Sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Denne uddannelsesretning giver dig de rette redskaber til at klare de udfordringer, du står overfor i dit daglige arbejde med vejledning og undervisning i sundhedssektoren

Retningen giver dig redskaber til at vejlede og undervise studerende og personale i sundhedssektoren samt redskaber til at udvikle din rolle som underviser.

Dit udbytte af uddannelsen

 • Kompetencerne til at forberede og gennemføre undervisning og vejledning.
 • Evnen til at sætte forandringsprocesser i gang.
 • Du bliver klædt på til at koordinere praktisk uddannelse og udvikle undervisning og vejledning i samarbejder med fx skole og patientafdelinger.
 • Du udvikler dine erhvervskompetencer, individuelt, socialt og samfundsmæssigt.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Denne uddannelsesretning søges oftest af sundhedsfaglige personer, der fx underviser studerende, kolleger, patienter, pårørende mv. på sundhedsfaglige arbejdspladser. Uddannelsen er også for dig, der har en anden professionsuddannelse eksempelvis socialrådgiver eller folkeskolelærer og arbejder inden for det sundhedsfaglige felt.

Fagligt indhold

 • Centrale temaer for god formidling, undervisning og vejledning.
 • Forandringsprocesser
 • Formidling og undervisning
 • Deltagerforudsætninger
 • Sundhedssektoren som lærested

Mere om uddannelsesretningen

Uddannelsens opbygning

Sundhedsformidling og klinisk uddannelse er en af uddannelsesretningerne under Den sundhedsfaglige diplomuddannelse.

Uddannelsen består af

 • To obligatoriske moduler på henholdsvis 10 og 5 ECTS, der gælder for hele den sundhedsfaglige diplomuddannelse
 • Et obligatorisk retningsbestemte modul (10 ECTS)
 • Valgmodul /valgmoduler inden for den valgte uddannelsesretning (minimum 10 ECTS)
 • Valgfrit modul / valgfrie moduler fra den sundhedsfaglige diplomuddannelse (i alt 10 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Uddannelsen er tilrettelagt som en deltidsuddannelse og har et omfang på 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen senest 6 år efter den er påbegyndt.

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Erhvervsakademiuddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Din adgangsgivende uddannelse skal være relevant i forhold til den diplomuddannelse, som du søger optagelse på.

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs mere om realkompetencevurdering.

Sådan tilmelder du dig

Du tilmelder dig modulerne enkeltvis og ikke diplomuddannelsen som helhed. På den måde kan du sammensætte modulerne efter dine ønsker og behov og gennemføre uddannelsen i det tempo, som passer dig.

Du finder de moduler, vi aktuelt udbyder nederst på denne side. De finder de obligatoriske moduler nederst på siden for Den sundhedsfaglige diplomuddannelse.

Studieordninger og regelgrundlag

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Moduler2 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  11.01.2023
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  06.10.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Kontakt

  Charlotte Nielsen
  Administrativ medarbejder

  72 69 16 76
  chni@UCNact2learn.dk

  Sundhed, Social- og Neuropædagogik