Akutsygepleje

Modulet har fokus på akut sygepleje i kommunal praksis, hvor målet er, at forebygge forværring af akut opstået eller kendt sygdom gennem en tidlig og proaktiv indsats i borgerens nærmiljø.

Den kommunale akutindsats skal dels følge op på sygehusets behandlings- og pleje og dels at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser.

Modulet giver dig den nyeste viden om og metoder til at håndtere akutte situationer i eller tæt på borgerens eget hjem. Ydermere vil du arbejde med instrumentelle og kommunikative færdigheder, der sikrer høj kvalitet og patientsikkerhed i varetagelse af akutfunktioner.

På modulet vil du arbejde med:

  • Formål med og krav til kommunale akutindsatser
  • Systematiske metoder til observation og vurdering af akutte situationer
  • Effektiv og sikker kommunikation
  • Akutte situationer i forbindelse med multisygdom og polyfarmaci
  • Patientsikker håndtering af parenteral medicin- og væskeindgift
  • Simulationstræning

Vi glæder os til at byde dig velkommen til et procesforløb hvor du gennem dialogbaseret undervisning og træning får mulighed for at udvikle din faglighed og sætte dine egne erfaringer i spil med ny viden.

En del af undervisningen foregår som simulationstræning. I videoen her kan du se mere om, hvordan simulationstræningen foregår og høre en hjemmesygeplejerske fortælle om, hvorfor hun mener, det er en god måde at lære på.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 7.500,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VUU - mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse).

Start
26.10.2020

Slut
08.12.2020

Tilmeldingsfrist
16.08.2020

Tidspunkt
Mandage (primær) og tirsdage i uge 44-50

Start
10.05.2021

Slut
22.06.2021

Tilmeldingsfrist
01.04.2021

Tidspunkt
Mandage (primær) og tirsdage i uge 19-25

Kontakt

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik