Kliniske vejlederuddannelse

Ønsker du at blive god til at undervise og vejlede de studerende i klinisk praksis? Og tilrettelægge de studerendes læring i klinisk praksis?

Vil du gerne blive god til at hjælpe de studerende med at reflektere over praksis så de bliver dygtige, kommende kolleger? Så er dette modul noget for dig.

Hvis du er ansat i sygehusvæsenet Region Nordjylland finansieres deltagerbetalingen til dette modul af en regional pulje. Derfor skal du benytte følgende oplysninger: EAN.nr 5798003281018  og CVR nummer 29190941.

Du vil komme til at lære noget om de kompetencer og færdigheder, der styrker dig i at:

 • Vejlede de studerende
 • Undervise de studerende
 • Hjælpe de studerende med at reflektere
 • Evaluere og bedømme de studerende

Modulet er tilrettelagt som et problembaseret læringsforløb. Det betyder det er vigtigt, at du kan håndtere og løse praktiske, faglige problemer.

Den teoretiske viden, der indgår på modulet skal du sætte ind i en praktisk anvendelsesramme. På modulet skal du arbejde i en fast gruppe – og der er tilknyttet en fast vejleder til gruppen.

Hvad arbejder vi med på modulet?

Først introduceres du til tekstanalyse og akademisk læsning for at klæde dig på til den teoretiske del af modulet. I forbindelse med introduktionen skal du også lave en øvelse i tekstanalyse. Senere på modulet indgår der en øvelse i kommunikation med de studerende. Indholdet i den problembaserede læring er organiseret ud fra 3 faglige temaer, der er helt centrale for god klinisk vejledning. De 3 faglige temaer er:

 • Læring
 • Refleksion
 • Vejledning og evaluering

For at du bliver klogere på de 3 faglige temaer tilbydes du undervisning i følgende fagligeemner:

 • Læring og læringsmiljø
 • Pædagogik, didaktik og læring
 • Læringsteorier
 • Refleksion og læring
 • Vejledningsbegrebet og vejlederrollen
 • Forskellige modeller for vejledning
 • Kommunikation med fokus på vejledning
 • Evaluering af læreprocesser

Modulet afsluttes med en skriftlig prøve, der er en naturlig forlængelse af det problembaserede læringsforløb. Du skal tage afsæt i dit eget arbejdsfelt i den skriftlige prøve.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Problembaseret læring er en metode, som tager udgangspunkt i dine erfaringer, udfordrer dig personligt og fagligt og er med til at udvikle selvstyret læring. Metoden klæder dig på til livslang læring og kompetenceudvikling.

Du vil komme til at arbejde i en fast gruppe med en fast vejleder tilknyttet. Sammen med din gruppe og vejlederen skal du bearbejde hvert tema ud fra en fortælling om en virkelighedsnær, klinisk situation. I skal anvende en læringsmodel, som indeholder 10 trin.

Til hvert tema er der fastlagt 2 møder á 2-3 timers varighed mellem gruppen og vejlederen. I korthed går møderne i det problembaserede læringsforløb ud på:

 1. På det første møde bearbejdes temaets fortælling ud fra de første 6 punkter i læringsmodellen. Gruppen trækker forskellige problemstillinger og en problemformulering ud af fortællingen.
 2. Herefter skal du bearbejde problemstillingerne og problemformuleringen ved hjælp af selvstudier og den tilbudte undervisning. Her arbejder gruppemedlemmerne meget individuelt – alt efter hvad den enkelte har brug for at lære noget om.
 3. På det andet møde fremlægger hvert gruppemedlem sit udbytte og sammen besvarer gruppen problemformuleringen.

Modulet er et deltids modul med undervisning en gang om ugen. Herudover ligger der forberedelse til undervisning, individuelle forløb, gruppeopgaver samt eksamen. Dvs. at arbejdsbelastningen på modulet svarer til et deltidsforløb med 2,5 arbejdsdag om ugen.

Hvad får du ud af modulet?

På modulet får du 2 former for udbytte. Dels det personlige, hvor du er klædt på til selv at styre og tilrettelægge din egen læring i fremtiden. Det er en naturlig konsekvens af det problembaserede læringsforløb. Dels det vejlederfaglige, hvor du får udviklet din underviser- og vejlederprofessionalitet, så du kan håndtere den kompleksitet, der knytter sig til klinisk vejledning og undervisning.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

 

Opsummering

Pris
kr. 12.100,00 momsfri

Holdet med start 26. august 2020 er p.t. fuldt booke, men du er velkommen til at blive skrevet på venteliste.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt professionsbacheloruddannelse - eller - relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse - eller - videregående voksenuddannelse (VVU) taget som regulært forløb.

Start
26.08.2020

Slut
27.11.2020

Tilmeldingsfrist
01.06.2020

Tidspunkt
Tirsdage og onsdage i uge 35-48 - dog med forbehold for ændringer

Start
16.02.2021

Slut
02.06.2021

Tilmeldingsfrist
01.12.2020

Tidspunkt
Tirsdage (primær) og onsdage i uge 7-22

Kontakt

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik