Borgernær sundhedspraksis

Modulet er til dig som arbejder med eller har interesse indenfor den borgernære sundhed, tæt på borgernes hverdagsliv og nærmiljø

Met et tværfagligt sigte, arbejdes der på modulet med de borgernære sundhedsindsatser, og de mange krav der stilles i forhold til at kunne vurderer, begrunde, iværksætte, koordinerer og udvikle indsatsen af egne og andres faglige indsatser.

På modulet vil du få viden om, og indblik i det faglige og politiske grundlag for borgernær sundhedspraksis. Med afsæt i borgerens livssituation, vil du udvikle en speicaliseret forståelse og opnå færdigheder i forhold til, kvalitetsudvikling og til at kunne håndterer komplekse sundhedsopgaver til gavn for den enkelte.

På modulet vil du arbejde med:

  • Specialiseret viden om det faglige og politiske grundlag for den borgernære sundhedsindsats
  • Forståelse og refleksion i forhold til konkrete borgernære sundhedstilbud med anvendelse af forskningsbaseret viden på området
  • Metoder og redskaber til at vurderer og udvikle kvaliteten af borgernære sundhedsindsatser
  • Metoder og redskaber til at vurderer borgernes individuelle helbredstilstand, og i samarbejde med borgeren, pårørende og andre samarbejdspartnere vælge relevante sundhedstilbud
  • At kunne analyserer praksisnære problemstillinger og koordinerer indsatser i de tværfaglige og tværsektorielle samarbejder
  • Håndtering af komplekse sundhedsopgaver, samt koordinering af egne og andres sundhedsfaglige bidrag til borgernær sundhed
  • Vurdering og udvikling af kvaliteten af de borgernære sundhedsindsatser

Vi glæder os til at byde dig velkommen til et aktivt procesforløb hvor du gennem dialogbaseret undervisning får mulighed for at udvikle din faglighed og sætte dine egne erfaringer i spil med ny viden.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.300,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VUU - mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse).

Start
07.09.2020

Slut
15.12.2020

Tilmeldingsfrist
01.06.2020

Tidspunkt
Mandage (primær) og tirsdage i uge 37-51

Start
25.01.2021

Slut
18.05.2021

Tilmeldingsfrist
01.12.2020

Tidspunkt
Mandage (primær) og tirsdage i ge 4-20

Kontakt

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik