Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik

Gennem fokus på dine praksiserfaringer giver uddannelsen dig kompetencer til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere praksisnær og differentieret undervisning

På Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik (DEP) arbejder du bl.a. med læringsteori, didaktik og samspillet mellem teori og praksis. I undervisningen kobles erfaringer fra din hverdag med relevant teori, hvormed der skabes afsæt for refleksion og udvikling af erhvervspædagogisk praksis.

Den erhvervspædagogiske diplomuddannelse består af i alt seks moduler, hvoraf tre er obligatoriske, to er valgmoduler og ét er et obligatorisk afgangspojekt.

Obligatoriske moduler:

 • Undervisning og læring (10 ECTS)
 • Undervisningsplanlægning og didaktik (10 ECTS)
 • Pædagogisk videnskabsteori (5 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Valgmoduler:

 • Erhvervspædagogisk udviklingsarbejde (10 ECTS)
 • Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser (10 ECTS)
 • Digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelser (10 ECTS)
 • Praksisrelateret undervisning i de erhvervsrettede uddannelser (10 ECTS)
 • Fagligt entreprenørskab (10 ECTS)

De valgfrie moduler giver mulighed for, at målrette uddannelsen særligt til dig. Du har også mulighed for, at vælge valgmoduler uden for uddannelsens faglige område (max. 15 ECTS).

Erhvervspædagogiske diplommoduler 2018

Her kan du se en oversigt over de erhvervspædagogiske diplommoduler som udbydes i efterår 2018.

Erhvervspædagogiske diplommoduler 2019

Her kan du se en oversigt over de erhvervspædagogiske diplommoduler som udbydes i 2019.

Erhvervspædagogiske diplommoduler 2020

Her kan du se en oversigt over de erhvervspædagogiske diplommoduler som udbydes i 2020.

Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik kan gennemføres som fuldtidsstudie eller på deltid. Hele uddannelsen skal være færdiggjort på 6 år.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

MODULER

Obligatoriske/Valgfrie

  Med afgangsprojektet demonstreres et teoretisk og praktisk grundlag for at kunne arbejde som lærer ved de erhvervsrettede...
  21.01.2019
  Erhvervspædagogik
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Med afgangsprojektet demonstreres et teoretisk og praktisk grundlag for at kunne arbejde som lærer ved de erhvervsrettede...
  12.08.2019
  Erhvervspædagogik
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Med afgangsprojektet demonstreres et teoretisk og praktisk grundlag for at kunne arbejde som lærer ved de erhvervsrettede...
  21.01.2019
  Erhvervspædagogik
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Med afgangsprojektet demonstreres et teoretisk og praktisk grundlag for at kunne arbejde som lærer ved de erhvervsrettede...
  12.08.2019
  Erhvervspædagogik
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Med dette modul vil du få rig lejlighed til at lære om og arbejde med digitale teknologier i et didaktisk og læringsteoretisk...
  15.05.2019
  Erhvervspædagogik
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Med dette modul vil du få rig lejlighed til at lære om og arbejde med digitale teknologier i et didaktisk og læringsteoretisk...
  03.01.2019
  Erhvervspædagogik
  Valgfrit
  UCN act2learn
  Med fokus på samspillet mellem de erhvervsrettede uddannelser, sektor, branche og samfund identificeres erhvervspædagogiske...
  14.08.2019
  Erhvervspædagogik
  Valgfrit
   
  På dette modul får du mulighed for at fordybe dig i klasseledelse og de didaktiske forhold, der ligger til grund for god...
  16.01.2019
  Erhvervspædagogik
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  På dette modul arbejder du med videnskabsteori og refleksion over egen praksis på baggrund heraf.
  07.01.2019
  Erhvervspædagogik
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  På dette modul arbejder du med videnskabsteori og refleksion over egen praksis på baggrund heraf.
  26.08.2019
  Erhvervspædagogik
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  På modulet arbejder du med begreberne undervisning og læring samt det særlige ved erhvervspædagogikken.
  25.02.2019
  Erhvervspædagogik
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  På modulet arbejder du med begreberne undervisning og læring samt det særlige ved erhvervspædagogikken.
  26.02.2019
  Erhvervspædagogik
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Didaktik, herunder almendidaktik og fagdidaktik samt det særlige ved erhvervsdidaktikken er omdrejningspunktet for dette...
  21.10.2019
  Erhvervspædagogik
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Didaktik, herunder almendidaktik og fagdidaktik samt det særlige ved erhvervsdidaktikken er omdrejningspunktet for dette...
  22.10.2019
  Erhvervspædagogik
  Obligatorisk
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Jette Andreasen
  Specialkonsulent

  72 69 17 35
  jean@ucnact2learn.dk

  SALG OG UDVIKLING

  Tina Bülow Pedersen
  Studiesekretær
  UCN act2learn
  72 69 92 12
  tbp@ucnact2learn.dk

  PÆDAGOGIK OG LÆRING