Kvalitet i sundhedsvæsenet i et patient- og borgerperspektiv - til borgere med demens

Modulet sætter fokus på klinisk kvalitetsudvikling i forhold til borgerne med demens, ud fra borgerens perspektiv, og der arbejdes med metoder til, at inddrage den demente borgeren i forhold til kvalitetsudvikling på området

På modulet arbejdes der med metoder til kvalitetsudvikling med henblik på at videreudvikle og styrke kvalitet og kontinuitet i plejen af den demente borger set både fra et borger- men også et organisatorisk perspektiv.

Læringsmål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Viden

 • kan demonstrere viden og forståelse af hvad kvalitet er i forhold til borgerne med demens
 • kan demonstrere viden og forståelse for metoder, der kan give viden om inddragelse af den demente borgeren i klinisk kvalitetsudvikling

Færdigheder

 • kan træffe og fagligt begrunde beslutninger omhandlende klinisk kvalitetsudvikling på baggrund af kliniske problemstillinger omhandlende demens set ud fra et patient/borger perspektiv .
 • kan finde, analysere og arbejde med nyere forskningsresultater inden for centrale områder af arbejdet med demensramte

Kompetencer

 • kan analysere, reflektere, vurdere professionsorienterede udfordringer med fokus på borgerinddragelse og borger involvering
 • kan indgå i udviklingsarbejde med andre fagpersoner omkring problemstillinger i forhold til borgerne med demens samt undervise medarbejdere i denne viden

Indhold

 • Kvalitet i et borger og pårørende perspektiv i forhold til at forstå, hvilke personlige kompetencer det kræver for at skabe forandringer
 • Kvalitetsudviklingsprocesser med fokus på den demente borger
 • Borgerinddragelse og borgerinvolvering i klinisk kvalitetsudvikling
 • Kvalitet og kontinuitet i patient- /borgerforløb, set fra både et patient-/borgerperspektiv og et organisatorisk perspektiv
 • Metoder til kvalitetsudvikling i dialog og samarbejde medborgeren i forhold til anerkendende og koordinerende kommunikation til forandringer

Opsummering

Pris
kr. 0,00 momsfri

Pris og datoer følger på et senere tidspunkt.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter endt professionsbacheloruddannelse - eller - relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse - eller - videregående voksenuddannelse (VUU) taget som regulært forløb.

Kontakt

Michell Kannegaard Olesen
Studievejleder / Områdedirektør

72 69 17 03
mko@ucnact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD