Vanskeligt helende sår - Modul 2

På dette diplommodul arbejder du som studerende henimod at kunne identificere og håndtere kroniske og behandlingsresistente sår, der indebærer en risiko for at reducere patientens/borgerens livskvalitet og levetid
 

Gennem teoretiske oplæg, praktiske cases, besøg i hinandens praksis og gruppebaserede øvelser i grupper inddelt på tværs af organisationer og specialer får du solide og kvalificerede kompetencer til at vurdere dine handlemuligheder og håndtere teknikker og metoder i diagnostik, behandling og monitorering af vanskelige sårhelingsprocesser.

Modulet giver dig også kompetencer til at dokumentere og evaluere det samlede sårforløb set i et patient-/borgerperspektiv.

På modulet vil vi arbejde med

  • Evidensbaseret viden om vanskeligt helende sår
  • Metoder og teknologier til diagnosticering
  • Behandlingsprincipper og produktvalg
  • Kvalitetsudvikling og innovative processer
  • Implementering af nye ideer og indsatser
  • Sundhedsøkonomi
  • Patient-/borgerperspektiver
  • Dokumentation af den sundhedsfaglige indsats af forløbet

Sådan arbejder vi på modulet

Undervisningen består primært af casebaseret undervisning krydret med teoretiske oplæg. Der vil være mulighed for direkte inddragelse af eksempler fra din egen praksis, idet undervisningen foregår i dialog på holdet. Der vil også være gruppeøvelser og refleksionsøvelser.

Modulet afsluttes med en intern mundtlig prøve på baggrund af et mindre skriftligt oplæg, som udarbejdes i grupper, ud fra en case.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 12.500,00 momsfri

Vi arbejder i øjeblikket på nye datoer. Du er velkommen til at kontakte sekretæren.

Sted
UCN act2learn
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
7 undervisningsgange, vejledning og eksamination

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt professionsbacheloruddannelse, relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse eller videregående voksenuddannelse (VVU) taget som regulært forløb.

Kontakt

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik