Borgernær sundhed

Denne uddannelsesretningen giver dig redskaber til at vejlede og undervise studerende og personale i sundhedssektoren samt redskaber til at udvikle din rolle som underviser

Ledere og det sundhedsfaglige personale i det nære sundhedsvæsen har længe efterlyst øgede kompetencer for at kunne levere høj kvalitet og gode patientforløb, der sætter mennesket i centrum og samtidig er sammenhængende og omkostningseffektive.

For at efterkomme den store efterspørgsel, har professionshøjskolerne på baggrund af dialog med KL udviklet en helt ny retning i de sundhedsfaglige diplomuddannelser. Den nye uddannelsesretning hedder ’Borgernær sundhed’ og retter sig mod de sundhedsprofessionelles opgaver i det nære sundhedsvæsen.

Uddannelsen er for dig der i din daglige praksis arbejder i det nære sundhedsvæsen eller geriatriske/medicinske afdelinger, og ønsker at kvalificere din daglige praksis yderligere. Du har minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Du er måske sygeplejerske, ergoterapeut eller tilsvarende.

Du har også mulighed for at søge optagelse på dine realkompetencer, hvis du fx har en erhvervsuddannelse. Du kan få vejledning om dette ved en studievejleder.

Udbyttet for deltagerne

 • Yderligere kvalificering af kompetencer til at træffe beslutninger om og begrunde borgernære sundhedsindsatser – alt sammen på grundlag af gældende sundhedslovgivning samt udviklings- og forskningsbaseret viden
 • Videreudvikling af evnen til at udvikle den faglige sammenhæng på tværs af sektorer og aktører i sundhedsvæsenet i samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere
 • Specialistforståelse ift. at tilrettelægge og koordinere tværfaglige sundhedsindsatser målrettet svækkede ældre borgeres og de pårørendes samlede livssituation ifm. komplekse sundhedsudfordringer
 • En styrkelse af vigtige kliniske kompetencer, samarbejdskompetencer, organisatoriske kompetencer og en bedre evne til at inddrage borgerens egen handlekraft

Hvis du er uddannet sygeplejerske og arbejder i hjemmeplejen, så findes der udover diplomuddannelsen i borgernær sundhed også en specialuddannelse inden for dit felt. Læs mere om Specialuddannelsen i borgernær sygepleje

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

MODULER

Obligatoriske/Valgfrie

  Modulet har fokus på akut sygepleje i kommunal praksis, hvor målet er, at forebygge forværring af akut opstået eller kendt...
  29.04.2019
  Borgernær sundhed
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Sundhedsfaglige borger – og patientrettede indsatser foregår i dag inden for rammerne af et komplekst system på tværs af...
  05.02.2019
  Borgernær sundhed
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Fremtidens sundhedsindsatser vil i stigende grad rette sig mod svækkede borgere med komplekse sundhedsudfordringer, og medinddragelse...
  07.02.2019
  Borgernær sundhed
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Det danske sundhedsvæsen vil sikre et værdigt liv for ældre.
  13.03.2019
  Borgernær sundhed
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Modulet er til dig som arbejder med eller har interesse indenfor den borgernære sundhed, tæt på borgernes hverdagsliv og...
  14.01.2019
  Borgernær sundhed
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.