Sorgrådgivning

Uddannelse for dig der arbejder med børn, unge, voksne og ældre i sorg og ønsker at kunne identificere komplicerede sorgreaktioner, tilbyde den rette støtte og stå på et solidt fagligt fundament i din rådgivning og vejledning af mennesker i sorg

Professionshøjskolen UCN udbyder i et tæt samarbejde med Det Nationale Sorgcenter to valgmoduler i den sundhedsfaglige diplomuddannelse med fokus på sorgrådgivning.

Du bliver i stand til støtte sorgramte på bedste vis med en bred viden om sorgreaktioner, samtaleteknikker mv. I løbet af uddannelsen kommer du til at arbejde med, hvordan du kan implementere din viden i dit daglige arbejde gennem eksempelvis sorgplaner, sorgsamtaler og informationsmøder. Du lærer også, hvordan du passer på dig selv i arbejdet med døende og mennesker i dyb sorg.

Hvad får du ud af uddannelsen?

Gennem disse moduler opnås kompetencer til at:

 • rådgive og støtte mennesker i sorg
 • identificere mennesker, som er i risiko for at udvikle komplicerede sorgreaktioner
 • henvise mennesker, der har udviklet en kompliceret sorgreaktion til rette tilbud
 • bidrage til hvordan den efterladtes netværk aktiveres og støttes
 • sikre og understøtte at viden og kompetencer om sorg spredes til andre fagprofessionelle på dit felt

Hvem henvender forløbet sig til?

Forløbet er målrettet sygeplejersker, jordemødre, socialrådgivere, lærere, forebyggelseskonsulenter, pædagoger, præster og andre sundheds- og velfærdsprofessionelle, som i sit arbejde møder mennesker i sorg og derfor ønsker større viden om sorgreaktioner og støtte til børn, voksne og ældre i sorg.

Fagligt indhold

 • Sorgteorier gennem tiden
 • Udviklingspsykologi i relation til børn, unge, voksne og ældre i sorg
 • Komplicerede sorgreaktioner – forebyggelse og identifikation
 • Minder og ritualer
 • Familie- og netværksperspektiver omkring sorg
 • Samtaleteknikker
 • Tværprofessionelle arbejde med sorg
 • Kommunikation og formidling af ny viden til kollegaer

Praksisnær uddannelse

Tilrettelæggelsen af forløbet og de anvendte pædagogiske og didaktiske metoder understøtter forløbets læringsmål. Der benyttes forskellige undervisnings- og arbejdsformer, hvor fokus er på aktiv inddragelse af deltagernes erfaring og kompetencer. Læringen dokumenteres løbende i en logbog, som fungerer som selvstændig dokumentation af den faglige og personlige udvikling.

Forbedring af kvalitet og i dette tilfælde sorgstøttepraksis forudsætter ændring af processer. På uddannelsen anvendes forbedringsmodellen og PDSA forbedringscirkler, idet forbedringsmodellen har vist sig at være en effektiv og enkel metode til forbedring af sorgstøttepraksis i forskellige sammenhænge.

Opbygning og forløb

Uddannelsesforløbet er sammensat af de to sundhedsfaglige moduler:

 • Sorgrådgivning som professionel velfærdspraksis (10 undervisningsdage - 10 ECTS)
 • Sorgrådgivning – udvikling, formidling og forankring af viden (5 undervisningsdage - 5 ECTS)

Udover undervisningsdagene skal du bruge tid til forberedelse, og til planlægning og evt. gennemførelse af afprøvninger i din egen praksis. Begge moduler afsluttes med en kombinationsprøve bestående af et skriftligt oplæg og en mundtlig eksamen.

Sorgrådgivningsmodulerne er tænkt som et sammenhængende forløb, og vi anbefaler derfor, at du tager begge modul. Vi anbefaler desuden, at du tager modulet ”Sorgrådgivning som professionel velfærdspraksis” som det første.

Sammensæt din egen uddannelse

Du kan tage modulerne som selvstændig videreuddannelse eller lade dem indgå i en fuld diplomuddannelse eksempelvis den sundhedsfaglige diplomuddannelse, den sociale diplomuddannelse, den pædagogiske diplomuddannelse eller diplomuddannelsen i ledelse.

Endelig kan modulerne indgå i en fleksibel diplomuddannelse.

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Erhvervsakademiuddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Din adgangsgivende uddannelse skal være relevant i forhold til den diplomuddannelse, som du søger optagelse på.

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs mere om realkompetencevurdering.

Det anbefales desuden, at du har erfaring i at arbejde med sorg i kommunalt, regionalt eller andet regi.

Sådan tilmelder du dig

Du tilmelder dig de to moduler på uddannelsen individuelt. Du finder de aktuelle udbud nederst på denne side.

Undervisere

I løbet af uddannelse vil du møde undervisere fra Det Nationale Sorgcenter, der står for den sorgteoretiske del af uddannelsen. Du vil desuden møde erfarne undervisere fra UCN act2learn, der blandt andet gennem hele forløbet vil arbejde med at implementere din nye viden i praksis.

Studieordning

Du kan læse om regelgrundlaget for sorgrådgiver-modulerne i studieordningen til Den sundhedsfaglige diplomuddannelse.

Hvad er forlænget sorglidelse og komplicerede sorgreaktioner?

“Forlænget sorglidelse” er en diagnose i WHO’s International Classification of Diseases (ICD-11). Forlænget sorglidelse er en kompliceret sorgreaktion - en type sorg, hvor savnet, længslen, den psykiske smerte (f.eks. nedtrykthed, angst) og de fysiske reaktioner (f.eks. søvnbesvær, lav energi, spiseforstyrrelser) ikke aftager, men i stedet udvikler sig til en egentlig lidelse. Det sker for hver tiende voksne og ældre, som mister en, de elsker.

Problemet er, at disse mennesker ofte bliver fejlbehandlet med antidepressiv medicin eller ikke får den hjælp, de har behov for, fordi de fagprofessionelle ikke ved, hvordan det skal håndteres.

Komplicerede sorgreaktioner er betegnelsen for et overordnet begreb, der favner forskellige typer af komplicerede sorgreaktioner, som for eksempel forlænget sorglidelse, tabs-udløst depression og tabs-udløste fysiske lidelser.

Mennesker, der rammes af en kompliceret sorgreaktion, har brug for at blive mødt af fagpersoner med de rette kompetencer, så deres og familiens liv ikke hæmmes af sorgen.

Hos Det Nationale Sorgcenter kan du læse mere om sorg og komplicerede sorgreaktioner.

Hvad siger andre om forløbet?

"”Jeg har aldrig tidligere været på en uddannelse, som i så høj grad har inddraget min arbejdsplads. Jeg har virkelig fået øjnene op for, at jeg kan have en indvirkning på, hvordan vi arbejder med at støtte de forældre, som har mistet.” ”Jeg kan mærke, at jeg har fået en mere robust faglig baggrund. Jeg bliver ikke så ramt af situationen. Tidligere havde jeg et større behov for at redde de efterladte, og tog nemt deres sorg på mig. Nu ved jeg mere om, hvordan de kan få støtte, og hvorfor de reagerer, som de gør. Det kan jeg bruge i mit arbejde.” Heidi Augustinus Himmelstrup, jordemoder Regionshospital Randers"

Heidi Augustinus Himmelstrup

Jordemoder

Læs mere om Heidi Augustinus Himmelstrups uddannelsesforløb her.

Hør intensivsygeplejerske Lisbeth Weidinger fortælle om sine erfaringer med uddannelsen:


Moduler2 moduler
28.02.2023
Valgfrit
Aalborg SØ
UCN act2learn
12.09.2023
Valgfrit
Aalborg SØ
UCN act2learn
Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

Kontakt

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik