Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik

Gennem fokus på dine praksiserfaringer giver uddannelsen dig kompetencer til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere praksisnær og differentieret undervisning

På Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik (DEP) arbejder du bl.a. med læringsteori, didaktik og samspillet mellem teori og praksis. I undervisningen kobles erfaringer fra din hverdag med relevant teori, hvormed der skabes afsæt for refleksion og udvikling af erhvervspædagogisk praksis.

Den erhvervspædagogiske diplomuddannelse består af i alt seks moduler, hvoraf tre er obligatoriske, to er valgmoduler og ét er et obligatorisk afgangspojekt.

Obligatoriske moduler:

 • Undervisning og læring (10 ECTS)
 • Undervisningsplanlægning og didaktik (10 ECTS)
 • Pædagogisk videnskabsteori (5 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Valgmoduler:

 • Erhvervspædagogisk udviklingsarbejde (10 ECTS)
 • Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser (10 ECTS)
 • Digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelser (10 ECTS)
 • Praksisrelateret undervisning i de erhvervsrettede uddannelser (10 ECTS)
 • Fagligt entreprenørskab (10 ECTS)

De valgfrie moduler giver mulighed for, at målrette uddannelsen særligt til dig. Du har også mulighed for, at vælge valgmoduler uden for uddannelsens faglige område (max. 15 ECTS).

Erhvervspædagogiske diplommoduler 2018

Her kan du se en oversigt over de erhvervspædagogiske diplommoduler som udbydes i efterår 2018.

Erhvervspædagogiske diplommoduler 2019

Her kan du se en oversigt over de erhvervspædagogiske diplommoduler som udbydes i 2019.

Erhvervspædagogiske diplommoduler 2020

Her kan du se en oversigt over de erhvervspædagogiske diplommoduler som udbydes i 2020.

Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik kan gennemføres som fuldtidsstudie eller på deltid. Hele uddannelsen skal være færdiggjort på 6 år.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Moduler9 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  12.08.2019

  Obligatorisk

  Aalborg SØ

  UCN act2learn

  12.08.2019

  Obligatorisk

  Aalborg SØ

  UCN act2learn

  14.08.2019

  Valgfrit

  Aalborg SØ

  UCN act2learn

  26.08.2019

  Obligatorisk

  Aalborg SØ

  UCN act2learn

  24.02.2020

  Obligatorisk

  Aalborg SØ

  UCN act2learn

  25.02.2020

  Obligatorisk

  Aalborg SØ

  UCN act2learn

  21.10.2019

  Obligatorisk

  Aalborg SØ

  UCN act2learn

  22.10.2019

  Obligatorisk

  Aalborg SØ

  UCN act2learn

  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Jette Andreasen
  Specialkonsulent

  72 69 17 35
  jean@UCNact2learn.dk

  SALG OG UDVIKLING

  Tina Bülow Pedersen
  Studiesekretær
  UCN act2learn
  72 69 92 12
  tbp@UCNact2learn.dk

  PÆDAGOGIK OG LÆRING