Koordinering af komplekse forløb

Sundhedsfaglige borger – og patientrettede indsatser foregår i dag inden for rammerne af et komplekst system på tværs af professioner, institutioner og sektorer

Modulet er til dig, der arbejde med eller gerne vil have mere viden og indblik i forhold til de tværfaglige og tværsektorielle borger og patientrettede indsatser ud fra et koordineringsperspektiv. 

Modulet udvikler dine forudsætninger for at arbejde systematisk med at lede samarbejdsprocesser, koordinere og løse komplekse problemer gennem egne og andres indsatser.

På modulet vil du arbejde med:

  • Lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer for koordinering af komplekse forløb
  • Redskaber og metoder til koordinering af borgerrettede indsatser og forløb med afsæt i borgerens livssituation og nærmiljø
  • Proces- og mødeledelse
  • Prioritering, delegering og udøvelse af sundhedsfaglige indsatser gennem tværfaglige samarbejdspartnere
  • Udvikling af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Vi glæder os til at byde dig velkommen til et aktivt procesforløb hvor du gennem dialogbaseret undervisning får mulighed for at udvikle din faglighed og sætte dine egne erfaringer i spil med ny viden.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

 

Opsummering

Pris
kr. 10.300,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VUU - mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse).

Start
18.08.2020

Slut
25.11.2020

Tilmeldingsfrist
01.06.2020

Tidspunkt
Tirsdage (primær) og onsdage i uge 34-48

Start
16.02.2021

Slut
02.06.2021

Tilmeldingsfrist
01.12.2020

Tidspunkt
Tirsdage (primær) og onsdage i uge 7-22

Kontakt

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik