Den sundhedsfaglige diplomuddannelse

En sundhedsfaglig diplomuddannelse forbedrer dine professionskompetencer, både personlige og faglige

Gennem uddannelsen lærer du at arbejde systematisk, analytisk og kritisk, og at varetage specialiserede funktioner. Du lærer at udvikle, iværksætte og kvalitetssikre pleje- og behandlingsforløb, funderet på den opdaterede viden og forskning du gennem uddannelsen præsenteres for.

Uddannelsesretninger

De sundhedsfaglige diplomuddannelser er opdelt i fem uddannelsesretninger, hvoraf UCN act2learn tilbyder de følgende fire:

 • Professionspraksis
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Sundhedsformidling og klinisk uddannelse
 • Borgernær Sundhed

Vælger du en af ovenstående retninger består uddannelsen af to obligatoriske moduler (Praksis – viden og metode og Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis), et retningsspecifikt obligatorisk modul, et retningsspecifikt valgmodul, et obligatorisk afgangsprojekt og evt. valgfrie moduler.

Du kan også vælge en sundhedsfaglig uddannelse uden retning. Vælger du denne løsning, består uddannelsen af de to ovenstående obligatoriske moduler, et obligatorisk afgangsprojekt og valgfrie moduler, som kan være fra andre diplomuddannelser.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

MODULER

Obligatoriske/Valgfrie

  Ønsker du at blive god til at sætte forandrinsg- og læreprocesser i gang i din kliniske praksis? Er du nysgerrig efter...
  01.10.2018
  Sundhedsformidling og klinisk uddannelse
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Ønsker du at blive god til at formidle og undervise? Og tilrettelægge din undervisning og formidling på en spændende...
  22.08.2018
  Sundhedsformidling og klinisk uddannelse
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Skal du deltage i et udviklingsprojekt eller vil du gerne kunne gå i gang med et?.
  23.08.2018
  Professionspraksis
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Skal du deltage i et udviklingsprojekt eller vil du gerne kunne gå i gang med et?.
  24.01.2019
  Professionspraksis
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Modulet har fokus på akut sygepleje i kommunal praksis, hvor målet er, at forebygge forværring af akut opstået eller kendt...
  29.10.2018
  Borgernær sundhed
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Modulet har fokus på akut sygepleje i kommunal praksis, hvor målet er, at forebygge forværring af akut opstået eller kendt...
  29.04.2019
  Borgernær sundhed
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Modulet sætter fokus på klinisk kvalitetsudvikling i forhold til borgerne med demens, ud fra borgerens perspektiv, og der...
  07.01.2019
  Professionspraksis
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Modulet sætter fokus på den dementes borgers møde med sundhedssektoren og på deres oplevelse af og reaktioner på sygdommen...
  12.09.2018
  Professionspraksis
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Sundhedsfaglige borger – og patientrettede indsatser foregår i dag inden for rammerne af et komplekst system på tværs af...
  21.08.2018
  Borgernær sundhed
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Sundhedsfaglige borger – og patientrettede indsatser foregår i dag inden for rammerne af et komplekst system på tværs af...
  05.02.2019
  Borgernær sundhed
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Fremtidens sundhedsindsatser vil i stigende grad rette sig mod svækkede borgere med komplekse sundhedsudfordringer, og medinddragelse...
  23.08.2018
  Borgernær sundhed
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Fremtidens sundhedsindsatser vil i stigende grad rette sig mod svækkede borgere med komplekse sundhedsudfordringer, og medinddragelse...
  07.02.2019
  Borgernær sundhed
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Modulet er rettet mod sundhedsprofessionelle, der ønsker at erhverve kompetencer i forhold til at udvikle og styrke kvalitet,...
  16.05.2019
  Professionspraksis
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Oplever du dig selv som brobygger mellem borgerens ønsker og behov og de lovgivningsmæssige rammer, der er sat?.
  16.05.2019
  Professionspraksis
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Har du gennemført moduler svarende til mindst 45 ECTS-point, så er du klar til at gå i gang med diplomuddannelsens afgangsprojekt...
  08.11.2018
  Uden retning
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Har du gennemført moduler svarende til mindst 45 ECTS-point, så er du klar til at gå i gang med diplomuddannelsens afgangsprojekt...
  07.03.2019
  Uden retning
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Har du gennemført moduler svarende til mindst 45 ECTS-point, så er du klar til at gå i gang med diplomuddannelsens afgangsprojekt...
  07.03.2019
  Uden retning
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Har du gennemført moduler svarende til mindst 45 ECTS-point, så er du klar til at gå i gang med diplomuddannelsens afgangsprojekt...
  08.11.2018
  Uden retning
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Ønsker du at blive god til at undervise og vejlede de studerende i klinisk praksis? Og tilrettelægge de studerendes læring...
  21.08.2018
  Uden retning
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Ønsker du at blive god til at undervise og vejlede de studerende i klinisk praksis? Og tilrettelægge de studerendes læring...
  05.02.2019
  Uden retning
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Mange professionsansatte oplever, at der stilles store krav til kommunikationen i samspillet med borgere og brugere, samarbejdspartnere...
  22.08.2018
  Uden retning
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Modulet giver dig mulighed for, ud fra en bred vifte af tilgange, at kunne fremstille et undersøgelsesdesign, som gør dig...
  23.08.2018
  Uden retning
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Modulet giver dig mulighed for, ud fra en bred vifte af tilgange, at kunne fremstille et undersøgelsesdesign, som gør dig...
  17.01.2019
  Uden retning
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Er du som sundhedsprofessionel interesseret i at styrke din argumentation i faglige diskussioner eller vil du kunne forholde...
  20.08.2018
  Uden retning
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Er du som sundhedsprofessionel interesseret i at styrke din argumentation i faglige diskussioner eller vil du kunne forholde...
  14.01.2019
  Uden retning
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Ønsker du at blive god til at undervise og vejlede de studerende i klinisk praksis? Og tilrettelægge de studerendes læring...
  10.09.2018
  Sundhedsformidling og klinisk uddannelse
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Ønsker du at blive god til at undervise og vejlede de studerende i klinisk praksis? Og tilrettelægge de studerendes læring...
  09.09.2019
  Sundhedsformidling og klinisk uddannelse
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Det danske sundhedsvæsen vil sikre et værdigt liv for ældre.
  12.09.2018
  Borgernær sundhed
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Det danske sundhedsvæsen vil sikre et værdigt liv for ældre.
  13.03.2019
  Borgernær sundhed
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Modulet er til dig som arbejder med eller har interesse indenfor den borgernære sundhed, tæt på borgernes hverdagsliv og...
  21.08.2018
  Borgernær sundhed
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Modulet er til dig som arbejder med eller har interesse indenfor den borgernære sundhed, tæt på borgernes hverdagsliv og...
  14.01.2019
  Borgernær sundhed
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Mette Frænde Andersen
  Studiesekretær

  72 69 92 13
  mta@ucnact2learn.dk

  SUNDHED OG VELFÆRD

  LEDERLIV

  Studievejledning

  Nyhedsbrev

  Publikationer