Sygepleje ved akutte psykiatriske tilstande og situationer

Modulet udbydes af UCN act2learn i et tæt samarbejde med Psykiatrien i Region Nordjylland

Modulet har sit fokus på den sygepleje, som ved akutte psykiatriske tilstande og situationer kan medvirke til at reducere konflikter, samt respektere patientens egen mestringsevne og værdier. Six core strategies, Safewards modellen og Metoden Guidet Egenbeslutning, samt samskabelsesbegrebet vil være udgangspunktet herfor.

Psykopatologien vil bidrage til at skabe forståelse for patienternes adfærd og følelser. De nævnte modeller, metoder og teorier vil gennem modulet, sammen med etiske overvejelser, danne grundlaget for de studerendes refleksioner og mentalisering over deres sygeplejehandlinger i praksis.

Omfang:

Modulet består af syv undervisningsdage, som forløber i ugerne 45, 46, 47 og 48 i 2020, og uge 2 og 3 i 2021. Eksamen vil blive afholdt i uge 6 – 2021. Modulet tilbydes som et deltidsstudie, hvor det forventes, at teorien kobles til og afprøves i praksis undervejs i forløbet.

Portfolio anvendes som lærings- og eksamensform, hvilket forudsætter, at de studerende imellem undervisningsdagene udarbejder arbejdsportfolio, som skal danne baggrund for en eksamensportfolio. Eksamensformen er en mundtlig prøve med udgangspunkt i eksamensportfolioen.

Kontakt:

For yderligere information er du velkommen til at kontakte:

Janni Carlsen, udviklingskonsulent og klinisk uddannelseskoordinator, Psykiatrien i Region Nordjylland

Tlf.: 20 54 66 70, mail: jaca@rn.dk

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 14.000,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Målgruppen for modulet er sygeplejersker i intensive psykiatriske sengeafsnit, som har minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter endt professionsbacheloruddannelse.

Start
02.11.2020

Slut
11.02.2021

Tilmeldingsfrist
19.10.2020

Tidspunkt
2.11 + 9.11 + 17.11 + 18.11 + 26.11 + 11.1 + 19.1, alle dage kl. 09.00-15.15
Aflevering af opgave 4.2
Eksamen 10.2 + 11.2

Kontakt

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik