Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik

Gennem fokus på dine praksiserfaringer giver uddannelsen dig kompetencer til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere praksisnær og differentieret undervisning

På Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik (DEP) arbejder du bl.a. med læringsteori, didaktik og samspillet mellem teori og praksis. I undervisningen kobles erfaringer fra din hverdag med relevant teori, hvormed der skabes afsæt for refleksion og udvikling af erhvervspædagogisk praksis.

Den erhvervspædagogiske diplomuddannelse består af i alt seks moduler, hvoraf tre er obligatoriske, to er valgmoduler og ét er et obligatorisk afgangspojekt.

Obligatoriske moduler:

 • Undervisning og læring (10 ECTS)
 • Undervisningsplanlægning og didaktik (10 ECTS)
 • Pædagogisk videnskabsteori (5 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Valgmoduler:

 • Erhvervspædagogisk udviklingsarbejde (10 ECTS)
 • Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser (10 ECTS)
 • Digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelser (10 ECTS)
 • Praksisrelateret undervisning i de erhvervsrettede uddannelser (10 ECTS)
 • Fagligt entreprenørskab i de erhvervsrettede uddannelser (10 ECTS)

De valgfrie moduler giver mulighed for at målrette uddannelsen særligt til dig. Du har også mulighed for at vælge valgmoduler uden for uddannelsens faglige område (maks. 15 ECTS).

Erhvervspædagogiske diplommoduler 2020

Her kan du se en oversigt over de erhvervspædagogiske diplommoduler, der udbydes i 2020.

Erhvervspædagogiske diplommoduler 2021

Her kan du se en oversigt over de erhvervspædagogiske diplommoduler der, udbydes i 2021.

Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik kan gennemføres som fuldtidsstudie eller på deltid. Hele uddannelsen skal være færdiggjort på 6 år.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Moduler10 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  10.08.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  11.01.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  16.08.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  17.01.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  15.08.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  10.08.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  11.01.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  16.08.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  17.01.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  15.08.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  18.08.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  20.01.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  24.08.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  08.03.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  30.08.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  17.01.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  22.08.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  11.01.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  28.02.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  12.01.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  01.03.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  19.10.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  25.10.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  24.10.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  20.10.2020
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  25.10.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  25.10.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Jette Andreasen
  Specialkonsulent

  72 69 17 35
  jean@UCNact2learn.dk

  Ledelse og Organisation

  Tina Bülow Pedersen
  Studiesekretær

  72 69 92 12
  tbp@UCNact2learn.dk

  Pædagogik og Læring