Formidling- og undervisningspraksis

Ønsker du at blive god til at formidle og undervise? Og tilrettelægge din undervisning og formidling på en spændende måde?

Er du nysgerrig efter at vide hvordan du kan gøre din undervisning og formidling spændende og levende i forhold til patienter/borgere, kolleger og studerende?

Så er dette modul noget for dig.

Du vil komme til at lære noget om de kompetencer og færdigheder, der styrker dig i at:

 • Tilrettelæggelse og gennemføre undervisning og formidling
 • Inddrage relevante forhold i din planlægning af undervisning og formidling
 • Forskellige former for undervisning og formidling
 • Evaluere din undervisning og formidling

Inden du starter på modulet skal du udarbejde en praksisbeskrivelse på en A4 side, hvor du beskriver en lille bid fra din praksis til inspiration for både dig selv og de øvrige deltagere. Modulet er tilrettelagt så du hele tiden arbejder med at omsætte teorierne til din praksis.

Hvad arbejder vi med på modulet?
På modulet indgår der en række temaer, som er helt centrale for tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning og formidling. Som en indledning til modulet kommer du til at arbejde med skriftlig og mundtlig formidling samt en konkret øvelse heri.

Øvelsen følges op med modulets hovedindhold - uddybende teorier om undervisningstilrettelæggelse (didaktik), læringsteorier og læreprocesser. Her vil du blive præsenteret for forskellige teorier, der hver især har nogle fordele, ulemper og konsekvenser i forhold til:

 • Hvad skal der komme ud af undervisningen og formidlingen?
 • Hvilken betydning har rammerne?
 • Hvad betyder deltagernes forudsætninger?
 • Hvordan kan undervisningens indhold skrues sammen?
 • Hvordan kan du vurdere og evaluere?

Du vil både komme til at arbejde med forskellige opfattelser af refleksion og forskellige måder man kan gribe ind på samfundsniveau, gruppeniveau og det individuelle niveau. Og sidst men ikke mindst får du mulighed for at træne vejledning og supervision – også som en en øvelse!

Desuden får du mulighed for at få undervisning i at søge litteratur og forsknings- og undersøgelsesresultater på UCN's biblioteksdatabase.

Modulet afsluttes med en mundtlig prøve, hvor du skal præsentere og begrunde en kommende undervisning eller formidling i din kliniske praksis.

Hvordan arbejder vi på modulet?
Modulet er et deltids modul med undervisning en gang om ugen. Herudover ligger der forberedelse til undervisning, individuelle forløb, gruppeopgaver samt eksamen. Dvs. at arbejdsbelastningen på modulet svarer til et deltidsforløb med 2,5 arbejdsdag om ugen.

I vores undervisningsformer lægger vi vægt på, at du hele tiden bliver trænet i at omsætte teorien i forhold til din praksis og dine erfaringer i et inspirerende fagligt miljø. I undervisningen inddrager vi praktiske eksempler på forandrings- og læreprocesser fra undersøgelser eller forskning.

Vi lægger vægt på at bruge undervisningsformer, hvor du som studerende er aktiv. Det gør vi bl.a. ved, at du hele tiden arbejder med 3 niveauer for din læring:

 1. Almindelig undervisning – foredrag
 2. Omsætning af den almindelige undervisning gennem gruppeøvelser
 3. Individuelle refleksioner på baggrund af den almindelige undervisning

Med andre ord er modulet tilrettelagt som en vekselvirkning mellem almindelig undervisning, gruppeøvelser og individuelle refleksioner. Gruppeøvelserne foregår i en fast gruppe med udgangspunkt i opgaver, som underviseren har udarbejdet.

På modulet skal du arbejde i den samme studiegruppe og vi kobler en fast vejleder til gruppen. I gruppeøvelserne kommer du fx til at arbejde med:

 • Analyse af skriftligt materiale fra din egen praksis
 • Videooptag af gruppens undervisning/formidling
 • Tilrettelæggelse af undervisning og formidling
 • Refleksionsøvelser
 • Supervisionsøvelser

Hvad får du ud af modulet?
På modulet får du mulighed for at opnå personlige og faglige kompetencer til at tilrettelægge og gennemføre undervisning og formidling på den mest hensigtsmæssige måde.

Du kan opnå kompetencer til at reflektere over fordele, ulemper og konsekvenser af forskellige måder at tilrettelægge og gennemføre undervisning og formidling på. Og sidst men ikke mindst kan du opnå kompetencer til at argumentere for de valg du træffer.

Opsummering

Pris
kr. 10.300,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt professionsbacheloruddannelse - eller - relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse - eller - videregående voksenuddannelse (VVU) taget som regulært forløb

Start
22.08.2018

Slut
29.11.2018

Tilmeldingsfrist
18.05.2018

Tidspunkt
Onsdage (primær) og torsdage.

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING