Svækkede ældre

Det danske sundhedsvæsen vil sikre et værdigt liv for ældre

Sundhedsvæsenet er fokuseret på at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser, skabe korte effektive indlæggelsesforløb og forebygge indlæggelser. Det kræver at de sundhedsprofessionelle i det nære sundhedsvæsen har både brede generalistkompetencer og specialiseret viden indenfor mange felter.

På modulet får du systematiske metoder og udvikler dømmekraft til at håndtere komplekse situationer hos ældre svækkede borgere i eget hjem i forhold til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser.

Du får viden og kompetencer i forhold til:

De organisatoriske rammer og vilkår for forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser

Multisygdom og funktionstab i forbindelse med f.eks. KOL, diabetes eller hjertesygdomme

Metoder til systematisk observation og handling samt kommunikation og samarbejde med borgeren, de pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere om udvalgt og komplekse situationer i borgerens hverdag eksempelvis: inaktivitet, fald og ulykker, svækket ernæringstilstand, kognitive svigt, ensomhed, polyfarmaci og et værdigt liv og en værdig livsafslutning.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til et spændende modul, hvor du gennem et dialogbaseret undervisning og aktivt procesforløb får mulighed for at udvikle din faglighed og sætte dinne erfaringer i spil med ny viden.

Opsummering

Pris
kr. 10.300,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
Modulet vil blive afholdt i foråret 2018. Spørg for konkrete datoer.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VUU - mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse).

Start
13.03.2019

Slut
26.06.2019

Tilmeldingsfrist
17.12.2018

Tidspunkt
Onsdage (primær) og torsdage

Start
11.09.2019

Slut
19.12.2019

Tilmeldingsfrist
01.05.2019

Tidspunkt
Onsdage (primær) og torsdage i uge 37-51

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING