakt

   Charlotte Nielsen
   Administrativ medarbejder

   72 69 16 76
   chni@UCNact2learn.dk

   Sundhed, Social- og Neuropædagogik

   Karen Marie Juhl Nielsen
   Områdekoordinator

   72 69 17 52
   kjn@UCNact2learn.dk

   Neuropædagogik
   Social- og specialområdet
   Sundhed og velfærd