Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik

Gennem fokus på dine praksiserfaringer giver uddannelsen dig kompetencer til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere praksisnær og differentieret undervisning

På Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik (DEP) arbejder du bl.a. med læringsteori, didaktik og samspillet mellem teori og praksis. I undervisningen kobles erfaringer fra din hverdag med relevant teori, hvormed der skabes afsæt for refleksion og udvikling af erhvervspædagogisk praksis.

Den erhvervspædagogiske diplomuddannelse består af i alt seks moduler, hvoraf tre er obligatoriske, to er valgmoduler og ét er et obligatorisk afgangspojekt.

Obligatoriske moduler:

 • Undervisning og læring (10 ECTS)
 • Undervisningsplanlægning og didaktik (10 ECTS)
 • Pædagogisk videnskabsteori (5 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Valgmoduler:

 • Erhvervspædagogisk udviklingsarbejde (10 ECTS)
 • Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser (10 ECTS)
 • Digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelser (10 ECTS)
 • Praksisrelateret undervisning i de erhvervsrettede uddannelser (10 ECTS)
 • Fagligt entreprenørskab (10 ECTS)

De valgfrie moduler giver mulighed for, at målrette uddannelsen særligt til dig. Du har også mulighed for, at vælge valgmoduler uden for uddannelsens faglige område (max. 15 ECTS).

Erhvervspædagogiske diplommoduler 2018

Her kan du se en oversigt over de erhvervspædagogiske diplommoduler som udbydes i efterår 2018.

Erhvervspædagogiske diplommoduler 2019

Her kan du se en oversigt over de erhvervspædagogiske diplommoduler som udbydes i 2019.

Erhvervspædagogiske diplommoduler 2020

Her kan du se en oversigt over de erhvervspædagogiske diplommoduler som udbydes i 2020.

Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik kan gennemføres som fuldtidsstudie eller på deltid. Hele uddannelsen skal være færdiggjort på 6 år.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Moduler10 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  12.08.2019
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  20.01.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  10.08.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  12.08.2019
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  20.01.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  10.08.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  15.01.2020
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  14.08.2019
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  26.08.2019
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  06.01.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  24.08.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  24.02.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  25.02.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  21.10.2019
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  19.10.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  22.10.2019
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  20.10.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Jette Andreasen
  Specialkonsulent

  72 69 17 35
  jean@UCNact2learn.dk

  Ledelse og Organisation

  Tina Bülow Pedersen
  Studiesekretær
  UCN act2learn
  72 69 92 12
  tbp@UCNact2learn.dk

  Pædagogik og Læring