Bliv klædt på til at arbejde specialiseret inden for dit fagfelt i sundhedssektoren med en sundhedsfaglig diplomuddannelse

Sundhedssektoren er under konstant forandring, og opgaverne kalder i stadig stigende grad på specialiseret viden. Uddannelsen giver dig mulighed for at fordybe dig og få nye kompetencer inden for det område, du arbejder med.

Der findes fire uddannelsesretninger, men det er også muligt at tage en sundhedsfaglig diplomuddannelsen uden retning, hvor du selv sammensætter de valgfag, der passer bedst til netop din faglige profil.

De fire uddannelsesretninger:

Du har desuden mulighed for at specialisere dig som sorgrådgiver ved at vælge modulerne med fokus på sorgrådgivning.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse henvender sig til alle med en professionsbachelor inden for det sundhedsfaglige felt eller uddannelse svarende til samme niveau.

Du kan eksempelvis være uddannet sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, radiograf, bioanalytiker eller socialrådgiver.

Praksisnær uddannelse

Fælles for alle uddannelsens moduler er, at de er handlingsorienterede. Det vil sige, at der i undervisningen er et samspil mellem dine erfaringer og det teoretiske indhold.

I undervisningen lægger vi derfor vægt på, at faglige diskussioner, oplæg, gruppearbejde mv. tager udgangspunkt i din og dine medstuderendes hverdag.

Mere information om uddannelsen

Opbygning og forløb

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler, retningsspecifikke moduler og et afgangsprojekt.

Der er to obligatoriske moduler, som er fælles for alle uddannelsesretninger:

 • Videnskabsteori og metode (10 ECTS)
 • Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis (5 ECTS)

Vælger du en af de fire retninger består uddannelsen af to obligatoriske moduler, et retningsspecifikt obligatorisk modul, et retningsspecifikt valgmodul og evt. valgfrie moduler.

På uddannelsen uden uddannelsesretning vælger du blandt flere valgfrie moduler, hvilket emne du ønsker at specialisere dig i.

Uanset om du vælger med eller uden uddannelsesretning afsluttes uddannelsen med et afgangsprojekt.

Uddannelsen med uddannelsesretning:

Uddannelsen uden uddannelsesretning:

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse er en deltidsuddannelse, hvor du arbejder sideløbende med dit studie. Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Sammensæt din egen uddannelse

Uddannelsesretningerne og de valgfrie moduler giver dig mulighed for at tone uddannelsen i den retning, som passer til din faglige profil. Det betyder eksempelvis, at en diplomuddannelse uden retning også kan kombineres med et modul fra diplomuddannelsen i ledelse eller den sociale diplomuddannelse, hvis det passer bedst til din fagprofil.

Det er også muligt blot at tage en del af uddannelsen, da hvert modul kan tages som selvstændig kompetencegivende efteruddannelse. Det betyder, at du kan vælge at tage enkelte moduler, hvis det passer bedst til dine behov.

Alle moduler afsluttes med en prøve med individuel bedømmelse og karakter.

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Erhvervsakademiuddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Din adgangsgivende uddannelse skal være relevant i forhold til den diplomuddannelse, som du søger optagelse på.

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs mere om realkompetencevurdering.

Sådan tilmelder du dig

Du tilmelder dig modulerne enkeltvis og ikke diplomuddannelsen som helhed.

På den måde kan du sammensætte modulerne efter dine ønsker og behov og gennemføre uddannelsen i det tempo, som passer dig.

Nederst på denne side finder du de moduler, som vi udbyder i øjeblikket.

Studieordning og regelgrundlag

Moduler16 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  11.01.2023
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  06.10.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  28.02.2023
   
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  02.01.2023
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  24.10.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  02.01.2023
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  02.01.2023
  Valgfrit
  Thisted
  UCN act2learn
  06.02.2023
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  02.01.2023
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  07.02.2023
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  04.09.2023
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  27.02.2023
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Karen Marie Juhl Nielsen
  Områdekoordinator

  72 69 17 52
  kjn@UCNact2learn.dk

  Sundhed, Social- og Neuropædagogik

  Charlotte Nielsen
  Administrativ medarbejder

  72 69 16 76
  chni@UCNact2learn.dk

  Sundhed, Social- og Neuropædagogik