Borgernær sundhed

Denne uddannelsesretning giver dig redskaber til at vejlede og undervise studerende og personale i sundhedssektoren samt redskaber til at udvikle din rolle som underviser

Ledere og det sundhedsfaglige personale i det nære sundhedsvæsen har længe efterlyst øgede kompetencer for at kunne levere høj kvalitet og gode patientforløb, der sætter mennesket i centrum og samtidig er sammenhængende og omkostningseffektive.

For at efterkomme den store efterspørgsel, har professionshøjskolerne på baggrund af dialog med KL udviklet en helt ny retning i de sundhedsfaglige diplomuddannelser. Den nye uddannelsesretning hedder ’Borgernær sundhed’ og retter sig mod de sundhedsprofessionelles opgaver i det nære sundhedsvæsen.

Uddannelsen er for dig der i din daglige praksis arbejder i det nære sundhedsvæsen eller geriatriske/medicinske afdelinger, og ønsker at kvalificere din daglige praksis yderligere. Du har minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Du er måske sygeplejerske, ergoterapeut eller tilsvarende.

Du har også mulighed for at søge optagelse på dine realkompetencer, hvis du fx har en erhvervsuddannelse. Du kan få vejledning om dette ved en studievejleder.

Udbyttet for deltagerne

  • Yderligere kvalificering af kompetencer til at træffe beslutninger om og begrunde borgernære sundhedsindsatser – alt sammen på grundlag af gældende sundhedslovgivning samt udviklings- og forskningsbaseret viden
  • Videreudvikling af evnen til at udvikle den faglige sammenhæng på tværs af sektorer og aktører i sundhedsvæsenet i samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere
  • Specialistforståelse ift. at tilrettelægge og koordinere tværfaglige sundhedsindsatser målrettet svækkede ældre borgeres og de pårørendes samlede livssituation ifm. komplekse sundhedsudfordringer
  • En styrkelse af vigtige kliniske kompetencer, samarbejdskompetencer, organisatoriske kompetencer og en bedre evne til at inddrage borgerens egen handlekraft

Hvis du er uddannet sygeplejerske og arbejder i hjemmeplejen, så findes der udover diplomuddannelsen i borgernær sundhed også en specialuddannelse inden for dit felt. Læs mere om Specialuddannelsen i borgernær sygepleje

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Kontakt

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik