Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik

Gennem fokus på dine praksiserfaringer giver uddannelsen dig kompetencer til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere praksisnær og differentieret undervisning

På Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik (DEP) arbejder du bl.a. med læringsteori, didaktik og samspillet mellem teori og praksis. I undervisningen kobles erfaringer fra din hverdag med relevant teori, hvormed der skabes afsæt for refleksion og udvikling af erhvervspædagogisk praksis.

Den erhvervspædagogiske diplomuddannelse består af i alt seks moduler, hvoraf tre er obligatoriske, to er valgmoduler og ét er et obligatorisk afgangsprojekt.

Obligatoriske moduler:

 • Undervisning og læring (10 ECTS)
 • Undervisningsplanlægning og didaktik (10 ECTS)
 • Pædagogisk videnskabsteori (5 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Valgmoduler:

 • Erhvervspædagogisk udviklingsarbejde (10 ECTS)
 • Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser (10 ECTS)
 • Digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelser (10 ECTS)
 • Praksisrelateret undervisning i de erhvervsrettede uddannelser (10 ECTS)
 • Fagligt entreprenørskab i de erhvervsrettede uddannelser (10 ECTS)

De valgfrie moduler giver mulighed for at målrette uddannelsen særligt til dig. Du har også mulighed for at vælge valgmoduler uden for uddannelsens faglige område (maks. 15 ECTS).

Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik kan gennemføres som fuldtidsstudie eller på deltid. Hele uddannelsen skal være færdiggjort på 6 år.

Her kan du se en samlet udbudsoversigt for 2021.

Her kan du se en samlet udbudsoversigt for 2022.

Forberedelse til din uddannelse

UCN act2learn udbyder hvert semester et online kursusforløb, som henvender sig særligt til dig, der skal i gang med en diplomuddannelse - og gerne vil forberede dig inden opstart. Forberedelseskurset er bygget op omkring temaer, der kan være særlige udfordrende for nye studerende, og du vil med aktiv deltagelse i forløbet blive bedre rustet til din diplomuddannelse.
Læs mere om kurset her.

Forberedelse til eksamen

Er du i gang med en diplomuddannelse og ønsker du at få styrket din eksamenspræstation gennem målrettet indsats og fokus på, hvordan du kan arbejde med forberedelse, gennemførelse og evaluering af eksamen? Vi udbyder et online kursusforløb, der kan hjælpe dig ift. eksamen, og mere generelt ift. dine kommunikationsevner.
Læs mere om kurset her.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Moduler11 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  16.08.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  17.01.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  15.08.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  16.08.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  17.01.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  15.08.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  02.02.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  18.08.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  17.08.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  02.09.2021
  Valgfrit
  Aalborg SØ
   
  30.08.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  17.01.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  22.08.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  28.02.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  01.03.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  25.10.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  24.10.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  26.10.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  13.01.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  25.10.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Jette Andreasen
  Specialkonsulent

  72 69 17 35
  jean@UCNact2learn.dk

  Ledelse og Organisation

  Tina Bülow Pedersen
  Studiesekretær

  72 69 92 12
  tbp@UCNact2learn.dk

  Pædagogik og Læring