Sammenhæng i patient- og brugerforløb

Oplever du dig selv som brobygger mellem borgerens ønsker og behov og de lovgivningsmæssige rammer, der er sat?

I dette modul sætter vi fokus på visitation, sagsbehandling og din rolle som myndighedsperson.

Vi arbejder med metoder til god sagsbehandling inden for gældende organisatoriske og lovgivningsmæssige rammer. Hvilken rolle har du, og hvordan kan du bidrage til at skabe sammenhængende forløb med de rettigheder, muligheder og pligter borgeren har. Vi arbejder ligeledes med de koordineringsproblematikker, udfordringer og etiske dilemmaer, der ofte opstår i forløbene. I den forbindelse vil fokus være på samarbejde på tværs af fag og sektorgrænser og hvilke organisatoriske modeller, der kan hjælpe til at løse problematikkerne.

Gennem introduktion til lovgivning på dit område og metoder til samarbejde får du styrket dine kompetencer i arbejdet som myndighedsperson inden for det sociale og sundhedsfaglige område.

Modulet udbydes i efteråret 2018 på deltid over 7 uger svarende til en samlet arbejdsbelastning på 2½ dag pr. uge. Der er 5 undervisningsgange, og modulet afsluttes med en intern bedømt modulprøve.

Opsummering

Pris
kr. 7.500,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
Minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter endt professionsbacheloruddannelse - eller - relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse - eller - videregående voksenuddannelse (VUU) taget som regulært forløb.

Start
16.05.2019

Slut
21.06.2019

Tilmeldingsfrist
04.02.2019

Tidspunkt
Onsdage (primær) og torsdage

Kontakt

Michell Kannegaard Olesen
Studievejleder / Områdedirektør

72 69 17 03
mko@UCNact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD