Svækkede ældre

Det danske sundhedsvæsen vil sikre et værdigt liv for ældre

Sundhedsvæsenet er fokuseret på at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser, skabe korte effektive indlæggelsesforløb og forebygge indlæggelser. Det kræver at de sundhedsprofessionelle i det nære sundhedsvæsen har både brede generalistkompetencer og specialiseret viden indenfor mange felter.

På modulet får du systematiske metoder og udvikler dømmekraft til at håndtere komplekse situationer hos ældre svækkede borgere i eget hjem i forhold til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser.

Du får viden og kompetencer i forhold til:

De organisatoriske rammer og vilkår for forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser

Multisygdom og funktionstab i forbindelse med f.eks. KOL, diabetes eller hjertesygdomme

Metoder til systematisk observation og handling samt kommunikation og samarbejde med borgeren, de pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere om udvalgt og komplekse situationer i borgerens hverdag eksempelvis: inaktivitet, fald og ulykker, svækket ernæringstilstand, kognitive svigt, ensomhed, polyfarmaci og et værdigt liv og en værdig livsafslutning.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til et spændende modul, hvor du gennem et dialogbaseret undervisning og aktivt procesforløb får mulighed for at udvikle din faglighed og sætte dinne erfaringer i spil med ny viden.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.300,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VUU - mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse).

Start
09.09.2020

Slut
17.12.2020

Tilmeldingsfrist
01.06.2020

Tidspunkt
Onsdage (primær) og torsdage i uge 37-51

Start
10.03.2021

Slut
24.06.2021

Tilmeldingsfrist
15.12.2020

Tidspunkt
Onsdage (primær) og torsdage i uge 10-25

Kontakt

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik