Sorgrådgivning som professionel velfærdspraksis - Modul 1

Modulets afsæt er den historiske udvikling på sorgområdet samt begreber og definitioner

Modulet omhandler sorg i forbindelse med dødsfald og livstruende sygdom. Der er fokus på naturlige og komplicerede sorgreaktioner hos børn, unge og voksne i et udviklingspsykologisk perspektiv. Der arbejdes intensivt med kommunikation, formidling og samarbejde. I uddannelsesforløbet arbejdes med en forbedringsmodel, der understøtter forankring og spredning af viden, færdigheder og kompetencer på arbejdspladsen. 

Det faglige indhold 

På modulet er der fokus på: 

  • historisk udvikling, sorgteorier, begreber og definitioner 
  • lovgivning og rammesætning af sorgområdet 
  • udviklingspsykologien hos børn, unge og voksne, herunder ældre 
  • komplicerede sorgreaktioner, klassifikation og psykomatiske reaktioner 
  • familie- og netværksperspektiver omkring sorg 
  • samtaleteknikker 
  • forebyggelse af komplicerede sorgreaktioner (kliniske retningslinjer og anbefalinger) 

Diplommodulet tager udgangspunkt i dine faglige og personlige erfaringer. Du skal være parat til at arbejde med din egen sorghistorik i et sensitivt læringsrum. 

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 13.400,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
10 undervisningsgange

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Minimum 2 års erfaring fra ansættelsen inden for et eller flere relevante områder.

Start
25.02.2020

Slut
28.05.2020

Tilmeldingsfrist
06.01.2020

Tidspunkt
25.2 + 26.2 + 27.2 + 17.3 + 18.3 + 19.3 + 20.4 + 21.4 + 22.4 + 23.4
Opgaveaflevering 28.5

Kontakt

Birgitte Tørring
Udviklingskonsulent

72 69 04 40
bit@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik