Sorgrådgivning

Sygeplejersker, jordemødre, socialrådgivere, lærere og andre sundheds- og velfærdsprofessionelle, som arbejder med mennesker i sorg kan nu uddanne sig i sorgrådgivning

Professionshøjskolen UCN udbyder i et tæt samarbejde med Det Nationale Sorgcenter to valgmoduler i den sundhedsfaglige diplomuddannelse med fokus på sorgrådgivning.

Gennem disse moduler opnås kompetencer til at:

  • Rådgive og understøtte mennesker i sorg
  • Identificere mennesker, som er i risiko for at udvikle komplicerede sorgreaktioner
  • Henvise mennesker, der har udviklet en kompliceret sorgreaktion til rette tilbud
  • Bidrage til hvordan den efterladtes netværk aktiveres og støttes
  • Sikre og understøtte videnspredning til fagprofessionelle på sorgområdet

Centralt i forløbet er forankring og spredning af viden, færdigheder og kompetencer på arbejdspladsen.

Om komplicerede sorgreaktioner

“Vedvarende sorglidelse” er en diagnose i WHO’s International Classification of Diseases (ICD-11). Vedvarende sorglidelse er en kompliceret sorgreaktion, med en type sorg, hvor savnet, længslen, den psykiske smerte (f.eks. nedtrykthed, angst) og de fysiske reaktioner (f.eks. søvnbesvær, lav energi, spiseforstyrrelser) ikke aftager, men i stedet udvikler sig til en egentlig lidelse. Det sker for hver tiende voksne og ældre, som mister en, de elsker.

Problemet er, at disse mennesker ofte bliver fejlbehandlet med antidepressiv medicin eller ikke får den hjælp, de har behov for, fordi de fagprofessionelle ikke ved, hvordan det skal håndteres. Mennesker, der rammes af en kompliceret sorgreaktion, har brug for at blive mødt af fagpersoner med de rette kompetencer, så deres og familiens liv ikke hæmmes af sorgen.

Komplicerede sorgreaktioner er betegnelsen for et overordnet begreb, der favner forskellige typer af komplicerede sorgreaktioner, som for eksempel vedvarende sorglidelse, tabs-udløst depression og tabs-udløste fysiske lidelser.  Se nedenstående figur, udarbejdet af Det Nationale Sorgcenter, som viser sammenhængen mellem det overordnede begreb og de mere specifikke typer af reaktioner, som fagprofessionelle

Sorgspecifik lidelse

  • Vedvarende sorglidelse

Psykiske lidelser

  • Tabs-relateret depression, PTSD, angst

Somatiske lidelser

  • Sygdom, tidlig død
Forløbets opbygning

Uddannelsesforløbet er sammensat af de to sundhedsfaglige moduler:

Sorgrådgivning som professionel velfærdspraksis Modul 1 (10 ects)

og

Sorgrådgivning – udvikling, formidling og forankring af viden Modul 2 (5 ects).

Modul 1 består af 10 undervisningsdage

Modul 2 består af 5 undervisningsdage

Der må desuden påregnes tid til forberedelse og bearbejdning af undervisning. Begge moduler afsluttes med en kombinationsprøve bestående af et skriftligt oplæg og en mundtlig eksamen.

Sorgrådgivningsmodulerne er tænkt som et fortløbende forløb, så det anbefales at du tilmelder dig begge moduler fra starten af.

Målgruppe

Forløbet er målrettet sygeplejersker, jordemødre, socialrådgivere, lærere, præster og andre sundheds- og velfærdsprofessionelle med minimum to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse. 

Adgangskrav

Optagelse på uddannelsen kræver en mellemlang videregående uddannelse, en bacheloruddannelse, anden relevant uddannelse på niveau med en videregående voksenuddannelse (VVU) eller tilsvarende. Hertil kommer mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det anbefales desuden, at du har erfaring i at arbejde med sorg i kommunalt, regionalt regi eller andet regi.

Forbedringsmodellen

Forbedring af kvalitet forudsætter ændring af processer. Processer skal ændres så retter sig mod det at skabe den høje kvalitet, som man ønsker sig. På uddannelsen anvendes forbedringsmodellen og PDSA forbedringscirkler. Forbedringsmodellen er en effektiv og enkel metode til forbedring af processer i en kompleks arbejdssituation.

Undervisningsformer

Tilrettelæggelsen af forløbet og de anvendte pædagogiske og didaktiske metoder understøtter forløbets læringsmål. Der benyttes forskellige undervisnings- og arbejdsformer, hvor fokus er på aktiv inddragelse af deltagernes erfaring og kompetencer. Læringen dokumenteres løbende i en logbog, som fungerer som selvstændig dokumentation af den faglige og personlige udvikling.  

Læs mere om sorg og komplicerede sorgreaktioner

Hvad siger andre om forløbet?

"”Jeg har aldrig tidligere været på en uddannelse, som i så høj grad har inddraget min arbejdsplads. Jeg har virkelig fået øjnene op for, at jeg kan have en indvirkning på, hvordan vi arbejder med at støtte de forældre, som har mistet.” ”Jeg kan mærke, at jeg har fået en mere robust faglig baggrund. Jeg bliver ikke så ramt af situationen. Tidligere havde jeg et større behov for at redde de efterladte, og tog nemt deres sorg på mig. Nu ved jeg mere om, hvordan de kan få støtte, og hvorfor de reagerer, som de gør. Det kan jeg bruge i mit arbejde.” Heidi Augustinus Himmelstrup, jordemoder Regionshospital Randers"

Heidi Augustinus Himmelstrup

Jordemoder

Læs mere om Heidi Augustinus Himmelstrups uddannelsesforløb her.

Moduler1 moduler
Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

Kontakt

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik