Borgerinddragelse

Fremtidens sundhedsindsatser vil i stigende grad rette sig mod svækkede borgere med komplekse sundhedsudfordringer, og medinddragelse af disse borgere og deres pårørende i forhold til fælles beslutningstagen med fokus at tage medansvar i sundhed, pleje og behandling

På modulet udvikles din teoretiske og praktiske grundlag for at inddrage borgere og pårørende i pleje- og behandlingsforløb, sådan den enkelte i videst muligt omfang, kan håndterer sygdom og behandling i eget hjem.

På modulet vil du arbejde med:

  • Borger- og pårørendeinddragelse – begreber og metoder
  • Anerkendende og involverende kommunikation
  • Empowerment/magt
  • Personcentreret pleje og behandling
  • Kommunikations- og simulationstræning

Vi glæder os til at byde dig velkommen til et aktivt procesforløb hvor du gennem dialogbaseret undervisning og træning får mulighed for at udvikle din faglighed og sætte dine egne erfaringer i spil med ny viden.

 

 

 

 

Opsummering

Pris
kr. 10.300,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VUU - mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse).

Start
07.02.2019

Slut
24.05.2019

Tilmeldingsfrist
01.11.2018

Tidspunkt
Torsdage (primær) og fredage

Start
22.08.2019

Slut
28.11.2019

Tilmeldingsfrist
01.05.2019

Tidspunkt
Torsdage (primær) og fredage i uge 34-48

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING