Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis

Modulet giver dig mulighed for, ud fra en bred vifte af tilgange, at kunne fremstille et undersøgelsesdesign, som gør dig i stand til at skabe robuste data i din praksis

Du kan ikke forlade dig på viden fra praksis, da praksisviden ikke kan korrigere sig selv. Du får imidlertid mere sikker viden fra de undersøgelser, som du arbejder med på modulet. Udover at blive i stand til at kunne foretage undersøgelser, vil du kunne vurdere undersøgelsers lødighed, og du vil kunne anvende dataanalyse i et kritisk perspektiv.

Modulet forudsætter, at du har gennemført det første obligatoriske modul Praksis – videnskabsteori og metode i diplomuddannelsen.

Modulet anbefales som et af dine sidste moduler, inden du starter på dit afgangsprojekt.

Vi udbyder modulet én til to gange om året.

Hvad arbejder vi med på modulet

På modulet arbejder vi med forskellige metoder til undersøgelse af din sundhedsfaglige praksis for dermed at udvikle dine metodiske kompetencer. Vi sætter fokus på udvalgte kvalitative og kvantitative metoder, herunder sammenhængen mellem undersøgelsens formål, metode og anvendelsesmuligheder.

Temaerne er følgende:

  • Videnskabelige undersøgelsesmetoder i relation til den sundhedsfaglige praksis
  • Kvalitative metoder, f.eks. interview, observation, diskursanalyse
  • Kvantitative metode, f.eks. spørgeskemaer, observationer
  • Arbejde med udvalgte undersøgelser, undersøgelsesintention og undersøgelsesmetode

Hvordan arbejder vi på modulet?

Modulet er et deltidsmodul med en undervisningsdag om ugen, samt ca. 1 dag om ugen til studiegruppeopgaver, selvstudie, mm. Herudover ligger der forberedelse til undervisning, individuelle forløb, samt eksamen.

Undervisningen består af forelæsninger, dialog på hele holdet, gruppeøvelser og refleksionsøvelser.

Hvad får du ud af modulet?

Du bliver i stand til at fremstille og videnskabelig begrunde forskellige metodetilgange, samt at reflektere over mulige sammenhænge mellem en undersøgelses formål, genstand, metode og anvendelsesmuligheder. Derudover giver modulet dig også færdigheder i at analysere, vurdere og formidle både dine egne og andres undersøgelsesresultater.

Modulet giver dig væsentlige redskaber til at fremstille dit afgangsprojekt.

Du afslutter modulet med en mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt oplæg med ekstern vurdering efter 7-trins-skalaen.

Opsummering

Pris
kr. 6.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt professionsbacheloruddannelse - eller - relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse - eller - videregående voksenuddannelse (VVU) taget som regulært forløb

Start
17.01.2019

Slut
28.02.2019

Tilmeldingsfrist
11.11.2018

Tidspunkt
Torsdage

Start
19.08.2019

Slut
04.10.2019

Tilmeldingsfrist
01.05.2019

Tidspunkt
Torsdage i uge 34-40

Kontakt

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING