Klinisk vejleder modul for kontaktjordemødre

Ønsker du at blive god til at undervise og vejlede de studerende i klinisk praksis? Og tilrettelægge de studerendes læring i klinisk praksis?

Vil du gerne blive god til at hjælpe de studerende med at reflektere over praksis så de bliver dygtige, kommende kolleger? Så er dette modul noget for dig.

Modulet er oprettet efter aftale mellem jordemoderuddannelsen, UCN og chefjordemødrene i Region Midt og Region Nord, og alle deltagere vil være uddannede jordemødre, ligesom anvendte cases i undervisningen relaterer til jordemoderuddannelse i klinisk praksis.

Du vil komme til at lære noget om de kompetencer og færdigheder, der styrker dig i at:

 • Vejlede de studerende
 • Undervise de studerende
 • Hjælpe de studerende med at reflektere
 • Evaluere og bedømme de studerende

Modulet er tilrettelagt som et problembaseret læringsforløb. Det betyder det er vigtigt, at du kan håndtere og løse praktiske, faglige problemer.

Den teoretiske viden, der indgår på modulet skal du sætte ind i en praktisk anvendelsesramme. På modulet skal du arbejde i en fast gruppe – og der er tilknyttet en fast vejleder til gruppen.

Hvad arbejder vi med på modulet?

Først introduceres du til tekstanalyse og akademisk læsning for at klæde dig på til den teoretiske del af modulet. I forbindelse med introduktionen skal du også lave en øvelse i tekstanalyse. Senere på modulet indgår der en øvelse i kommunikation med de studerende. Indholdet i den problembaserede læring er organiseret ud fra 3 faglige temaer, der er helt centrale for god klinisk vejledning. De 3 faglige temaer er:

 • Læring
 • Refleksion
 • Vejledning og evaluering

For at du bliver klogere på de 3 faglige temaer tilbydes du undervisning i følgende fagligeemner:

 • Læring og læringsmiljø
 • Pædagogik, didaktik og læring
 • Læringsteorier
 • Refleksion og læring
 • Vejledningsbegrebet og vejlederrollen
 • Forskellige modeller for vejledning
 • Kommunikation med fokus på vejledning
 • Evaluering af læreprocesser

Modulet afsluttes med en skriftlig prøve, der er en naturlig forlængelse af det problembaserede læringsforløb. Du skal tage afsæt i dit eget arbejdsfelt i den skriftlige prøve.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Problembaseret læring er en metode, som tager udgangspunkt i dine erfaringer, udfordrer dig personligt og fagligt og er med til at udvikle selvstyret læring. Metoden klæder dig på til livslang læring og kompetenceudvikling.

Du vil komme til at arbejde i en fast gruppe med en fast vejleder tilknyttet. Sammen med din gruppe og vejlederen skal du bearbejde hvert tema ud fra en fortælling om en virkelighedsnær, klinisk situation. I skal anvende en læringsmodel, som indeholder 10 trin.

Til hvert tema er der fastlagt 2 møder á 2-3 timers varighed mellem gruppen og vejlederen. I korthed går møderne i det problembaserede læringsforløb ud på:

 1. På det første møde bearbejdes temaets fortælling ud fra de første 6 punkter i læringsmodellen. Gruppen trækker forskellige problemstillinger og en problemformulering ud af fortællingen.
 2. Herefter skal du bearbejde problemstillingerne og problemformuleringen ved hjælp af selvstudier og den tilbudte undervisning. Her arbejder gruppemedlemmerne meget individuelt – alt efter hvad den enkelte har brug for at lære noget om.
 3. På det andet møde fremlægger hvert gruppemedlem sit udbytte og sammen besvarer gruppen problemformuleringen.

Hvad får du ud af modulet?

På modulet får du 2 former for udbytte. Dels det personlige, hvor du er klædt på til selv at styre og tilrettelægge din egen læring i fremtiden. Det er en naturlig konsekvens af det problembaserede læringsforløb. Dels det vejlederfaglige, hvor du får udviklet din underviser- og vejlederprofessionalitet, så du kan håndtere den kompleksitet, der knytter sig til klinisk vejledning og undervisning.

Klinisk Vejleder modul udbydes som deltidsstudie, svarende til studie på halv tid. Dette vil sige at der påregnes en studiebelastning på 2½ dag om ugen i gennemsnit. Undervisningen ligger om mandage og tirsdage, uge 42 holdes fri for undervisning. Ud over de skemalagt dage skal den studerende regne med at bruge tid på forberedelse (læsning af litteratur, mm.) og efterbearbejdning (individuelt eller i studiegrupper). Fra d. 21/11 til den 18/12 udarbejdes den afsluttende modulopgave.

 

Opsummering

Pris
kr. 12.600,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
På følgende datoer er der skemalagt undervisning, vejledning og studiegruppearbejde:
10.9 + 11.9 + 17.9 + 18.9 + 25.9 + 1.10 + 2.10 + 8.10 + 9.10 + 22.10 + 23.10 + 29.10 + 30.10 + 5.11 + 6.11 + 12.11 + 13.11 + 20.11 + 27.11 + 3.12 + 18.12

Point
10 ECTS

Start
20.08.2019

Slut
27.11.2019

Tilmeldingsfrist
01.05.2019

Tidspunkt
Torsdage og onsdage i uge 34-48

Start
09.09.2019

Slut
17.12.2019

Tilmeldingsfrist
15.05.2019

Tidspunkt
Datoer følger.

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING