Kvalitet i sundhedsvæsenet i et patient- og borgerperspektiv - til borgere med demens

Modulet sætter fokus på klinisk kvalitetsudvikling i forhold til borgerne med demens, ud fra borgerens perspektiv, og der arbejdes med metoder til, at inddrage den demente borgeren i forhold til kvalitetsudvikling på området

På modulet arbejdes der med metoder til kvalitetsudvikling med henblik på at videreudvikle og styrke kvalitet og kontinuitet i plejen af den demente borger set både fra et borger- men også et organisatorisk perspektiv.

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering.

Viden

 • kan demonstrere viden og forståelse af hvad kvalitet er i forhold til borgerne med demens
 • kan demonstrere viden og forståelse for metoder, der kan give viden om inddragelse af den demente borgeren i klinisk kvalitetsudvikling

Færdigheder

 • kan træffe og fagligt begrunde beslutninger omhandlende klinisk kvalitetsudvikling på baggrund af kliniske problemstillinger omhandlende demens set ud fra et patient/borger perspektiv .
 • kan finde, analysere og arbejde med nyere forskningsresultater inden for centrale områder af arbejdet med demensramte

Kompetencer

 • kan analysere, reflektere, vurdere professionsorienterede udfordringer med fokus på borgerinddragelse og borger involvering
 • kan indgå i udviklingsarbejde med andre fagpersoner omkring problemstillinger i forhold til borgerne med demens samt undervise medarbejdere i denne viden

Indhold

 • Kvalitet i et borger og pårørende perspektiv i forhold til at forstå, hvilke personlige kompetencer det kræver for at skabe forandringer
 • Kvalitetsudviklingsprocesser med fokus på den demente borger
 • Borgerinddragelse og borgerinvolvering i klinisk kvalitetsudvikling
 • Kvalitet og kontinuitet i patient- /borgerforløb, set fra både et patient-/borgerperspektiv og et organisatorisk perspektiv
 • Metoder til kvalitetsudvikling i dialog og samarbejde medborgeren i forhold til anerkendende og koordinerende kommunikation til forandringer

Opsummering

Pris
kr. 10.300,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter endt professionsbacheloruddannelse - eller - relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse - eller - videregående voksenuddannelse (VUU) taget som regulært forløb.

Kontakt

Michell Kannegaard Olesen
Studievejleder / Områdedirektør

72 69 17 03
mko@ucnact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD