Fra idé til projekt- udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis

Skal du deltage i et udviklingsprojekt eller vil du gerne kunne gå i gang med et?

Oplever du øgede krav om evidensbaseret praksis? Så er dette modul måske noget for dig!

SD i Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis

Modulet er tilrettelagt, så du hele tiden arbejder med at omsætte teorierne til din praksis, og du vil flere gange undervejs blive opfordret til at inddrage eksempler fra egen praksis.

Modulet sætter fokus på grundlaget for at arbejde udviklingsbaseret og forskningsorienteret gennem arbejdet med udviklingsprojekter i relation til en konkret praksis. Du vil få indsigt i andres erfaringer og få mulighed for at producere en projektbeskrivelse, som kan bruges i netop din praksis.

På modulet vil vi arbejde med følgende temaer:

 • Arbejdsprocessen i udviklingsprojekter
 • Udarbejdelse af projektbeskrivelser
 • Metoder i udviklingsprojekter
 • Etiske og juridiske aspekter i udviklingsarbejdet
 • Evidensbegrebet – hvad forstår vi ved evidens? –Og hvordan kan du arbejde med evidens i din praksis?  
 • Evaluering, formidling og implementering i relation til udviklingsarbejde

Udviklingsbaserede kompetencer

 • Du vil kunne diskutere og håndtere problemstillinger i arbejdet med et udviklingsprojekt
 • Du lærer at håndtere og reflektere over valg af teori, metode samt analysemetoder i udviklingsarbejde i praksis
 • Du bliver klædt på til at kunne tage ansvar for at planlægge og samarbejde om at udvikle din praksis
 • På modulet udarbejder du en konkret projektbeskrivelse som du kan anvende hjemme i praksis

Målgruppe

Modulet henvender sig til det sundhedsfaglige personale, der allerede er involveret i udviklings- og/eller projektarbejde eller ønsker at komme i gang med et.

Hvordan arbejder vi på modulet?

I vores undervisning lægger vi vægt på, at du hele tiden bliver trænet i at omsætte teorien i forhold til din praksis og dine erfaringer i et inspirerende fagligt miljø. I undervisningen inddrager vi praktiske eksempler på udviklingsprojekter og problemstillinger fra undersøgelser eller forskning. Vi lægger vægt på at bruge undervisningsformer, hvor du som studerende er aktiv. Det gør vi bl.a. ved, at du hele tiden arbejder med 3 niveauer for din læring:

 1. Almindelig undervisning – ”forelæsning”
 2. Omsætning af undervisningen gennem gruppeøvelser og individuelle øvelser
 3. Individuelle refleksioner

Med andre ord er modulet tilrettelagt som en vekselvirkning mellem undervisning og gruppeøvelser. Gruppeøvelserne foregår i forskellige grupper, for at du som studerende kan profitere af andre faggruppers og kollegaers ideer og erfaringer.

Modulet afsluttes med en prøve. Prøven er skriftlig og består af en projektbeskrivelse, med fokus på et muligt udviklingsprojekt i din praksis.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 10.300,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU -Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Start
22.08.2019

Slut
29.11.2019

Tilmeldingsfrist
01.05.2019

Tidspunkt
Torsdage (primær) og fredage i uge 34-48

Kontakt

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik