Sorgrådgiver

Sygeplejersker, socialrådgivere, ergo- og fysioterapeuter og lærere, som arbejder med sorg i kommunalt og regionalt regi, kan nu uddanne sig til sorgrådgivere

Professionshøjskolen UCN udbyder i et tæt samarbejde med Det Nationale Sorgcenter sorgrådgiverforløbet. Det Nationale Sorgcenter har sammen med Københavns Professionshøjskolen udviklet og sammensat forløbet, som giver kompetencer indenfor sorgområdet. 

Sorgrådgivere opnår kompetencer til at:

  • Rådgive og understøtte mennesker i sorg
  • Identificere mennesker, som er i risiko for at udvikle komplicerede sorgreaktioner
  • Henvise mennesker, der har udviklet en kompliceret sorgreaktion til rette tilbud
  • Bidrage til hvordan den efterladtes netværk aktiveres og støttes
  • Sikre og understøtte videnspredning til fagprofessionelle på sorgområdet

Centralt i forløbet er forankring og spredning af viden, færdigheder og kompetencer på arbejdspladsen.

Om komplicerede sorgreaktioner

“Vedvarende sorglidelse” er en diagnose i WHO’s International Classification of Diseases (ICD-11). Vedvarende sorglidelse er en kompliceret sorgreaktion, med en type sorg, hvor savnet, længslen, den psykiske smerte (f.eks. nedtrykthed, angst) og de fysiske reaktioner (f.eks. søvnbesvær, lav energi, spiseforstyrelser) ikke aftager, men i stedet udvikler sig til en egentlig lidelse. Det sker for hver tiende voksne og ældre, som mister en, de elsker.

Problemet er, at disse mennesker ofte bliver fejlbehandlet med antidepressiv medicin eller ikke får den hjælp, de har behov for, fordi de fagprofessionelle ikke ved, hvordan det skal håndteres. Mennesker, der rammes af en kompliceret sorgreaktion, har brug for at blive mødt af fagpersoner med de rette kompetencer, så deres og familiens liv ikke hæmmes af sorgen.

Komplicerede sorgreaktioner er betegnelsen for et overordnet begreb, der favner forskellige typer af komplicerede sorgreaktioner, som for eksempel vedvarende sorglidelse, tabs-udløst depression og tabs-udløste fysiske lidelser.  Se nedenstående figur, udarbejdet af Det Nationale Sorgcenter, som viser sammenhængen mellem det overordnede begreb og de mere specifikke typer af reaktioner, som fagprofessionelle skal forholde sig til.

Sorgspecifik lidelse

  • Vedvarende sorglidelse

Psykiske lidelser

  • Tabs-relateret depression, PTSD, angst

Somatiske lidelser

  • Sygdom, tidlig død
Forløbets opbygning

På forløbet arbejdes der med forbedringsarbejde i praksis, og der er et gennemgående fokus på, hvordan sorgrådgiveren kan forankre og sprede viden, færdigheder og kompetencer om sorg på sin arbejdsplads. 

Uddannelsesforløbet er sammensat af modul 1 og modul 2, som i alt udgør 15 undervisningsdage og fem træningsdage i praksis. Der må desuden påregnes tid til forberedelse og bearbejdning af undervisning. 

Modul 1 består af 10 undervisningdage og tre træningsdage i praksis og afsluttes med en skriflig prøve. 

Modul 2 består af fem undervisningsdage og to træningsdage i praksis. Modul 2 afsluttes med, at der afleveres et kort skriftligt oplæg, som den efterfølgende mundtlige eksamen tager udgangspunkt i. 

Målgruppe

Forløbet er målrettet velfærdsprofessionelle, som i det daglige arbejder med sorg og er tænkt som et fortløbende forløb, så det anbefales at du tilmelder dig begge moduler fra starten af. 

Kurset er målrettet sygeplejersker, socialrådgivere, lærere og andre velfærdsprofessionelle med minimum to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse. 

Derudover er erfaring med at arbejde med sorg i kommunalt eller regionalt regi en forudsætning for deltagelse.

Adgangskrav

Optagelse på uddannelsen kræver en mellemlang videregående uddannelse, en bacheloruddannelse, anden relevant uddannelse på niveau med en videregående voksenuddannelse (VVU) eller tilsvarende. Hertil kommer mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det anbefales desuden, at du har erfaring i at arbejde med sorg. 

Forbedringsmodellen

Forbedring af kvalitet forudsætter ændring af processer. Processer skal ændres så de stabilt og ensartet producerer den kvalitet, man ønsker sig. På uddannelsen anvendes forbedringsmodellen (også kaldet PDSA-modellen).

Forbedringsmodellen er en effektiv og enkel metode til forbedring af processer i en kompleks arbejdssituation.

Undervisningsformer

Tilrettelæggelsen af forløbet og de anvendte pædagogiske og didaktiske metoder understøtter forløbets læringsmål. Der benyttes forskellige undervisnings- og arbejdsformer, hvor fokus er på aktiv inddragelse af deltagernes erfaring og kompetencer. Læringen dokumenteres løbende i en logbog, som fungerer som selvstændig dokumentation af den faglige og personlige udvikling. 

Læs mere om sorg og komplicerede sorgreaktioner

Hvad siger andre om forløbet?

"”Jeg har aldrig tidligere været på en uddannelse, som i så høj grad har inddraget min arbejdsplads. Jeg har virkelig fået øjnene op for, at jeg kan have en indvirkning på, hvordan vi arbejder med at støtte de forældre, som har mistet.” ”Jeg kan mærke, at jeg har fået en mere robust faglig baggrund. Jeg bliver ikke så ramt af situationen. Tidligere havde jeg et større behov for at redde de efterladte, og tog nemt deres sorg på mig. Nu ved jeg mere om, hvordan de kan få støtte, og hvorfor de reagerer, som de gør. Det kan jeg bruge i mit arbejde.” Heidi Augustinus Himmelstrup, jordemoder Regionshospital Randers"

Heidi Augustinus Himmelstrup

Jordemoder

Læs mere om Heidi Augustinus Himmelstrups uddannelsesforløb her.

Moduler2 moduler
Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

Kontakt

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik