Overgangsordning 1-4 ECTS

Særligt tilrettelagt forløb i forbindelse med Overgangsordningen

Udbudsform og tidspunkt

Deltid.

Forløbet gennemføres i samme semester som og inden Afgangsprojektet påbegyndes.

Uddannelsesretning og formål

En fuld Diplomuddannelse består af moduler på i alt 60 ECTS, heraf et afgangsmodul på 15 ECTS og øvrige moduler omfattende i alt 45 ECTS.

I forbindelse med omlægningen af hele diplomområdet, der indebærer en ændring af modullængder fra 9 ECTS til hhv. 5 og 10 ECTS, kan enkelte studerende komme til at mangle mellem 1 og 4 ECTS.

Hvis man som studerende mangler mindre end 5 ECTS, er der to muligheder:

 1. At gennemføre et modul på 5 ECTS eller 10 ECTS, således at man op over 45 ECTS inden påbegyndelse af afgangsprojektet
 2. At gennemføre et særligt forløb svarende til det antal ECTS-point, som man mangler. De særlige forløb er tilrettelagt med den samme opstart for alle – Trin 1, herefter tages Trin 2, Trin 3 og Trin 4. Man standser på det trin som svarer til det manglende antal ECTS – 1, 2, 3 eller 4 ECTS. Forventet tidsforbrug ca. 15 timer pr. ECTS. Det enkelte særlige forløb er et supplement eller en forberedelse til Afgangsprojektet og skal ikke bedømmes som et selvstændigt modul med egen prøve.

Formålet med de særlige forløb er således, at den studerende forbereder starten på sit afgangsprojekt og styrker sine kompetencer i forhold til at udarbejde dette.

Særligt forløb svarende til 1 ECTS

Formål

 • At den studerende samler erfaringer fra sine tidligere moduler

Indhold

 • Væsentlige pointer fra tidligere moduler samles i temaer, mindmaps eller lign.

Krav

 • Den studerende ekspliciterer væsentligste pointer ud fra erfaringerne fra tidligere moduler (max. 1 side)

Vejledning/feedback

 • ½ time

 

Særligt forløb svarende til 2 ECTS

Formål

 • At den studerende samler erfaringer fra sine tidligere moduler
 • At den studerende med baggrund i erfaringer fra tidligere moduler skaber overblik over sit i afgangsprojektet valgte problemfelt

Indhold

 • Væsentlige pointer fra tidligere moduler samles i temaer, mindmaps eller lign.
 • Beskrivelse af problemfeltets udvalgte perspektiver og interessenter

Krav

 • Den studerende beskriver problemfeltet med udvalgte perspektiver og interessenter (max. 2 sider)

Vejledning/feedback

 • 1 time

 

Særligt forløb svarende til 3 ECTS

Formål

 • At den studerende samler erfaringer fra sine tidligere moduler
 • At den studerende med baggrund i erfaringer fra tidligere moduler skaber overblik over sit valgte problemfelt
 • At den studerende med baggrund i erfaringer fra tidligere moduler søger yderligere viden inden for det valgte problemfelt

Indhold

 • Væsentlige pointer fra tidligere moduler samles i temaer, mindmaps eller lign.
 • Beskrivelse af problemfeltets udvalgte perspektiver og interessenter , samt eksempler på relevante teoretiske perspektiver.

Krav

 • Den studerende beskriver eksempler på relevante teoretiske perspektiver med argumentation for de valg, der er truffet (max. 3 sider)

Vejledning/feedback

 • 1½ time

 

Særligt forløb svarende til 4 ECTS

Formål

 • At den studerende samler erfaringer fra sine tidligere moduler
 • At den studerende med baggrund i erfaringer fra tidligere moduler skaber overblik over sit valgte problemfelt
 • At den studerende med baggrund i erfaringer fra tidligere moduler søger yderligere viden inden for det valgte problemfelt
 • At den studerende med baggrund i erfaringer fra tidligere moduler kvalificerer sine undersøgelser af sit valgte problemfelt

Indhold

 • Væsentlige pointer fra tidligere moduler samles i temaer, mindmaps eller lign.
 • Beskrivelse af problemfeltets udvalgte perspektiver og interessenter , samt eksempler på relevante teoretiske perspektiver

Den studerende kan vælge at arbejde med enten A eller B:

 • A: Kvalificering af sit teorivalg
 • B: Arbejde med valgt undersøgelsesmetode (observation, interview etc.)

Krav

 • Den studerende beskriver enten uddybning af teorivalg eller væsentlige pointer i forhold til udvalgt undersøgelsesmetode (max. 4 sider)

Vejledning/feedback

 • 2 timer
 • Forløbene aftales ved tilmelding til afgangsprojektet

Opsummering

Pris
kr. 0,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
42 lektioner + vejledning

Point
1-4 ECTS

Optagelseskrav
Forløbet aftales ved tilmelding til afgangsprojekt

Start
01.02.2018

Slut
01.04.2018

Tilmeldingsfrist
01.01.0001

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING