Få den formelle uddannelse til at arbejde som underviser på de erhvervsrettede uddannelser

Med en diplomuddannelse i erhvervspædagogik bliver du klædt på til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere praksisnær og differentieret undervisning på de erhvervsrettede uddannelser.

På uddannelsen arbejder du bl.a. med læringsteori, didaktik og samspillet mellem teori og praksis. I undervisningen kobler vi erfaringer fra din hverdag med relevant teori. På den måde afsæt skaber vi afsæt for refleksion og udvikling af din erhvervspædagogiske praksis.

Hvad får du ud af en diplomuddannelse i erhvervspædagogik?

Med dine nye kompetencer kan du tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning med udgangspunkt i nyeste læringsteori og didaktik.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik henvender sig primært til undervisere, vejledere, mentorer, udviklingskonsulenter og ledere på erhvervsskoler og AMU-centre.

Enkelte moduler kan være relevante for lærere ved 10. klassecentrene. Disse moduler kan også være et supplement til folkeskolelærere, som enten allerede med - eller gerne vil arbejde med - undervisning inden for erhvervsskoleområdet.

Fagligt indhold

I løbet af uddannelsen får du opdateret din viden om erhvervspædagogik.

Du beskæftiger dig bl.a. med:

 • Undervisning og læring
 • Didaktik
 • Undervisningsteori
 • Pædagogisk videnskabsteori

I løbet af uddannelsen har du mulighed for at fordybe dig i områder, som du finder særligt spændende og relevante. Det kan fx være digitale teknologier eller fagligt entreprenørskab.

Praksisnær uddannelse

Vi lægger vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis. Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem forskellige typer oplæg og øvelser, herunder gruppebaserede diskussioner og refleksionsopgaver.

Følgende principper rammesætter vores tilgang til undervisningen inden for det erhvervspædagogiske område:

Vi praktiserer det, vi underviser i

Selve grundstenen i vores undervisning er, at vi selv gør det, vi underviser i. Det betyder, at vi gennem praktisk udfoldelse af teoretiske positioner og pædagogiske principper i undervisningen tilstræber, at du bliver præsenteret for eksemplarisk undervisning, der afspejler de krav, som stilles til lærernes undervisningspraksis på erhvervsskolen eller AMU-centret.

Altid tæt kobling mellem teori og praksis

Med udvalgte teoretiske positioner og pædagogiske principper skaber vi afsæt for opgaver, øvelser og refleksion, som har en direkte anvendelse i din daglige praksis på erhvervsskolen.

Afprøvning af relevante tiltag i praksis udgør en forudsætning for, at din nye viden og færdigheder kan omsættes til kompetencer, som skaber positiv forandring og udvikling. På modulet arbejder du derfor bl.a. med praksisbaserede studieopgaver, som inddrages i undervisningen.

Al undervisning skal være meningsskabende

Det er en grundlæggende præmis for undervisningen på modulet, at de teoretiske positioner, emner og begreber altid kobles til din egen praksis.

Mere information om uddannelsen

Opbygning og forløb

Uddannelsen svarer til ét års fuldtidsstudie (60 ECTS). Den består af 3 obligatoriske moduler, 3 valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Du kan tage uddannelsens moduler som fuldtidsmoduler og/eller deltidsmoduler. På den måde kan du sammensætte et uddannelsesforløb, som kan forenes med familieliv og karriere.

Du kan tage modulerne i vilkårlig rækkefølge, men vi anbefaler, at du starter med de obligatoriske moduler og herefter går videre til de valgfrie moduler.

Obligatoriske moduler:

 • Undervisning og læring (10 ECTS)
 • Undervisningsplanlægning og didaktik (10 ECTS)
 • Pædagogisk videnskabsteori (5 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Valgmoduler:

 • Erhvervspædagogisk udviklingsarbejde (10 ECTS)
 • Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser (10 ECTS)
 • Digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelser (10 ECTS)
 • Praksisrelateret undervisning i de erhvervsrettede uddannelser (10 ECTS)
 • Fagligt entreprenørskab i de erhvervsrettede uddannelser (10 ECTS)
 • Ledelse af pædagogisk arbejde på erhvervsrettede uddannelser (10 ECTS)
 • STEM-relateret undervisning i de erhvervsrettede uddannelser (10 ECTS)

Her kan du se en samlet udbudsoversigt for 2022.

Her kan du se en samlet udbudsoversigt for 2023.

Forberedelse til dit studie

Hvert semester udbyder vi et online kursusforløb, som henvender sig særligt til dig, der skal i gang med en diplomuddannelse. Forberedelseskurset er bygget op omkring temaer, der kan være særlige udfordrende for nye studerende, og du vil med aktiv deltagelse i forløbet blive bedre rustet til din diplomuddannelse.

Læs mere om kurset her.

Sammensæt dig egen uddannelse

De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at specialisere dig inden for et område/de områder, der er særlig(t) relevant(e) for dig - fx digitale teknologier eller fagligt entreprenørskab.

Du kan også vælge moduler fra en anden diplomuddannelse, dog højst 10 ECTS-point.

Uddannelsen kan også afvikles som en specielt tilrettelagt uddannelse, hvis din organisation har behov for en specifik vinkel på modulerne. Her kan vi sammensætte uddannelsen efter jeres behov. 

Vælg et modul som selvstændig efteruddannelse

Hvert modul kan læses selvstændigt som kompetencegivende efteruddannelse. Det betyder, at du kan vælge at tage enkelte moduler, hvis det passer bedst til dine behov.

Alle moduler afsluttes med en prøve med individuel bedømmelse og karakter.

Optagelseskrav og adgangskrav

Du skal have en kort eller mellemlang videregående uddannelse som fx en professionsbachelor, en bachelor eller en relevant videregående voksenuddannelse for at blive optaget på uddannelsen.

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

Hvis du ikke opfylder disse krav, men opfylder de faglige betingelser for at blive ansat som lærer ved erhvervsuddannelserne eller arbejdsmarkedsuddannelserne, kan du optages på uddannelsens obligatoriske moduler:

 • Undervisning og læring
 • Undervisningsplanlægning og didaktik

Når du har bestået disse moduler, kan du fortsætte på uddannelsens øvrige moduler.

Realkompetencevurdering

Din erfaring tæller også som adgangsbillet til uddannelsen. Hvis du ikke umiddelbart opfylder adgangskravene til uddannelsen, kan du måske alligevel blive optaget i kraft af din viden og erfaring fra arbejde, uddannelses- og fritidsaktiviteter. Det bliver afgjort ved en realkompetencevurdering.

Læs mere om realkompetencevurdering.

Tilskud og økonomisk støtte

Der findes flere muligheder for at søge tilskud til din videreuddannelse – bl.a. Statens voksenuddannelsesstøtte og branchespecifikke kompetencefonde.

Sådan tilmelder du dig

Du tilmelder dig et eller flere moduler og ikke diplomuddannelsen som helhed. På den måde kan du sammensætte modulerne efter dine ønsker og behov og gennemføre uddannelsen i det tempo, som passer dig.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Moduler11 moduler

Obligatoriske/Valgfrie

  17.01.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  15.08.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  17.01.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  15.08.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  02.02.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  17.08.2022
  Valgfrit
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  17.01.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  22.08.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  28.02.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  01.03.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  25.10.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  24.10.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  26.10.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  13.01.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  25.10.2022
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  05.11.2021
  Obligatorisk
  Aalborg SØ
  UCN act2learn
  Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

  Jette Andreasen
  Specialkonsulent

  72 69 17 35
  jean@UCNact2learn.dk

  Ledelse og Organisation

  Tina Bülow Pedersen
  Studiesekretær

  72 69 92 12
  tbp@UCNact2learn.dk

  Pædagogik og Læring