Sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsenet - det gode demensforløb

Modulet er rettet mod sundhedsprofessionelle, der ønsker at erhverve kompetencer i forhold til at udvikle og styrke kvalitet, kontinuitet og sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet i forhold til borgere med demens

Der reflekteres over værdimæssige, juridiske og organisatoriske rammer i forhold til brugerinddragelse og koordinerende funktioner på tværs af faglige - og organisatoriske grænser.

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Viden

 • forstår og kan se kritisk på egen rolle som sundhedsprofessionel i relation til at styrke sammenhæng i patient-/brugerforløb i forhold til den demensramte borger
 • har indsigt i den kompleksitet sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet frembyder, hos borgerne med demens og dennes pårørende.
 • kan forstå og reflektere over forskellige metoder til at skabe sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet med inddragelse af den demente borger.
 • kan redegøre for relevante juridiske rammer samt sætte disse i spil med de daglige udfordringer i plejen af borgere med demens.

Færdigheder

 • kan beskrive og analysere patient-/brugerforløb og problemstillinger og handlemuligheder, der relaterer sig til sammenhængende forløb i forhold til borgerne med demens.
 • inddrager relevant forsknings- og udviklingsarbejde

Kompetencer

 • træffer og begrunder beslutninger omhandlende sammenhæng i forløb for borgerne med demens

Indhold

 • Organisatoriske rammer for sammenhæng i patient-/brugerforløb i forhold til borgeren med demens.
 • Lovgivningsmæssige rammer for sammenhæng i patient-/brugerforløb i forhold til den demente borger
 • Koordineringsproblematikker, udfordringer og etik i forhold til den demensramte borger og dennes pårørende
 • Samarbejde på tværs af fag og sektorgrænser
 • Beskrivelse samt analyse af patientforløb i relation til borgerne med demens

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 7.500,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
Minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter endt professionsbacheloruddannelse - eller - relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse - eller - videregående voksenuddannelse (VUU) taget som regulært forløb.

Start
16.05.2019

Slut
21.06.2019

Tilmeldingsfrist
04.02.2019

Kontakt

Michell Kannegaard Olesen
Studievejleder / Områdedirektør

72 69 17 03
mko@UCNact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD