Akutsygepleje

Modulet har fokus på akut sygepleje i kommunal praksis, hvor målet er, at forebygge forværring af akut opstået eller kendt sygdom gennem en tidlig og proaktiv indsats i borgerens nærmiljø.

Den kommunale akutindsats skal dels følge op på sygehusets behandlings- og pleje og dels at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser.

Modulet giver dig den nyeste viden om og metoder til at håndtere akutte situationer i eller tæt på borgerens eget hjem. Ydermere vil du arbejde med instrumentelle og kommunikative færdigheder, der sikrer høj kvalitet og patientsikkerhed i varetagelse af akutfunktioner.

På modulet vil du arbejde med:

  • Formål med og krav til kommunale akutindsatser
  • Systematiske metoder til observation og vurdering af akutte situationer
  • Effektiv og sikker kommunikation
  • Akutte situationer i forbindelse med multisygdom og polyfarmaci
  • Patientsikker håndtering af parenteral medicin- og væskeindgift
  • Simulationstræning

Vi glæder os til at byde dig velkommen til et procesforløb hvor du gennem dialogbaseret undervisning og træning får mulighed for at udvikle din faglighed og sætte dine egne erfaringer i spil med ny viden.

 

Opsummering

Pris
kr. 7.500,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VUU - mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse).

Start
09.04.2018

Slut
15.06.2018

Tilmeldingsfrist
29.01.2018

Tidspunkt
Mandage (primær) og tirsdage

Start
29.10.2018

Slut
11.12.2018

Tilmeldingsfrist
01.08.2018

Tidspunkt
Mandage (primær) og tirsdage.

Start
29.04.2019

Slut
04.06.2019

Tilmeldingsfrist
01.02.2019

Tidspunkt
Mandage (primær) og tirsdage

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING