Vanskeligt helende sår - Modul 2

Vil du udvikle dine kompetencer til at kunne identificere og håndtere vanskeligt helende og kroniske sår med brug af evidensbaseret viden?

På dette diplommodul arbejder du henimod at kunne identificere og håndtere behandlingsresistente sår, der indebærer en risiko for at reducere patienten/borgerens livskvalitet og levetid. Gennem teori og praktiske cases får du solide og kvalificerede kompetencer til at vurdere dine handlemuligheder og håndtere teknikker og metoder i diagnostik, behandling og monitorering af vanskelige sårhelingsprocesser. Modulet giver dig også kompetencer til at dokumentere og evaluere det samlede sårforløb set i et patient-/borgerperspektiv.

På modulet vil vi arbejde med:

  • metoder og teknologier til sårdiagnosticering
  • patient-/borgerinvolvering og kommunikation
  • behandlingsprincipper og produktvalg
  • kvalitetsudvikling og innovative behandlingsprocesser
  • implementering af nye ideer og indsatser inden får sårbehandling
  • dokumentation og evaluering af den sundhedsfaglige indsats af et sårforløb

Undervisningen består af forelæsninger, dialog på holdet, gruppeøvelser og refleksionsøvelser.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 12.500,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
Deltid med 1 undervisningsdag om ugen. Herudover skal der påregnes tid til forberedelse til undervisning + individuelle opgaver og gruppeopgaver svarende til ca. 1 dag pr. uge + vejledning og eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter: • endt professionsbacheloruddannelse eller • relevant uddannelse på mindst niveau med en kort videregående uddannelse eller • videregående voksenuddannelsen (VVU) taget som et regulært forløb. Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering.

Start
23.03.2020

Slut
12.06.2020

Tilmeldingsfrist
03.02.2020

Tidspunkt
Se under omfang

Kontakt

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik