Sorgrådgivning - udvikling - formidling og forankring af viden - Modul 2

På modulet har vi fokus på sorg i et kulturelt perspektiv

Det anbefales at du har gennemført modul 1 før du tager modul 2. 

På modulet er der fokus på sorgrådgiverens særlige rolle, herunder omsorg for omsorgsgiver for at forebygge omsorgstræthed og stress. Der arbejdes progressivt i forløbet med læring, formidling og anvendelse i praksis. 

Det faglige indhold 

Det faglige indhold på modulet består af følgende områder: 

  • sorgrådgiverens kompetencer og praksis 
  • det tværprofessionelle arbejde med sorg 
  • at passe på sig selv i arbejdet med døende og sorgramte 
  • kommunikation og formidling af ny viden til kollegaer 
  • kulturforståelse og interkulturel kommunikation
  • minder og ritualer 

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 8.400,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
5 undervisningsgange

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
Minimum 2 års erfaring fra ansættelsen inden for et eller flere relevante områder.

Start
25.08.2020

Slut
07.10.2020

Tilmeldingsfrist
22.06.2020

Tidspunkt
25.8 + 26.8 + 27.8 + 14.9 + 15.9
Mundtlig eksamen 7.10

Kontakt

Birgitte Tørring
Udviklingskonsulent

72 69 04 40
bit@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik