Borgerinddragelse

Fremtidens sundhedsindsatser vil i stigende grad rette sig mod svækkede borgere med komplekse sundhedsudfordringer, og medinddragelse af disse borgere og deres pårørende i forhold til fælles beslutningstagen med fokus at tage medansvar i sundhed, pleje og behandling

På modulet udvikles din teoretiske og praktiske grundlag for at inddrage borgere og pårørende i pleje- og behandlingsforløb, sådan den enkelte i videst muligt omfang, kan håndterer sygdom og behandling i eget hjem.

På modulet vil du arbejde med:

  • Borger- og pårørendeinddragelse – begreber og metoder
  • Anerkendende og involverende kommunikation
  • Empowerment/magt
  • Personcentreret pleje og behandling
  • Kommunikations- og simulationstræning

Vi glæder os til at byde dig velkommen til et aktivt procesforløb hvor du gennem dialogbaseret undervisning og træning får mulighed for at udvikle din faglighed og sætte dine egne erfaringer i spil med ny viden.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

 

 

 

 

Opsummering

Pris
kr. 10.300,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VUU - mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse).

Start
13.02.2020

Slut
29.05.2020

Tilmeldingsfrist
10.11.2019

Kontakt

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik