Simulationstræning som læringsredskab - at være instruktør

Anvender du simulationsbaseret læring eller færdighedstræning i din undervisningspraksis, eller vil du gerne i gang?

Trænger du til inspiration, viden og redskaber til udvikling i forbindelse med din undervisning?
Så er dette modul noget for dig. Modulet tager afsæt i "Modul Rs39 Formidling- og undervisningspraksis".

Læring gennem simulationstræning indenfor sundhedssektoren er i hastig fremvækst. Træningen foregår både i specialindrettede træningsomgivelser eller i egne afdelinger (in situ).

Hvad arbejder vi med på modulet
Simulationstræning giver mulighed for læring og træning af både konkrete færdigheder, teamledelse og kommunikative udfordringer i den daglige praksis. Det kræver konkrete instruktørkompetencer at kunne skabe et trygt læringstrum samt kunne sikre at ønskelige læringsmål opnås.

At kunne facilitere simulationsprocesser kræver endvidere en særlig viden omkring bla. læring, didaktik, scenarieskrivning, samt kommunikative kompetencer.

Indhold

 • Simulation som læringsredskab
 • Didaktisk teori knyttet op på simulation og tilrettelæggelse af simulation som undervisningsform
 • Simulation som metode – fordele og ulemper
 • Læringsudbytte (tekniske og ikke-tekniske færdigheder
 • Rollen som instruktør
 • Etiske overvejelser omkring scenarietræning
 • Scenarieskrivning og læringsmål
 • Feedback og debriefing som kommunikative redskaber til at skabe refleksion og læring
 • Forskning og udvikling indenfor simulation som metode til læring
   

Hvordan arbejder vi på modulet
Modulet sætter fokus på rollen som instruktør/facilitator og på den pædagogisk tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af forskellige former for simulationstræningsmetoder.

Alle deltagere vil få mulighed for at afprøve rollen som instruktør.

Du vil under forløbet blive præsenteret for redskaber der både underbygger tekniske og ikke-tekniske færdigheder.

Hvad får du ud af modulet
Modulet tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer og forudsætninger, og der arbejdes med pædagogiske og didaktiske teorier og metoder, der kan styrke og videreudvikle simulation som grundlag for sundhedsformidling og sundhedsfremme og forebyggelse – og gøre dig til en dygtig underviser i simulationstræning.

Adgangskrav
Hvis du ikke opfylder adgangskravene kan du søge om at blive realkompetencevurderet til et adgangsbevis hvis du har realkompetencer, som du mener kan sidestilles med adgangskravene til den uddannelse, du ønsker optagelse på. Du kan læse mere herom på på siden om realkompetencevurdering.

 

Opsummering

Pris
kr. 14.000,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
Der afsluttes med en mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt oplæg. Undervisnings- og studieaktiviteter falder på onsdage og torsdage på de nævnte datoer.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt professionsbacheloruddannelse - eller - relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse - eller - videregående voksenuddannelse (VVU) taget som regulært forløb.

Start
01.11.2017

Slut
01.02.2018

Tilmeldingsfrist
15.08.2017

Tidspunkt
1.11 + 2.11 + 15.11 + 16.11 + 22.11. + 29.11 + 6.12 + 7.12 + 3.1 + 4.1 + 10.1 + 11.1 + 24.1.
Eksamen 31.1 og 1.2.

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD