Sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsenet - det gode demensforløb

Modulet er rettet mod sundhedsprofessionelle, der ønsker at erhverve kompetencer i forhold til at udvikle og styrke kvalitet, kontinuitet og sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet i forhold til borgere med demens

Der reflekteres over værdimæssige, juridiske og organisatoriske rammer i forhold til brugerinddragelse og koordinerende funktioner på tværs af faglige - og organisatoriske grænser.

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Viden

 • forstår og kan se kritisk på egen rolle som sundhedsprofessionel i relation til at styrke sammenhæng i patient-/brugerforløb i forhold til den demensramte borger
 • har indsigt i den kompleksitet sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet frembyder, hos borgerne med demens og dennes pårørende.
 • kan forstå og reflektere over forskellige metoder til at skabe sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet med inddragelse af den demente borger.
 • kan redegøre for relevante juridiske rammer samt sætte disse i spil med de daglige udfordringer i plejen af borgere med demens.

Færdigheder

 • kan beskrive og analysere patient-/brugerforløb og problemstillinger og handlemuligheder, der relaterer sig til sammenhængende forløb i forhold til borgerne med demens.
 • inddrager relevant forsknings- og udviklingsarbejde

Kompetencer

 • træffer og begrunder beslutninger omhandlende sammenhæng i forløb for borgerne med demens

Indhold

 • Organisatoriske rammer for sammenhæng i patient-/brugerforløb i forhold til borgeren med demens.
 • Lovgivningsmæssige rammer for sammenhæng i patient-/brugerforløb i forhold til den demente borger
 • Koordineringsproblematikker, udfordringer og etik i forhold til den demensramte borger og dennes pårørende
 • Samarbejde på tværs af fag og sektorgrænser
 • Beskrivelse samt analyse af patientforløb i relation til borgerne med demens

Opsummering

Pris
kr. 7.500,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
Minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter endt professionsbacheloruddannelse - eller - relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse - eller - videregående voksenuddannelse (VUU) taget som regulært forløb.

Start
16.05.2019

Slut
21.06.2019

Tilmeldingsfrist
04.02.2019

Kontakt

Michell Kannegaard Olesen
Studievejleder / Områdedirektør

72 69 17 03
mko@ucnact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD