Den sundhedsfaglige diplomuddannelse

Ønsker du at specialisere dig inden for dit felt og udvide din faglige horisont? Med en sundhedsfaglig diplomuddannelse forbedres dine professionskompetencer - både de personlige og faglige

Se aktuelle moduler

Uddannelsen klæder dig på til at varetage specialiserede funktioner. Den kvalificerer dig til selvstændigt at arbejde med udviklingsorienterede opgaver af høj kompleksitet inden for den sundhedsfaglige praksis. UCN act2learn udbyder alle fire uddannelsesretninger: Professionspraksis, Sundhedsfremme og forebyggelse, Sundhedsformidling og klinisk uddannelse samt Borgernær Sundhed.

Vælg et modul som selvstændig efteruddannelse

Hvert modul kan studeres selvstændigt som kompetencegivende efteruddannelse. Det betyder, at du kan vælge at tage enkelte moduler, hvis det passer bedst til dine behov. Alle moduler afsluttes med en prøve med individuel bedømmelse og karakter.

Udbytte for dig

 • Gennem uddannelsen lærer du at arbejde systematisk, analytisk og kritisk.
 • Du lærer at udvikle, iværksætte og kvalitetssikre pleje- og behandlingsforløb, baseret på nyeste viden og forskning.
 • Styrkelse af din faglige profil i den nøglefunktion du bestrider – det kan være som vejleder eller i en udviklingsstilling.

Udbytte for din arbejdsplads

 • Medarbejdere der kan gå forrest i udviklingsarbejdet og i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.
 • Specialiserede medarbejdere der udover deres professionsbachelor har en videregående uddannelse baseret på den nye forskning og dermed kan varetage specialiserede og centrale funktioner inden for både den offentlige og private del af sundhedssektoren.

Uddannelsens opbygning

De sundhedsfaglige diplomuddannelser er opdelt i fire uddannelsesretninger:

 • Professionspraksis
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Sundhedsformidling og klinisk uddannelse
 • Borgernær Sundhed

Vælger du en af ovenstående retninger består uddannelsen af to obligatoriske moduler, et retningsspecifikt obligatorisk modul, et retningsspecifikt valgmodul, et obligatorisk afgangsprojekt og evt. valgfrie moduler.

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse - uddannelsens opbygning

* De to valgfrie moduler á 5 ECTS kan erstattes af ét modul á 10 ECTS

Sammensæt din egen uddannelse

Udover de fire uddannelsesretninger er det muligt at tage en individuelt sammensat sundhedsfaglig uddannelse. Vælger du denne løsning, består uddannelsen af de to obligatoriske moduler, der indgår i de fire retninger samt et obligatorisk afgangsprojekt og valgfrie moduler. Op til 15 ECTS kan være fra andre diplomuddannelser eksempelvis inden for ledelse.

Har du spørgsmål om sammensætning af moduler, er du velkommen til at kontakte en studiesekretær. Kontaktinformationer står nederst på siden.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig primært til sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, radiografer, bioanalytikere og socialrådgivere – alle med en professionsbachelor inden for det sundhedsfaglige felt eller uddannelse svarende til samme niveau (se mere under realkompetencevurdering).

Hvis du er uddannet sygeplejerske og arbejder i hjemmeplejen, så findes der udover diplomuddannelsen i borgernær sundhed også en specialuddannelse inden for dit felt. Læs mere om Specialuddannelsen i borgernær sygepleje

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du leve op til følgende krav:

 • En kort eller mellemlang videregående uddannelse
 • Mindst to års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.

Undervisningsform

Du har mulighed for at tage modulerne som fuldtid eller deltid. På deltidsmodulerne er der typisk undervisning en dag om ugen og uddannelsen strækker sig derfor over en længere periode.

Nogle moduler er tilrettelagt som blended learning, hvilket betyder, at der veksles mellem online læringsaktiviteter, studiegruppearbejde og vejledning, som foregår via mail, Skype/FaceTime eller fysisk møde. På disse moduler vil du møde underviseren ved studiestart, ved introduktion til den afsluttende opgave og vejledning til opgaven.

Sådan tilmelder du dig

Du tilmelder dig et eller flere moduler og ikke akademiuddannelsen som helhed. På den måde kan du sammensætte modulerne efter dine ønsker og behov, og gennemføre uddannelsen i det tempo, som passer dig. Du finder de aktuelle moduler herunder og det er også her, du finder linket til tilmeldingen.

Studieordning og regelgrundlag
 
MODULER

Obligatoriske/Valgfrie

  Ønsker du at blive god til at sætte forandrinsg- og læreprocesser i gang i din kliniske praksis? Er du nysgerrig efter...
  21.01.2019
  Sundhedsformidling og klinisk uddannelse
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Ønsker du at blive god til at formidle og undervise? Og tilrettelægge din undervisning og formidling på en spændende...
  19.08.2019
  Sundhedsformidling og klinisk uddannelse
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Skal du deltage i et udviklingsprojekt eller vil du gerne kunne gå i gang med et?.
  24.01.2019
  Professionspraksis
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Skal du deltage i et udviklingsprojekt eller vil du gerne kunne gå i gang med et?.
  22.08.2019
  Professionspraksis
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Modulet har fokus på akut sygepleje i kommunal praksis, hvor målet er, at forebygge forværring af akut opstået eller kendt...
  29.04.2019
  Borgernær sundhed
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Modulet har fokus på akut sygepleje i kommunal praksis, hvor målet er, at forebygge forværring af akut opstået eller kendt...
  28.10.2019
  Borgernær sundhed
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Modulet sætter fokus på klinisk kvalitetsudvikling i forhold til borgerne med demens, ud fra borgerens perspektiv, og der...
  07.01.2019
  Professionspraksis
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Sundhedsfaglige borger – og patientrettede indsatser foregår i dag inden for rammerne af et komplekst system på tværs af...
  05.02.2019
  Borgernær sundhed
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Sundhedsfaglige borger – og patientrettede indsatser foregår i dag inden for rammerne af et komplekst system på tværs af...
  20.08.2019
  Borgernær sundhed
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Fremtidens sundhedsindsatser vil i stigende grad rette sig mod svækkede borgere med komplekse sundhedsudfordringer, og medinddragelse...
  07.02.2019
  Borgernær sundhed
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Fremtidens sundhedsindsatser vil i stigende grad rette sig mod svækkede borgere med komplekse sundhedsudfordringer, og medinddragelse...
  22.08.2019
  Borgernær sundhed
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Modulet er rettet mod sundhedsprofessionelle, der ønsker at erhverve kompetencer i forhold til at udvikle og styrke kvalitet,...
  16.05.2019
  Professionspraksis
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Oplever du dig selv som brobygger mellem borgerens ønsker og behov og de lovgivningsmæssige rammer, der er sat?.
  16.05.2019
  Professionspraksis
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Har du gennemført moduler svarende til mindst 45 ECTS-point, så er du klar til at gå i gang med diplomuddannelsens afgangsprojekt...
  07.03.2019
  Uden retning
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Har du gennemført moduler svarende til mindst 45 ECTS-point, så er du klar til at gå i gang med diplomuddannelsens afgangsprojekt...
  04.11.2019
  Uden retning
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Har du gennemført moduler svarende til mindst 45 ECTS-point, så er du klar til at gå i gang med diplomuddannelsens afgangsprojekt...
  07.03.2019
  Uden retning
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Har du gennemført moduler svarende til mindst 45 ECTS-point, så er du klar til at gå i gang med diplomuddannelsens afgangsprojekt...
  04.11.2019
  Uden retning
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Ønsker du at blive god til at undervise og vejlede de studerende i klinisk praksis? Og tilrettelægge de studerendes læring...
  05.02.2019
  Uden retning
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Ønsker du at blive god til at undervise og vejlede de studerende i klinisk praksis? Og tilrettelægge de studerendes læring...
  09.09.2019
  Sundhedsformidling og klinisk uddannelse
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Ønsker du at blive god til at undervise og vejlede de studerende i klinisk praksis? Og tilrettelægge de studerendes læring...
  20.08.2019
  Sundhedsformidling og klinisk uddannelse
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Mange professionsansatte oplever, at der stilles store krav til kommunikationen i samspillet med borgere og brugere, samarbejdspartnere...
  21.08.2019
  Uden retning
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Modulet giver dig mulighed for, ud fra en bred vifte af tilgange, at kunne fremstille et undersøgelsesdesign, som gør dig...
  17.01.2019
  Uden retning
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Modulet giver dig mulighed for, ud fra en bred vifte af tilgange, at kunne fremstille et undersøgelsesdesign, som gør dig...
  19.08.2019
  Uden retning
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Er du som sundhedsprofessionel interesseret i at styrke din argumentation i faglige diskussioner eller vil du kunne forholde...
  14.01.2019
  Uden retning
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Er du som sundhedsprofessionel interesseret i at styrke din argumentation i faglige diskussioner eller vil du kunne forholde...
  19.08.2019
  Uden retning
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Det danske sundhedsvæsen vil sikre et værdigt liv for ældre.
  13.03.2019
  Borgernær sundhed
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Det danske sundhedsvæsen vil sikre et værdigt liv for ældre.
  11.09.2019
  Borgernær sundhed
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Modulet er til dig som arbejder med eller har interesse indenfor den borgernære sundhed, tæt på borgernes hverdagsliv og...
  14.01.2019
  Borgernær sundhed
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Modulet er til dig som arbejder med eller har interesse indenfor den borgernære sundhed, tæt på borgernes hverdagsliv og...
  09.09.2019
  Borgernær sundhed
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Mette Frænde Andersen
  Studiesekretær

  72 69 92 13
  mta@ucnact2learn.dk

  SUNDHED OG VELFÆRD