Bliv (endnu)  bedre til det, du kan

Se aktuelle moduler

Sundhedssektoren er under konstant forandring, og opgaverne kalder i stadig stigende grad på specialiseret viden.

Med en sundhedsfaglig diplomuddannelse bliver du klædt på til at arbejde specialiseret inden for dit fagfelt i sundhedssektoren.

Afhængig af dine interesser og din uddannelsesmæssige baggrund kan du vælge mellem følgende fire uddannelsesretninger:

Professionspraksis

På retningen professionspraksis får du generel viden om teorier og metoder inden for dit fagområde. Retningen giver dig også indsigt i udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis.

Retningen henvender sig til dig, som ønsker at udvikle dine kompetencer inden for dit nuværende arbejdsområde. Du kan fx være bioanalytiker, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut eller jordemoder.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Denne retning giver dig kompetencer til at arbejde med sundhedskampagner og sundhedspædagogiske indsatser.

Du får indsigt i teorier og metoder, som du kan bruge til analyse af folkesundhedsproblemer. Du bliver klædt på til at gennemføre forskellige tiltag inden for forebyggelse og rehabilitering til forskellige målgrupper af borgere og patienter.

Sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Denne retning giver dig kompetencer til at arbejde med sundhedsformidling og undervisning.

Du får redskaber til at vejlede og undervise både studerende og personale i sundhedssektoren og redskaber til at udvikle din rolle som underviser.

Borgernær sundhed

Retningen borgernær sundhed har fokus på de sundhedsudfordringer, der påvirker livssituationen for svækkede ældre borgere og deres pårørende.

Du specialiserer dig i at koordinere tværfaglige sundhedsindsatser, og du lærer, hvordan man skaber sammenhæng i samarbejdet med borgeren, de pårørende og de forskellige parter i sundhedsvæsenet.

Du kan også bruge den sundhedsfaglige diplomuddannelse som springbræt til en ny sundhedsfaglig profil.

Uddannelsens indhold

De sundhedsfaglige diplomuddannelser er opdelt i fire uddannelsesretninger:

Vælger du en af ovenstående retninger består uddannelsen af to obligatoriske moduler, et retningsspecifikt obligatorisk modul, et retningsspecifikt valgmodul, et obligatorisk afgangsprojekt og evt. valgfrie moduler.

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse - uddannelsens opbygning

* De to valgfrie moduler á 5 ECTS kan erstattes af ét modul á 10 ECTS

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse henvender sig til alle med en professionsbachelor inden for det sundhedsfaglige felt eller uddannelse svarende til samme niveau.

Du kan fx være uddannet sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, radiograf, bioanalytiker eller socialrådgiver.

Hvis du er uddannet sygeplejerske og arbejder i hjemmeplejen, så findes der udover diplomretningen i borgernær sundhed også en specialuddannelsen inden for dit felt.

Uddannelsens opbygning

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler, retningsspecifikke moduler og et afgangsprojekt.

Der er to obligatoriske moduler, som er fælles for alle uddannelsesretninger. Vælger du en af de fire retninger består uddannelsen af to obligatoriske moduler, et retningsspecifikt obligatorisk modul, et retningsspecifikt valgmodul, et obligatorisk afgangsprojekt og evt. valgfrie moduler.

På uddannelsen uden uddannelsesretning vælger du blandt flere valgfrie moduler, hvilket emne du ønsker at specialisere dig i.

Praksisnær uddannelse

Fælles for alle uddannelsens moduler er, at de er handlingsorienterede. Det vil sige, at der i undervisningen er et samspil mellem dine erfaringer og det teoretiske indhold.

I undervisningen lægger vi derfor vægt på, at faglige diskussioner, oplæg, gruppearbejde mv. tager udgangspunkt i din og dine medstuderendes hverdag.

Uddannelsens varighed

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse er en deltidsuddannelse. Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du leve op til følgende krav:

 • En kort eller mellemlang videregående uddannelse
 • Mindst to års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.

Sådan tilmelder du dig

Du tilmelder dig et eller flere moduler og ikke diplomuddannelsen som helhed.

På den måde kan du sammensætte modulerne efter dine ønsker og behov, og gennemføre uddannelsen i det tempo, som passer dig.

Tilmelding til uddannelsen foregår via vores hjemmeside www.ucn.dk/sd, hvor du også kan læse mere om uddannelsen og de enkelte moduler.

Studieordning og regelgrundlag
Moduler17 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  27.02.2023
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  03.10.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  28.02.2023
   
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  02.01.2023
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  24.10.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  02.01.2023
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  02.01.2023
  Valgfrit
  Thisted
  UCN act2learn
  19.09.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  02.01.2023
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  18.08.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  07.02.2023
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  02.01.2023
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  27.02.2023
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Karen Marie Juhl Nielsen
  Områdekoordinator

  72 69 17 52
  kjn@UCNact2learn.dk

  Sundhed, Social- og Neuropædagogik

  Charlotte Nielsen
  Administrativ medarbejder

  72 69 16 76
  chni@UCNact2learn.dk

  Sundhed, Social- og Neuropædagogik